Kokoukset
Jäsenet
Hallitus              
Presidentti Lasse Känsälä Tiedotusvastaava Ari Kekarainen  
Sihteeri Kauko Hölsö Klubimestari Esa Nyrhinen    
Rahastonhoitaja Juhani Torkko Jäsenvastaava GMT Juhani Korkiamäki  
1. Varapres. GLT Veikko Punkari Past. pres. GST Matti Loukola  
2. Varapres. LCIF Seppo Kääriäinen          
               
Aktiviteettikomitea Jäsenkomitea   Joululehtikomitea  
Antti Pohtola pj   Juhani Korkiamäki pj   Heikki Niemi pj.  
Vesa K Latvala   Matti Rajamäki   Pasi Haapala     
Jarmo Tuuri   Mika Suomalainen   Mikko Takala    
Jarno Dahlberg myös some Heikki Saari   Kauko Hölsö    
               
Lions Quest/KiTeNet Joululehden toimituskunta Koru- ja viirikomitea  
Ari Kekarainen   Jarmo Hirvilammi        Hannu Kitinoja pj.  
    Veikko Punkari   Heikki Kuivinen  
Ars asiamies   Kauko Hölsö   Pasi Koski    
Erkki Majanen   Jyrki Mäkinen               
    Juho Kriikku        
    Esa Perttu etuoikeutettuna      
               
Huumeasiamies   Kuljetus     Poikkeavat jäsenyydet  
Mikko Takala   Heikki Niemi   Matti Suomalainen (etuoikeutettu)
          Esa Perttu (etuoikeutettu)
Vapaa vuosi   Kotisivut     Markus Nokua (ulkojäsenyys->6.2.24)
Arto Nortunen   Matti Kärnä        
               
Urheilu ja nappulakisat Toiminnantarkastajat      
Hallitus   Markku Saari        
    Mikko Takala        
    Varatarkastaja        
    Jukka Marttila        
               
Lyhenteet tehtävänimikkeen jälkeen          
GST  = palveluvastaava, innostaa klubia järjestämään tarkoituksenmukaisia projekteja  
GLT  = koulutusvastaava, varmistaa, että seuraavan kauden virkailijat koulutetaan   
GMT = jäsenvastaava, vastaa jäsenhankinnasta        
LCIF  = LC kansainvälinen säätiö, yhteyshenkilö        
               
Jäsenet              
Dahlberg Jarno              
Haapala Pasi              
Hirvilammi Jarmo              
Hölsö Kauko              
Kekarainen Ari              
Kitinoja Hannu              
Korkiamäki Juhani              
Koski Pasi              
Kriikku Juho              
Kuivinen Heikki              
Känsälä Lasse              
Kärnä Matti              
Kääriäinen Seppo              
Latvala Vesa K              
Loukola Matti              
Majanen Erkki              
Marttila Jukka              
Mäkinen Jyrki              
Niemi Heikki              
Nokua Markus              
Nortunen Arto              
Nyrhinen Esa              
Perttu Esa              
Pohtola Antti              
Punkari Veikko              
Rajamäki Matti              
Saari Heikki              
Saari Markku              
Suomalainen Matti            
Suomalainen Mika              
Takala Mikko              
Torkko Juhani              
Tuuri Jarmo              
Jäseniä yhteensä 33            
Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter