Kokoukset
Jäsenet

 

 

Mini-Leo projekti

 

 

Olemme heränneet siihen tosiasiaan, että lions klubien jäsenistön keski-ikä kasvaa vuosi vuodelta. Tällä hetkellä klubien jäsenistön keski-ikä on kuudenkymmenen vuoden tienoilla. Näin ei voi jatkua, jos haluamme lionstoiminnan säilyvän aktiivisena tulevaisuudessakin. Nyt on korkea aika poistua mukavuusalueelta ja alkaa käytännön toimiin lionstoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Jokainen toimenpide ”nuorennusleikkauksen” eteen kantaa hedelmää tulevaisuudessa. Maailma muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana, jottemme jää puristuksiin ajan rattaisiin. Meidän tehtävämme on siirtää lionsarvot nouseville sukupolville. Mielestämme pelkkä leotoiminta nykyisellään on riittämätöntä takaamaan lionstyön jatkuvuus tulevaisuudessa. Vaikka meidän klubimme jäsenistön keski-ikä on selkeästi alhaisempi kuin klubeissa keskimäärin, on meidänkin aika herätä ja herätellä muitakin klubeja pohtimaan klubien ja lionstoiminnan jatkuvuutta. Pelkkä pohtiminen ei enää riitä, on alettava toimenpiteisiin.

 

Me aloitimme Mini-Leo projektin 2017 vuoden alussa. Mini-Leoprojektin kantava ajatus on aktivoida koko perhe mukaan lionstoimintaan siten, että pienten lasten eli Mini-Leojen osallistuminen klubin aktiviteetteihin mahdollistuu. Meidän klubillamme on mahtava etulyöntiasema perhelähtöisen projektin aloittamiseen, koska olemme ns. sekaklubi, joka mahdollistaa sekä naisten että miesten täysivaltaisen jäsenyyden. -Sukupuoleen katsomatta. Näin on mahdollista osallistaa kokonaisia perheitä, kun aikuisjäsenet pääsevät yhdessä mukavan harrastuksen pariin ja voivat tuoda lapsensa mukaan oppimaan hyväntekemistä. Perheen yhteiset harrastukset ovat kuin liima, joka yhdistää ja luo turvallisuuden tunnetta. Perhe on yksi yhteiskunnan tärkeimpiä rakenneosasia, jota lionstoiminta voi parhaimmillaan tukea. Onnellinen ja yhtenäinen perhe on paljon enemmän kuin jäsentensä summa. Onnelliset ja hyvinvoivat ihmiset haluavat auttaa muita ja pystyvät toimimaan tehokaasti.

 

Tarkoituksemme on houkutella lionstoimintaan kokonaisia perheitä siten, että jokaisella perheen pienimmälläkin on mielekästä tekemistä sekä oma tärkeä roolinsa aktiviteeteissa. Mini-Leoissa kantava ajatus on kasvattaa lapset pienestä pitäen mukaan lionstoimintaan sekä antaa mahdollisuus olla osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Yhteenkuuluvuudentunne on tärkeä motivaattori lionstyölle ja uskomme, että se tuottaa ahkeria ja aktiivisia nuoria jäseniä lions klubeihin. "Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus" pitää erinomaisesti paikkansa. Lions klubit eivät ole mikään poikkeus tässäkään asiassa ja sen me olemme konkreettisesti ymmärtäneet. Ilman tulevaisuuden toivoja ei ole tulevaisuutta. Varhaisessa vaiheessa klubien toimintaan mukaanotetut lapset ja nuoret kasvavat lioneiksi ja omaksuvat lionstoiminnan arvot. Mielestämme lioniksi kannattaa kasvaa ajan kanssa ja kantaa auttamisenhalua sydämessään lopun elämäänsä.

 

Maailma on muuttunut digitalisaation vuoksi merkittävästi ja tässä muutoksessa on lionsorganisaatioiden pysyttävä mukana. Nuoret perheet ovat erinomaisia tietolähteitä liittyen sosiaaliseen mediaan, nettinäkyvyyteen sekä muihin mahdollisiin tapoihin tuoda lionstoimintaa suuren yleisön tietoisuuteen. Tähänkin mahdollisuuteen on syytä tarttua ja nostaa klubin toiminta tiedottamisen ja näkyvyyden aallonharjalle.

 

Mini-Leo projektissa tullaan järjestämään perhelähtöisiä tapahtumia, jotka suunnitellaan lasten ja nuorten ilo edellä. Tapahtumissa käytetään mahdollisuus kertoa lionstoiminnasta siitä kiinnostuneille perheille yksittäisiä ihmisiä tietenkään unohtamatta. Tapahtumissa on mukana hyväntekeväisyysnäkökohta, ja tuotto ohjataan luonnollisesti huonommassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyväksi.

 

Mini-Leo projektin 5 päätavoitetta:

  • Kokonaiset perheet mukaan aktiiviseen lionstoimintaan
  • Lioniksi kasvaminen ja arvojen omaksuminen pienestä pitäen
  • Lions klubin jäsenistön keski-iän alentaminen
  • Lionstoiminnan jatkuvuuden takaaminen
  • Lions-organisaation nuorekkuus ja ajanmukaisuus

 

 

4.2.2017

Mini-Leo toiminnan aktiivi

Viivi Nuottajärvi


Mini-Leo toimikunta:

Viivi Nuottajärvi, Antti Nuottajärvi, Hanna Valtonen


 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter