Möten
Medlemmar 

Styrelse 2019 - 2020

President:           Staffan Hast

070-6582656          shast670@gmail.com

Vice President:  Vakant

 

Past President:  Kent Dehlén

070-5207914          kdskagern@hotmail.com

Kassaförvaltare: Karl-Erik Bergström

070-5400551            karlerik@netatonce.net

Sekreterare:        Suzanne Michaelsen Gunnarsson

070-611 93 11           suzanne.michaelsen@gmail.com

Klubbmästare:   Ulf Nilsson

070-5214855            unilson@gmail.com

TailTwister:         Annica Granat

073-8321408           clangra@telia.com

Director:               Lars-Erik Larsson

070-3355098          lars-erik.larsson@telia.com

Medlemsordf:    Reine Hilding

070-6705132          reine-h@hotmail.se

Kommittéer:

Finans:   Karl-Erik och Staffan

PR:   Suzanne, Gunhild och Göran

Program:   Lars-Erik, Inger och Carina 

Medlem:   Reine och Kjell

Nominering:   Karl-Erik, Lars-Erik och Berit 

Loppmarknad:   Kjell, Reine och Göran 

De äldres dag:  Jan-Erick, Göran, Berit och Karl-Henry

Dans-ut:   Stefan, Nils-Åke,  Bo och Karl-Henry

Ungdomsstipendie:  Berit, Lars-Erik och Kent

Marknad/Laxdagarna:  Kjell, Karl-Erik och Christian

Viken Rosendala:  Conny, Staffan och Reine

IT/Medlemsregistrator: Suzanne

Havre:   Kjell, Jan-Erick, Kent, Conny och Staffan 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter