Meetings
Members

43. YIL

LIONS NEDİR?

Lions hareketi toplumun gelişmesi ve yaşamın kalite kazanması adına bilgi, deneyim ve insani zenginliklerini hiç karşılık beklemeden gönüllü olarak  paylaşmaya hazır olan insanların benimsediği bir düşünce ve davranış şeklidir. Bu hareket, geçtiğimiz yüzyılın başlarında  7 Temmuz 1917 tarihinde ABD ‘de Melvin Jones adında bir sigortacının I. Dünya Savaşı sonrasında toplumda açılan sosyal, kültürel ve ekonomik yaraları, dünya genelindeki bölünmüşlüğü ve acıları din, dil, ırk ve politik farklılık gözetmeksizin kucaklamak ideali ile başlamıştır.

Özellikle, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm dünyaya yayılan Lions Türkiye'de 6 Mayıs 1963 tarihinde Pera Palas'ta yapılan İlk Genel Kurul'da İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü'nün kurulması ile başlamıştır. Kuruluş Belge Gecesi 18 Eylül 1964'te yapılmıştır. Lions'un ülkemizdeki kurucusu Ord.Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay'dır.

ANKARA  YENİMAHALLE LİONS KULÜBÜ

Ankara Yenimahalle Lions Kulübü 20 Haziran 1979'da kurulmuştur ve 43 yıldır Ankara'da topluma yönelik karşılıksız olarak sağlık, eğitim, kültür, sanat ve açlık konularında karşılıksız hizmetler gerçekleştirmektedir.

 

 

Lions Clubs International is the world's largest service club organization with more than 1.4 million members in approximately 46,000 clubs in more than 200 countries and geographical areas around the world.

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter