Möten
Medlemmar

Lokala projekt


 

Matkassar vid jul

Lions julhjältar har sällan vitt skägg och röd luva. Det är du som just nu läser detta som har störst chans att påverka hur många familjer, ensamstående och äldre vi kan hjälpa till en riktigt underbar jul. Gemensamt för dem vi hjälper är att ekonomin är skral.

Många av oss behöver inte ha större betänkligheter inför julen. När julafton närmar sig köps det julklappar till barnen och klapparna läggs under granen. Släkt och vänner bjuds in för att se Kalle Anka och äta julbord. Men för många barn och familjer är julen inte en högtid man längtar efter.

Detta är väldigt känsligt och vi får hjälp av skolsköterskor, gode män och boendestödjare för att nå ut till de behövande. Hjälpen består av julmat och en liten julklapp brukar också följa med.

Förra året delade vi ut julmatkassar till 36 behövande hushåll i Vetlanda kommun och i år är det 6:e julen i rad, då vi har äran att sprida julglädje, till de som behöver det mest.

Hjälp Lions Club Vetlanda att hjälpa genom att, swisha ett bidrag till 123 143 38 53 eller via en traditionell insättning på Lions Club Vetlandas Bankgiro 483-2796. Märk ditt bidrag med ”JUL” - senast den 19 december. Har du ett företag och vill stötta? Maila din faktureringsadress och summa du vill bidra med till bidrag.lionsvetlanda@outlook.com så skickar vi en faktura. 
Alla insamlade medel går oavkortat till vår julhjälpverksamhet - så du ska veta att varje slant gör stor skillnad.

Behöver du hjälp, eller känner du någon som är i behov av hjälp? Lions Club Vetlanda, med många fler, vill hjälpa dig till en fin jul. 

Tillsammans gör vi skillnad och tillsammans gör vi julen 2021 till en jul för ALLA - TACK!


Hjälpkommitté 

Lions Club Vetlanda har en hjälpkommitté dit du kan vända dig om du är i behov av hjälp. Vi behandlar varje ansökan med största sekretess. 

En bidragsansökan ska innehålla:
· En enkel beskrivning av varför du söker bidrag, ändamålet med ansökan.
· Vilka personer/vilken grupp av personer ansökan gäller.
· Total kostnad för det sökta.
· Uppgift om pengar söks från flera håll än från oss.
· Om tillämpligt, en idé om hur projektet/uppfyllandet av ändamålet ska redovisas.
· Bidrag kan aldrig sökas eller beviljas i efterskott.
· Kontaktperson, telefon, e-mail eller annan adress.

Ansökan skickas till
 bidrag.lionsvetlanda@outlook.com


Ungdomsverksamhet

Resestipendier

Lions Club Vetlanda försöker varje år ge fyra ungdomar möjligheten att delta på ett läger, detta har vi gjort sedan 1969.

Lägrets syfte är att öka förståelsen för varandra oavsett kulturella och religiösa skillnader och därmed bygga broar och öka förståelse länder emellan.

Möjligheten att delta ges ungdomar från årskurs 2 på gymnasieskolan och det är stipendiekommittén på skolan som utser ungdomarna efter de kriterier som Lions Club Vetlanda har.

Våra kriterier är att ungdomen skall göra sitt bästa i skolan utefter sina egna förutsättningar, man skall vara en god kamrat och vara empatisk!

Vi skickar inte bara ut ungdomar utan tar även emot genom Lions Clubs Internationals ungdomsutbytesprogram som är byggt på Lionismens första syfte – Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Programmet antogs officiellt 1961 och har som mål att skapa bättre internationell förståelse bland världens ungdom. 

Tack vare Lionklubbars medverkan har drygt 70.000 ungdomar och värdfamiljer upptäckt att det inte existerar kommunikationsproblem när ”man låter hjärtat tala”.

Musikstipendier

En gång om året delar Lions Club Vetlanda ut stipendier till unga musiktalanger i kommunen. Eleverna kämpar om att få ett stipendium på en audition, stipendierna delas sedan ut i samband med en festlig konsert. 

Ädelforsläger

Ett sommarläger som vänder sig till personer med funktionsnedsättning och drivs av Ädelfors folkhögskola i samarbete med Lions Club Vetlanda.


Här följer en kort presentation av några Lions projekt, nationella och internationella.

Nationella projekt

Forskningsfonden

Lions Forskningsfond lämnar bidrag till enskilda forskares projekt. Årets inriktning gäller i första hand forskning på sjukdomar som drabbar äldre, som exempelvis Alzheimers.

Barndiabetesfond

Lions har varit med sedan starten 1989 och är den i särklass största bidragsgivaren till Barndiabetesfonden. Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Årligen delas ett forskningsanslag till forskargrupper över hela landet ut. Barndiabetesfonden är en är politiskt och religiöst obunden stiftelse och får inget stöd från vare sig kommun, landsting eller stat.

De glömda barnen

Lions ger stöd till syriska flyktingar i Turkiet med fokus på området i och runt staden Adana nära den syriska gränsen. Tillsammans med turkiska Lions har projektet De Glömda Barnen byggt upp en välfungerande hjälporganisation för att stödja de syriska flyktingarna på plats i Turkiet. Lions hjälper med skolmoduler, matpaket, tält, toaletter, skolmaterial, skolväskor, kläder, glasögon, skolmöbler, ventilation med mera. 

Water means Life

Ett projekt som syftar till att ge människor i världens torraste områden tillgång till rent dricksvatten. Läs mer om Lions vattenprojekt

 

Bistånd vid stora katastrofer

Som exempel kan nämnas att efter den stora explosionen i Beirut 4/8 skänkte Lions Sverige 500.000 SEK för att hjälpa de som blivit bostadslösa.

Lions Sverige tillhandahåller också tält i samarbete med MSB

 


Internationella projekt

Mässlingsvaccination

Lions deltar i en internationell insamling för mässlingsvaccinering, i syfte att utrota mässlingen. Mässlingen är en mycket smittsam sjukdom som uppskattningsvis dödar 335 personer varje dag. Lions fokuserar på att i fattiga länder i världen förbättra tillgången till vaccinationer och att stärka den rutinmässiga sjukvården.

 

Sight First

Sedan 1990 har SightFirst spelat en viktig roll i insatserna att hjälpa till att återställa och förbättra synen för miljoner människor i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter