Möten
Medlemmar
 

Hjälpverksamheten under 2018/2019 uppgick till 144 496kr

Fördelning enligt följande:


I Gullspångs kommun (41 %) Nationellt (26 %) Internationellt (33 %)
             58 951kr                            37 400 kr                48 145 kr


Lions Club Amnehärad tackar alla som gynnat oss under året och därigenom gjort våra hjälpinsatser möjliga.


Vill du stödja oss i vår verksamhet ?

Sätt in ett bidrag på Bankgiro 234-3135

Märk talongen med gåva samt  ev. ändamål

Du kan också stödja Lions Cancerfond Väst
via Servicetelefon/Gåvotelefon
020-33 44 44


PRESSMEDDELANDE FRÅN LIONS SVERIGE

553 tält från Lions till flyktingar från Mosul

553 tält från Lions Sverige är nu på väg till Mosul i norra Irak, via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Tälten ska användas av människor som är på flykt.

De 553 tälten är värda 3,3 miljoner kronor. Lions har samlat in pengar och köper tält som skänks till MSB, för att användas i katastrofer för humanitära behov.

  • MSB har bett oss att tömma vårt lager av tält då flyktingsituationen är akut och våra tält är oerhört behövda. Lions gör det här för att vi älskar att hjälpa och det ligger inom Lions uppgift att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor oavsett ras och religion, säger Mattias Öberg, ordförande för Lions i Sverige.

Lions har avtal med MSB sedan 2004 om tält och har sedan dess skänkt omkring 5 000 tält till ett värde av totalt cirka 25 miljoner kronor till MSB, för att användas för humanitära behov.

Kontakt: Mattias Öberg, ordförande Lions Sverige. 08-744 59 00

 

Fakta om Lions: Lions Sverige är med sina 11 000 medlemmar en del av internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 210 länder och geografiska områden över hela världen.

Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.
 
”Vi älskar att hjälpa, vi finns på plats, vi gör det möjligt.”

PG: 90 1948-0, Swish 9019480, Sveriges Lions är med i Svensk insamlingskontroll.
 

www.lions.se

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter