Möten

Lions kreativitetsstipendium.

 

Lions kreativitetsstipendium är instiftat för att belöna kreativt tänkande och agerande.

Alla medborgare i Vadstena kommun har möjlighet att föreslå stipendiat, även sig själv.

Stipendiat måste vara medborgare i Vadstena kommun.

 

Lionsklubbarna arbetar till gagn för det lokala samhället.

Uppfattningen i Vadstena Lionsklubb är att: ”Ett samhälle där det finns mycket kreativitet, har mycket större möjligheter till en positiv utveckling, än ett samhälle där det är klent med kreativiteten.”

 

En skolelev, en pensionär, en hantverkare, en bibliotekarie, en kock, en konstnär, en politiker, en sjuksköterska o.s.v. o.s.v. kan komma med kreativa idéer och lösningar.

 

Kreativitet kommer från latinets ”cre’o” skapa, frambringa.

Kreativitet, förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv.

 

Stipendiet delas ut en gång per år och består av 8000 kronor, ett diplom och en minnessak.

 

Förslag med motivering lämnas in senast den första mars till:

Framtidskommitténs sammankallande Anders Agnemar anders.agnemar@telia.com eller Vadstena L ions sekreterare Folke Rydström folke.hero@gmail.com

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter