Kokoukset
Jäsenet

50 vuotta Lions-toimintaa               Varkaudessa

 

LC Varkauden perustamisjuhla, Charter-Night, pidettiin 19.1.1957. Läsnä olivat juhlapukuisina 16 perus­tajajäsenen lisäksi klubin neljä uutta jäsentä, kummi varapiirikuvernööri Väinö Rinne, sekä kummiklubin LC Joensuun edustaja ladyjen kera; lisäksi juhlaa kunnioittivat mukanaolollaan Varkauden rotaryklubin edustaja sekä silloi­sen kauppalanvaltuuston puheenjohtaja.

 

Toiminnan alkuaikoina klubi teki retkiä, eks­kursioita, teollisuuslaitoksiin, kouluihin ja muihinkin kiinnostaviin kohtei­siin. Mukana olleiden veljien muistaman mukaan kokousesitelmien jälkeiset keskustelut ja retkien vapaamuotoiset ajatustenvaihdot ovat olleet merkittä­viä klubin yhteishengen syntymiseen.

Alkuaikoina jotkut klubikokoukset ja varsinkin hallituksen kokoukset pi­dettiin veljien kotona. Tämä on luonnollisesti ollut omiaan lisäämään yhtei­syyden tunnetta.

Retkiperinne on sittemmin jatkunut eri muodoissa. Teatterimatkojen lisäksi on käyty mm. tarkkailemassa lintujen muuttoa sekä tähtiä lähistöllä sijaitsevissa tarkkailutorneissa. Oman lukunsa muodostavat matkat ravikilpailuihin, joiden huippuaika oli vuosina 2003 - 2005.

Leijonat yleensä - niin myös LC Varkauden veljet - ovat vuosien mittaan tarjonneet apua sitä tarvitseville omalla työpanoksellaan. Mutta tavallisin aktiviteetti on kuitenkin ollut kerätä rahaa jollain tempauksella ja antaa sitten rahallista tukea niin yksityisille ihmisille kuin yhdistyksille ja laitoksille. Sairaalaan on mm. lahjoitettu laitteita hoitoa varten, potilashuoneisiin televisioita ja lastenosastolle leluja.

 

Ensimmäisiä rahankeruuhankkeita olivat Ahlströminkadun lumityöt: Veljet kuormasivat ja kuljettivat pois Keskus-Hotellin ja Osuuspankin kiinteistöjen kohdalle kertyneen aurauslumen. Muistitiedon mukaan joku veljistä järjesti kuorma-auton, ja veljet lapioivat lumet lavalle. Palkkiorahat menivät klubin tilille, ja talo­yhtiöiden tarjoamat kahvit lapiomiesten suihin.

Klubin tähtiaktiviteetteja on ollut kirpputori. Tämä kaikkien - ainakin varkautelaisten - kirpputorien äiti pystytettiin ensimmäisen kerran jo keväällä 1960.

Alkuun kirpputori pidettiin Seuratalossa, joka sijaitsi nykyisen Oscar-hotellin paikalla. Seuratalossa kirpputoreja järjestettiin aina sen purkamiseen saakka 1980-luvun alkupuolelle. Sen jälkeen siirryttiin Päiviönsaaren koululle.

 

Vuosien mittaan leijonien kirpputori sai jäljittelijöitä ja kilpailijoita, mutta kaikkiaan 45 vuoden

ajan se oli kevään tapaus.

Klubin palveluaktiviteettien kehityksellä on selvät piirteet. Toiminnan alku­aikoina, 1950-luvun Suomessa ja Varkaudessa oli yksityisiä ja yleisiä auttamiskohteita riittämiin. Veljet ja ladyt kokosivat vaatteita ja muitakin tava­roita joulupaketeiksi yksityisille perheille. Myös raha-avustuksia jaettiin.

Sittemmin avustuksia on pyritty suuntaamaan tietyille ryhmille. Näkövammaisten äänilehden toimittamisessa klubin jäsenet ovat ahkeroineet useaan otteeseen. Invalidien, vammaisten ja sotaveteraanien yhdistyksille klubi on antanut raha-avustuksia sekä auttanut näiden yhdistysten jäseniä työaktiviteetein.

 

Suuntaa antava klubin auttamisaktiviteeteille oli lokakuun klubikokouksessa 1958 tehty päätös ruveta tukemaan partiolippukunta Metsäseppoja.  Siitä lähtien klubi on monin tavoin pyrkinyt tukemaan nuoria ja nuorten hyväksi toimivia järjestöjä.

Kun Varkauden yhteislyseo sai vuoden 1957 alussa uuden koulutalon, klubi päätti lahjoittaa vihkiäisjuhlan kunniaksi koululle 20 000 markkaa stipen­deiksi. Siitä alkoi myös perinne, joka pienten katkosten jälkeen on jatkunut nykypäiviin asti. Klubi on myös pyrkinyt pitämään stipendien suuruuden ajan tasalla.

Merkittävä on myös ollut klubin osallistuminen Lions-järjestön kansainväliseen nuorisovaihtoon, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden matkustaa ulkomaille ja asua kuuden viikon ajan Lions-perheessä tai järjestön valitsemassa perheessä.

Viime vuosina LC Varkaus on ydessä  muiden varkautelaisklubien kanssa kerännyt varoja päihteiden ja huumeiden vastaiseen työhön. Lions Quest -toiminta alkoi vuonna 1998, ja tähän mennessä huippuvuosi oli 2001: Klubit järjestivät julkisen haastekampanjan yksityisille ja yrityksille sekä suuren juhlakonsertin 6.10.2001 Warkaus-salissa. Kampanjan tuotto käytettiin Lions Quest -koulutuksen järjestämiseen opettajille ja nuorison kanssa työskenteleville.

Luonnollisesti LC Varkaus on ollut myös mukana suurissa valta­kunnallisissa aktiviteeteissa: mm. Punaisessa sydämessä keväällä 1975 sekä Punainen sulka -tempauksissa vuodesta 1972 lähtien. Myös muihin Lions-liiton aktivi­teetteihin mm. Sight First -hankkeisiin klubi on tuonut oman panoksensa..

 

 

Historian koonnut Jaakko Hendolin

 

Toimihenkilöt kautta aikojen

 

 

 

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö, jossa on yli 1,4 miljoonaa jäsentä noin 46 000 klubissa yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter