Kokoukset
Jäsenet

Toimintasuunnitelmat

KAUSI 2019-2020

                  

Yleistä

Lions Club Turku/Kupittaa ry:llä käynnistyy 62. toimintakausi. Klubi on pääasiallisesti täyttänyt sille asetetut tavoitteet, niin kansainväliset kuin kansallisetkin. Klubin päätarkoituksena on luoda ja ylläpitää hyvää veljeyttä.

Suomalaisen Lions-liikkeen toiminta-ajatuksen mukaan teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden,

perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi.

Toiminta tarjoaa veljille mahdollisuuden toimia sosiaalisissa yhteisöissä, kehittyä ihmisenä ja kehittää

johtamistaitoja sekä solmia hyviä kontakteja ja verkostoitua.

Toimintamme on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.

Kotimainen teema Monta tapaa tehdä hyvää sopii mainiosti klubimme ideologiaan. Kansainvälinen teema on Me palvelemme.

Aktiivinen ja innokas osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja aktiviteetteihin tuo yleensä hyvän

lopputuloksen ja yhdessä tekeminen on aina hauskempaa.

Jäsenistö

Klubiimme saatiin uusia veljiä menneellä kaudella, mutta myös veljiä erosi klubistamme. Alkavalla kaudella pyritään pitämään veljistämme erityisen hyvää huolta ja erityisesti kummien rooli tulee nostaa uudelle tasolle.

Veljien määrä alkavalla kaudella on 33. Klubin jäseniksi etsitään käytökseltään ja elämäntavoiltaan moitteettomiksi tunnettuja miehiä.                                                                                                           

Jäsenhankinta

Pyritään hankkimaan kauden aikana neljä uutta jäsentä.

Aktiviteetit

- Liikuntatapahtuma syksyn aikana

- Ukkokodin tapahtuma syksyn aikana

- Joulukorttien myynti -Syksy

- Lehmusvalkaman jouluruokailu.

- Glögitarjoilu Maarian kirkolla

- Sankarihaudoilla käynti 12.1.

- Charter juhla 8.2. Suomalainen Pohja

-Littoisten järven ympärijuoksu toukokuussa

- Maisemointi aktiviteetti

- Viirimyynnin jatkaminen ja tehostaminen

- Muut varainkeräys aktiviteetit

- Piirin ja liiton vuosikokous

- PNAT kokoukset

Klubilla ei tulevalla toimintakaudella ole toteutettavanaan klubien yhteistä,suurta aktiviteettiä.

Paikallisella tasollakin riittää tekemistä. Lions Quest – koulutus tukee yhtenä, kouluttamalla

opettajia tukemaan ja ohjaamaan nuoria terveeseen kasvuun ja ehkäisemään syrjäytymistä.

Toisena tärkeänä teemana varainhankinta-aktiviteettien kehittäminen.

Lions-viirit ovat klubin yksinoikeus aktiviteettivarallisuuden hankintaan, mutta viirien myynti on ollut vähenemään päin, yritetään löytää uusia markkinointitapoja, jotta viirimyynti saadaan uudelleen nousuun. Viirit ovat olleet vuosittain myynnissä piirin ja liiton vuosikokouksissa.

Uutena palveluaktiviteettina maisemointi eli taimien istutus, josta klubilla mahdollisuus ansaita varoja.

Joulukorttimyyntiä jatketaan tälläkin kaudella.

Tiedotustoiminta

Klubimme webmaster hoitaa klubin näkyvyyden sosiaalisessa mediassa.

Kokouskutsut ja pöytäkirjat tehdään edelleen myös paperille. On tärkeää dokumentoida kauden toiminta

riittävän monipuolisesti, jotta eri julkaisujen tekeminen tulevaisuudessa olisi helpompaa.

Klubitoiminta

Klubikokoukset pidetään kuukauden kolmantena Torstaina, alkaen klo 19:00 ja hallituksen kokoukset klubikokousta edeltävän viikon Maanantaina alkaen klo 18:00. Pääsääntöisesti kokoukset pidetään

Suomalaisella Pohjalla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset pidetään loka- ja huhtikuussa. Syyskokouksessa

käsitellään edellisen kauden toimintakertomukset. Kevätkokouksessa valitaan seuraavan kauden

toimihenkilöt ja esitellään seuraavan kauden toimintasuunnitelma.

Tavoitteena on kaksi yritysvierailua, yksi Syyskaudella ja toinen Kevätkaudella.

Klubikokouksissa pyritään pitämään klubiesitelmiä kokouksien päätteeksi.

Taloudellinen toiminta

Taloudenpidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja seurantaan näinä niukkoina aikoina.

Budjetti laaditaan siten, että mahdollisimman tarkkaan huomioidaan kauden menot, jotta

säilyy toiminnan tasapaino.

Rahastonhoitajamme on kiitettävästi hoitanut seurantaa ja veljet pääsääntöisesti ovat

maksaneet jäsenmaksunsa ja muut velvoitteensa aikataulussa.

Klubikokouksien painonarvontaa jatketaan aiempien vuosien tapaan kartuttamaan

hallintotiliä.

Ladytoiminta

Ladytoiminta on ollut kiitettävällä tasolla jo kaudesta 2012 – 2013 lähtien. Ladyilla on ollut

omia kokouksia ja toimintaa. Puolisotoiminnalle varataan oma määräraha, jonka Ladyt

voivat käyttää oman harkintansa mukaan.

 

LC-TURKU KUPITTAA

Presidentti

Kalle Pelli


KAUSI 2018-2019

Yleistä

Lions Club Turku-Kupittaa ry:llä on alkamassa 61. Toimintakausi.

Klubi on aina pyrkinyt täyttämään sille asetetut paikalliset auttamis- ja hyväntekeväisyys tavoitteet kuitenkaan  kansallisia ja globaaleita yhteisiä tavoitteita unohtamatta. Klubin elinehdolle on tärkeää ylläpitää hyvää veljeyttä sekä kiinnostavalla ja joskus myös haastavalla toiminnalla sekä edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

Toimintamme keskeisen osan muodostavat perinteiseen tapaan hallituksen kokoukset, klubi-illat sekä suunnitellut aktiviteetit.

Muussa toiminnassamme pyrimme parantamaan järjestön ja liiton peräänkuuluttamaa yhdessä viihtymistä erilaisilla klubin omilla tilaisuuksilla sekä aktiivisella osallistumisella piirin ja liiton tilaisuuksiin.

Uusia toimenkuvia perustettu seuraavasti klubille:

 • neuvoa-antava toimikunta //  veli Teppo Nolvi
 • webmaster                      //  veli Tommi Seesto

Jäsenistö

Jäsenmäärä on klubissamme viimekausina kasvanut tasaisesti ollen nyt 34 veljeä.  Edelleen kuitenkin otetaan klubin jäseniksi käytökseltään ja elämäntavoiltaan moitteettomaksi tunnettuja miehiä.  Jäsenmäärän optimaalinen määrä on 35-40 veljeä, muttei kuitenkaan ehdoton yläraja.

Kauden tavoite  pitää klubiviihtyvyyttä riittävällä tasolla sekä sitä kautta vaikuttaa jäsenten osallistumisaktiivisuuteen.

Kauden 2018-2019 jäsenkampanja  HAKU PÄÄLLÄ muistuttaa meitä kaikkia klubimme veljiä siitä, että tarvitsemme jatkumoa klubillemme ja sen peruspilari on aktiivinen jäsenhankinta. Kauden jäsentavoite on 2-5 uutta veljeä.

Aktiviteetit

 • viinitasting  
 • ukko-kodin kirkkopyhä
 • vanhusten jouluruokailu (Lehmusvalkama) 16.12.2018
 • kunnianosoitus sankarihaudoilla 13.01.2019
 • kenkien nastoitus   tammi-, helmikuu
 • joulukorit (lahjoitus vähävaraisille perheille)
 • joulukortit lokakuu
 • lion quest – koulutuksen rahoittaminen valituille henkilöille  2-3 (LQ-koulutus 4.10)
 • glögi tarjoilu Maarian kirkolla joulukuun alussa (kauneimmat joululaulut)
 • nenäpäivä  keräys mahdollinen  9.11.2018   
 • lasten psykiatrinen osasto
 • mäntymäen perhekoti
 • klubivierailu ystävyysklubille

Joulukorttikampanja on klubin jokavuotinen, tärkeä aktiviteetti.  Kampanja tulee aloittaa riittävän ajoissa, jotta edellisvuosien tavoitteisiin päästäisiin.  Kampanjapäällikkönä toimii veli Tommi Seesto.  Joulukorttimyynnin tuotosta saadaan

Arpamyynti josta saadaan kirjattua 1 aktiviteetti joka kohdistuu nuorille. 

Klubilla on tulevana toimintakautena toteutettavanaan paikallisella tasolla monia aktiviteettikohteita tälläkin toimintakaudella.

Lions Quest –koulutus olemme perinteisesti matkassa mukana ja näin  tuetaan yhtä vuoden teemoista kouluttamalla opetushenkilöstöä tukemaan nuoria terveeseen kasvuun ja ennaltaehkäisemään riskikäyttäytymistä.

Lions-viirit ovat klubin yksinoikeus aktiviteettivarallisuuden hankintaan ja viirit ovat herättäneet yhä kasvavaa kiinnostusta.  Klubi on suunnannut markkinointia myös piirin ja liiton tilaisuuksiin ja samalla tavalla tullaan jatkamaan tälläkin toimintakaudella. Tulemme jatkamaan myös klubillemme jo kiinteäksi muodostunutta mauste ja kahvi tuotteiden myyntiä.

Kotimainen kauden teema "On monta tapaa tehdä hyvää" ohjaa meidät työhön yhteiseen suuntaan. Viestikapulan tulee sujuvasti kulkea kädestä käteen ja näin mahdollistamme tukemme paikallisille niitä tarvitseville….nuoret…..ikääntyneet…..

Tiedotustoiminta

Klubin Web Master on saanut päätehtäväkseen klubin kotisivujen päivityksen ja täydentämisen . Sivuilla kerrotaan klubista, sen jäsenistöstä sekä myydään lippuja ja kortteja, mutta myös tiedotetaan omalle väelle järjestön, liiton, piirin ja klubin asioista.  Sieltä löytyvät myös kokouskutsut, pöytäkirjat, suunnitelmat ja budjetit sekä myös henkilögalleria klubin veljistä ja ladyistä. Tiedotustoimikunta on tässä suurena apuna WM:lle

Sisäinen tiedottaminen tapahtuu toimintavuonna perinteisesti sähköpostitse ja vain tarvittaessa kirjeitse.  Pöytäkirjat jaetaan sähköisesti ennen ja jälkeen kokousten.

Oman toiminnan dokumentointi tulee olla riittävän monipuolista ja selvää, jotta seuraavan juhlajulkaisun tekijöillä olisi edellisten tekijöiden toivomuksesta helpompaa luoda materiaalia julkaisuun.

Tiedotustoiminta pitää yhdessä piiritiedottajan, veljemme Markku Karlsson kanssa huolta, että niin paikalliset tiedotusvälineet kuin piiri ja liittokin ovat tietoisia klubimme toiminnasta.

Klubitoiminta

Klubikokoukset pidetään kuukauden 3:ntena torstaina alkaen klo 19.00 pääsääntöisesti Suomalaisella Pohjalla.  Poikkeuksena torstain klubi-illat jotka osuvat pyhäpäivälle.

Sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset pidetään loka- ja huhtikuussa. Syyskokouksessa käsitellään edellisen kauden toimintakertomukset ja jo käynnissä olevan kauden suunnitelmat.  Kevätkokouksessa valitaan toimihenkilöt seuraavalle kaudelle.

Tavoitteen toimintakaudella on kaksi yritysvierailua yksi syksyllä ja yksi keväällä.

Syyskaudella pyrimme tutustumaan käräjäoikeuden toimitiloihin.

Klubitoiminnan johtavana ajatuksena tulevalle toimintakaudelle on yhteisen veljeyden lisääminen pyrkimällä saamaan veljille ja ladyille toiminnastamme niin kokouksissa, aktiviteeteissa tai muissa tapaamisissamme viihtyvyyttä, tarvetta olla mukana.

Charter Night pidetään lauantaina helmikuussa.

Klubikokouksissa pyritään pitämään esitelmiä kokouksen päätteeksi.

Klubitoiminta ei saa olla eristäytynyttä, vaan tiimityötä, joissa klubien on haettava niitä palvelutarpeita, mitä paikkakunnalla on.  Tähän toimintaan on ryhdyttävä klubien yhteistyöllä sekä klubien johtotasolla että PNAT-kokouksissa.

Myöskin tutustuminen eri klubien toimintaan on suotavaa, sillä samoja asioita voidaan toteuttaa monella eri tavalla.

Piirin järjestämiin tilaisuuksiin klubi osallistuu.  Vuodenvaihteessa perinteinen sankarihautakäynti sekä piirin vuosikokoukseen, jonne lähetetään kolme virallista edustajaa

Liiton vuosikokoukseen klubi lähettää ensikauden tulevan presidentin ja sihteerin ladyineen. Myös muita veljiä ladyineen toivotaan osallistuvan.  

Taloudellinen toiminta

Rahastonhoitaja vastaa klubin rahavarojen ja kirjanpidon hoidosta. Hän huolehtii klubille tulevien maksujen vastaanottamisesta sekä klubin maksujen suorittamisesta ajallaan.

Taloudenpidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta.

Aktiviteettituotot tulisi käyttää toimintakaudella, mutta klubimme on aina pitänyt tärkeämpänä aktiviteettivarallisuuden jakamista kohteisiin, joihin sillä on todella kysyntää.  Tätä periaatetta halun jatkaa tälläkin toimintakaudella.

Jäsenmaksunsa klubin veljet ovat maksaneet kiitettävästi ajallaan ja muita sponsorituottoja on saatu ja todennäköisesti tullaan saamaan jatkossakin hallintotilille.  Klubikokousten painoarvausta jatketaan  edelleen kartuttamaan hallintotiliä erilaisten tempausten järjestämisessä.

LC-TURKU KUPITTAA

Presidentti

Timo Hurme

 

 

 


60. toimintakausi 2017 – 2018

Toiminnan periaatteet ja tavoitteet

Klubin toiminnan tavoitteena on veljien mukava yhdessäolo ja ennen kaikkea yhdessä tekeminen, auttaminen ja palvelu.

Toiminnan keskeisen osan muodostavat klubi-illat, hallituksen kokoukset sekä toimikuntien suunnittelemat aktiviteetit ja yhteiset tapahtumat. Autetaan ikääntyneitä, perheitä, lapsia ja nuoria, vammaisia sekä muita apua tarvitsevia.

Yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon toiminta sosiaalisessa yhteisössä tarjoaa jäsenille mahdollisuuden kehittyä ihmisenä sekä hyviä kontakteja ja ystävyyssuhteita.

Toimintakauden teemat

KANSAINVÄLINEN TEEMA

Me Palvelemme – We serve

KANSALLINEN TEEMA

Tue nuorta itsenäisyyteen

PIIRIN TEEMA

Luonnollisesti yhdessä

KLUBIN TEEMA

Tehdään yhdessä

Klubin täyttäessä kunnioitettavat 60 vuotta on aika juhlan, on aika historian ja on myös aika uudistua!

Mukava yhdessäolo ja viihtyminen niin klubi-illoissa kuin aktiviteettien parissa ovat tärkeitä. On tärkeää kerätä avustusvaroja, mutta kaikkein tärkeintä on yhdessä tekeminen!

Aktiivinen ja innokas osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja aktiviteetteihin tuo yleensä hyvän lopputuloksen, siis kaikki mukaan!

Klubikokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään loka­kuussa ja vaalikokous huhtikuussa klubikokousten yhteydessä. Näiden lisäksi kokoonnutaan kauden aikana syyskuusta toukokuuhun seitsemän kertaa.

Klubi-ilta pidetään kuukauden kolmantena torstaina klo 19.00 alkaen. Kokoontumispaikka on ravintola Suomalainen Pohja. Tavoitteena on, että ainakin yksi klubi-ilta toteutettaisiin yritysvierailun yhteydessä.

Klubi-illoissa käsitellään viralliset asiat. Illan pääpaino on kuitenkin mukavalla yhdessäololla ja ruokailulla. Tavoitteena on pitää klubiesitelmä jokaisena klubi-iltana, joko klubin jäsenten tai ulkopuolisten vierailijoiden pitäminä. Erityisen tärkeää on pitkään toiminnassa mukana olleiden veljien kertomukset Lions-toiminnasta aiemmilla vuosikymmenillä.

Hallituksen kokoukset

Klubin asioita hoitaa ja sen toimintaa ohjaa hallitus. Hallitus valmistelee huolellisesti klubikokoukselle esitettävät asiat. Hallitus kokoontuu kauden aikana yhdeksän kertaa. Kokouspäivä on klubikokousviikkoa edeltävän viikon maanantai klo 18.00. Kokouspaikka on ravintola Suomalainen Pohja, jollei muuta ole sovittu.

Piirin ja liiton kokoukset

Piiriimme D-107-A kuuluu yhteensä 89 klubia. Klubimme kuuluu I Alueen 3. lohkoon. Klubista osallistutaan oman lohkon piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan (PNAT) kokouksiin, piirin vuosikokoukseen sekä Lions-liiton vuosikokoukseen.

Jäsenistö

Viimeisten toimintakausien aikana klubiimme on tullut useita uusia jäseniä monilta eri ammatti­aloilta. Samanaikaisesti klubi on menettänyt jäseniä esimerkiksi paikkakunnalta muuton tai työtehtävien muutosten takia. Korvaamattomia menetyksiä ovat olleet sairastumisen tai kuoleman takia menetetyt veljet. Tavoitteena on saada kauden aikana 1-2 uutta veljeä jäseniksi. Laajan ikärakenteen johdosta klubissamme yhdistyy vuosikymmenien kokemus nuorempien veljien pohjattomaan innokkuuteen.

Kauden päätavoite on jäsenten viihtyminen klubissa ja klubitoiminnassa: yhdessä tekemällä ja osallistumalla aktiivisesti kaikkeen klubin toimintaan, kuitenkin veljien erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Talous

Rahastonhoitaja vastaa klubin rahavarojen ja kirjanpidon hoidosta. Hän huolehtii klubille tulevien maksujen vastaanottamisesta sekä klubin maksujen suorittamisesta ajallaan. Budjettia laadittaessa huomioidaan kauden menot ja tulot siten, että toiminnan tasapaino säilyy ja klubilla on mahdollisuus tehdä lahjoituksia myös tulevilla kausilla.

Aktiviteetit ja tapahtumat

 • Charter-juhla: 60v – juhlatoimikunta järjestää Charterjuhlan. Juhlapäivä on 10.2.2018 ja Juhlapaikkana Turun VPK:n talo
 • Viirimyynti: markkinointi tapahtuu pääsääntöisesti sähkö­postitse muille klubeille. Myyntiä ja markkinointia pyritään järjestämään myös Lions-tapahtumissa
 • Mauste- ja kahvimyynti: uutena tuotteena tuotiin viimekaudella mukaan Kupittaan maustekvartetti-pakkaus, jonka markkinointi aloitettiin jo keväällä. Myynnissä on myös Leijona-kahvia. Markkinointi tapahtuu, kuten viirimyyntikin, laatimalla sähköpostikirjeitä sekä olemalla läsnä Lions-tapahtumissa
 • Lions 100v-juhlan järjestämistä suunnitellaan yhdessä lohkon muiden klubien kanssa. Juhlan ajankohdaksi on kaavailtu lokakuun loppua
 • Painonarvauskilpailu klubikokouksissa (tuotto hallintotilille).
 • Liikunta- ja ulkoilutapahtumat: järjestään veljien ja ladyjen yhteisiä liikuntatapahtumia, esim. kävelyretkiä, keilausta
 • Muita tapahtumia: käydään yhdessä esim. näyttelyissä, konserteissa tms. Pyritään pitämään tapahtumissa mahdollisimman matala osallistumiskynnys.
 • Perhetapahtuma: pyritään järjestämään lasten ehdoilla yhteistä ohjelmaa veljille, joilla on pieniä lapsia. Koko perheen yhdessäoloa. Myös isovanhemmille ja lapsenlapsille.
 • Osallistutaan piirin alueella järjestettäviin urheilutapahtumiin, esim. Littoistenjärven ympärijuoksu ja Lions Golf -turnaus.
 • Ohjelmatoimikunta järjestää mm. jouluhartauden / joulujuhlan sekä siihen liittyvän kahvitilaisuuden. Lisäksi pyritään järjestämään kokkikurssi tai viinitasting.
 • Vierailut lähialueen klubien kokouksissa ja etsitään mahdollisia yhteistyömuotoja muiden klubien kanssa.
 • Osallistuminen TYKSin lastenklinikan Leijonahuoneiden kalustus- ja sisustushankintoihin
 • Lions Quest -koulutuksen rahoittaminen kolmelle osallistujalle.
 • Kesäteatteri: kauden alussa heinäkuussa Samppalinnan kesäteatterissa näytös, johon veljet ovat myyneet lippuja kevätkaudella 2017
 • Joulukorttien myynti
 • Ukkokodin kirkkokahvit marras-joulukuun vaihteessa
 • Vanhusten kuljettaminen Lehmusvalkaman joulujuhlaan ja –ruokailuun
 • Glögi- ja joulupiparitarjoilu Maarian kirkolla joulukuun alussa (Kauneimmat joululaulut)
 • Sankarihaudoilla käynti tammikuun alussa
 • Kenkien nastoitus tammi-helmikuussa
 • Vanhusten kuljettaminen pääsiäisen ajan kirkkotapahtumaan
 • Nuorisovaihto: Suomeen saapuville nuorille isäntäperheitä

Tämän toimintasuunnitelman tavoitteena on määritellä toiminnan pääpiirteet. Suunnitelma ei ole sitova, vaan kauden aikana voidaan käynnistää kokonaan uusia aktiviteetteja sekä järjestää uudenlaisia tapahtumia.

Ladytoiminta

Klubin ladytoiminta on ollut virkeää ja sen teemana on yhdessä tekeminen sekä viihtyminen ilman varsinaisia taloudellisia tavoitteita. Presidentin Lady johtaa ladytoimintaa. First Lady kokoaa toimintaryhmän joka ideoi ja järjestää tapahtumia. Ladyt ovat mahdollisuuksien mukaan mukana kaikissa klubin aktiviteeteissa.

Tiedotustoiminta

Klubin nettisivuista pyritään tekemään aktiivinen työväline, jonka kautta tiedotetaan jäsenille kokoontumisista sekä tapahtumista. Sivuston kautta tehdään klubin Lions-toimintaa tutuksi myös yleisölle.

Turussa 16.5.2017

Hannu Mäenpää

Kauden 2017 - 2018 Presidentti

LC Turku/Kupittaa

 


 

Aktiviteetit ja tapahtumat kaudella 2016 - 2017

 • Viirimyynti
 • Painonarvauskilpailu klubikokouksissa.
 • Liikuntatapahtumat: veljien ja ladyjen yhteiset liikuntatapahtumat, esim. kävelyretkiä.
 • Muita tapahtumia: käydään yhdessä jääkiekko-otteluissa, näyttelyissä, konserteissa tms.
 • Perhetapahtuma: järjestetään lasten ehdoilla yhteistä ohjelmaa veljille, joilla on pieniä lapsia. Koko perheen yhdessäoloa. Myös isovanhemmille ja lapsenlapsille.
 • Osallistutaan piirin alueella järjestettäviin urheilutapahtumiin, esim. Littoistenjärven ympärijuoksu ja Lions Golf -turnaus.
 • Ruuanlaittotapahtuma ja viinitasting.
 • Vierailut lähialueen klubien kokouksissa.
 • Osallistuminen Punainen Sulka –keräykseen (mm. pinssimyynti CM Kupittaalla).
 • Lions Quest -koulutuksen rahoittaminen kolmelle osallistujalle.
 • Vierailu Tampereelle syyskuussa.
 • Vierailu Satakunnan Lennostossa lokakuussa yhdessä LC Tampere Pispalan kanssa.
 • Joulukorttien myynti.
 • Ukkokodin kirkkokahvit marras-joulukuun vaihteessa.
 • Vanhusten kuljettaminen Lehmusvalkaman joulujuhlaan ja –ruokailuun.
 • Glögi- ja joulupiparitarjoilu Maarian kirkolla joulukuun alussa (Kauneimmat joululaulut).
 • Sankarihaudoilla käynti tammikuun alussa.
 • Kenkien nastoitus tammikuussa (CM Kupittaa).
 • Charter-juhla helmikuussa.
 • Vanhusten kuljettaminen pääsiäisen ajan kirkkotapahtumaan.
 • Sports Car Meeting
 • Kesäteatteri: Samppalinnan kesäteatteri heinäkuussa.
 • Nuorisovaihto: Suomeen saapuville nuorille isäntäperheitä.

Aikaisempien kausien tapahtumiin tästä

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter