Kokoukset

Lions Club Vimpeli, toimihenkilöt kaudelle 1.7.2023-30.6.2024

Hallitus
Presidentti                          Tuomas Mäkelä
1 varapresidentti               Jouko Niemitalo     
Sihteeri                                Mika Herrala
Past Presidentti                 Jouko Niemitalo     
Rahastonhoitaja                 Erkki Ammesmäki     
Klubimestari                       Jari Lakaniemi     
Tailtwister                           Hannu Takala     
Tiedotusvastaava               Seppo Tuomisalo

Toimikunnat
PTS toimikunta                   Tuomas Mäkelä vastaava

                                                     Eino Koskela

                                                    Hannu Särkinen

                                                    Jukka Peltotupa

                                                    Erkki Ammesmäki

      Puhelinmuistiotoimik.      Erkki Ammesmäki, vastaava

                                                    Hannu Särkinen

                                                    Martti Sunnari

                                                     Sam Leijonanmieli

      Jäsentoimikunta                Marko Arpala, vastaava

                                                    Hannu Takala

                                                    Kari Niemi

                                                    Mika Herrala

                                                    Ville Kärki

      Internet vastaava               Erkki Ammesmäki ja jäsenrekisterin hoitaja.

      Teatteriasiamies                Seppo Tuomisalo, lady toimintaa

      Nuorisovaihto                    Kari Rautiainen

      Huumeasiamies                 Marko Timo

      Aktiviteettitoimikunta      Eino Koskela, vastaava

                                                    Onni Luoma-aho

                                                    Matti Pohjoisaho

                                                    Jouko Niemitalo

                                                    Petteri Pyhälahti

                                                     Timo Vesala

      LCIF                                      Erkki Ammesmäki

      Historia                                Martti Sunnari

      ARS-asiamies                      Erkki Takala

      Lions Quest                         Kari Rautiainen

      IRC                                        Erkki Ammesmäki

      Somevastaavat                   Marko Arpala

                                                    Mika Herrala

Jäsenet

Erkki Ammesmäki
Marko Arpala
Mika Herrala
Martti Hovila
Heimo Höykinpuro
Eino Koskela
Ville Kärki
Jari Lakaniemi
Voitto Lakaniemi
Sam Leijonanmieli
Onni Luoma-aho
Markku Metsäpelto 
Hannu Mäkelä
Tuomas Mäkelä
Jarmo Mäkinen
Kari Niemi
Jouko Niemitalo
Harri Peltokangas
Jukka Peltotupa
Tomi Pilbacka
Matti Pohjoisaho
Petteri Pyhälahti
Kari Rautiainen
Esa Salmela
Martti Sunnari
Hannu Särkinen
Erkki Takala
Hannu Takala
Marko Timo
Seppo Tuomisalo
Timo Vesala
Tuomo Vihriälä

 

Lions Club Vimpeli,  toimihenkilöt kaudelle 1.7.2022-30.6.2023

Presidentti                     Jouko Niemitalo

1 varapresidentti            Hannu Takala

Sihteeri                            Tomi Pilbacka

Past Presidentti             Hannu Takala

Rahastonhoitaja            Erkki Ammesmäki

Klubimestari                   Jari Lakaniemi 

Tailtwister                        Kari Rautiainen

Tiedotusvastaava          Seppo Tuomisalo

PTS toimikunta               Mika Herrala, vastaava

                                           Eino Koskela

                                           Hannu Särkinen

                                           Jukka Peltotupa

                                           Erkki Ammesmäki

Puhelinmuistiotoimik.  Erkki Ammesmäki, vastaava

                                           Hannu Särkinen

                                           Martti Sunnari

Jäsentoimikunta            Marko Arpala, vastaava

                                           Hannu Takala

                                           Kari Niemi

                                           Mika Herrala

                                           Jukka Peltotupa

Internet vastaava       Erkki Ammesmäki

Teatteriasiamies          Seppo Tuomisalo, lady toimintaa

Nuorisovaihto              Kari Rautiainen

Huumeasiamies            Marko Timo

Aktiviteettitoimikunta  Eino Koskela, vastaava

                                            Onni Luoma-aho

                                          Matti Pohjoisaho

                                           Jouko Niemitalo

                                           Petteri Pyhälahti

LCIF                                   Erkki Ammesmäki

Historia                            Martti Sunnari

ARS-asiamies                  Erkki Takala

Lions Quest                     Kari Rautiainen

IRC                                    Erkki Ammesmäki

Somevastaavat               Marko Arpala

                                           Mika Herrala

 

Jäsenet

Erkki Ammesmäki
Marko Arpala
Mika Herrala
Martti Hovila
Heimo Höykinpuro
Eino Koskela
Ville Kärki
Jari Lakaniemi
Voitto Lakaniemi
Sam Leijonanmieli
Onni Luoma-aho
Markku Metsäpelto 
Hannu Mäkelä
Tuomas Mäkelä
Jarmo Mäkinen
Kari Niemi
Jouko Niemitalo
Harri Peltokangas
Jukka Peltotupa
Tomi Pilbacka
Matti Pohjoisaho
Petteri Pyhälahti
Kari Rautiainen
Esa Salmela
Martti Sunnari
Hannu Särkinen
Erkki Takala
Hannu Takala
Marko Timo
Seppo Tuomisalo
Timo Vesala
Tuomo Vihriälä

Lions Club Vimpeli,  toimihenkilöt kaudelle 1.7.2021-30.6.2022

Presidentti                     Hannu Takala

1 varapresidentti            Harri Peltokangas

Sihteeri                            Tomi Pilbacka

Past Presidentti             Esa Salmela

Rahastonhoitaja            Erkki Ammesmäki

Klubimestari                   Jari Lakaniemi 

Tailtwister                        Janne Kohonen

Tiedotusvastaava          Seppo Tuomisalo

PTS toimikunta               Mika Herrala, vastaava

                                           Eino Koskela

                                           Hannu Särkinen

                                           Jukka Peltotupa

                                           Erkki Ammesmäki

Puhelinmuistiotoimik.  Erkki Ammesmäki, vastaava

                                           Hannu Särkinen

                                           Martti Sunnari

Jäsentoimikunta            Marko Arpala, vastaava

                                           Hannu Takala

                                           Kari Niemi

                                           Mika Herrala

                                           Jukka Peltotupa

Internet vastaava       Erkki Ammesmäki

Teatteriasiamies          Seppo Tuomisalo, lady toimintaa

Nuorisovaihto              Kari Rautiainen

Huumeasiamies            Marko Timo

Aktiviteettitoimikunta  Eino Koskela, vastaava

                                            Onni Luoma-aho

                                          Matti Pohjoisaho

                                           Jouko Niemitalo

                                           Petteri Pyhälahti

LCIF                                   Erkki Ammesmäki

Historia                            Martti Sunnari

ARS-asiamies                  Erkki Takala

Lions Quest                     Kari Rautiainen

IRC                                    Erkki Ammesmäki

Somevastaavat               Marko Arpala

                                           Mika Herrala

 

Jäsenet

Erkki Ammesmäki
Marko Arpala
Mika Herrala
Martti Hovila
Heimo Höykinpuro
Eino Koskela
Jari Lakaniemi
Voitto Lakaniemi
Onni Luoma-aho
Markku Metsäpelto 
Hannu Mäkelä
Tuomas Mäkelä
Jarmo Mäkinen
Kari Niemi
Jouko Niemitalo
Harri Peltokangas
Jukka Peltotupa
Tomi Pilbacka
Matti Pohjoisaho
Petteri Pyhälahti
Kari Rautiainen
Esa Salmela
Martti Sunnari
Hannu Särkinen
Erkki Takala
Hannu Takala
Marko Timo
Seppo Tuomisalo
Tuomo Vihriälä

Lions Club Vimpeli,  toimihenkilöt kaudelle 1.7.2020-30.6.2021

Presidentti                     Esa Salmela

1 varapresidentti            Hannu Takala

Sihteeri                            Harri Peltokangas

Past Presidentti             Seppo Tuomisalo

Rahastonhoitaja            Erkki Ammesmäki

Klubimestari                   Jari Lakaniemi 

Tailtwister                        Tomi Pilbacka

Tiedotusvastaava          Markku Metsäpelto

PTS toimikunta               Mika Herrala, vastaava

                                           Eino Koskela

                                           Hannu Särkinen

                                           Jukka Peltotupa

                                           Erkki Ammesmäki

Puhelinmuistiotoimik.  Erkki Ammesmäki, vastaava

                                           Hannu Särkinen

                                           Martti Sunnari

Jäsentoimikunta            Marko Arpala, vastaava

                                           Hannu Takala

                                           Kari Niemi

                                           Mika Herrala

                                           Jukka Peltotupa

Internet vastaava       Erkki Ammesmäki

Teatteriasiamies          Seppo Tuomisalo, lady toimintaa

Nuorisovaihto              Kari Rautiainen

Huumeasiamies            Marko Timo

Aktiviteettitoimikunta  Eino Koskela, vastaava

                                            Onni Luoma-aho

                                          Matti Pohjoisaho

                                           Ensio Paalijärvi

                                           Petteri Pyhälahti

LCIF                                   Erkki Ammesmäki

Historia                            Martti Sunnari

ARS-asiamies                  Erkki Takala

Lions Quest                     Kari Rautiainen

IRC                                    Erkki Ammesmäki

Somevastaavat               Marko Arpala

                                           Mika Herrala

 

Jäsenet

Erkki Ammesmäki
Marko Arpala
Mika Herrala
Martti Hovila
Heimo Höykinpuro
Janne Kohonen
Eino Koskela
Jari Lakaniemi
Voitto Lakaniemi
Onni Luoma-aho
Markku Metsäpelto 
Hannu Mäkelä
Tuomas Mäkelä
Jarmo Mäkinen
Kari Niemi
Jouko Niemitalo
Harri Peltokangas
Jukka Peltotupa
Tomi Pilbacka
Matti Pohjoisaho
Petteri Pyhälahti
Kari Rautiainen
Esa Salmela
Martti Sunnari
Hannu Särkinen
Erkki Takala
Hannu Takala
Marko Timo
Seppo Tuomisalo
Tuomo Vihriälä
 
 
Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter