Möten
Medlemmar

ETT  STORT VARMT  TACK
TILL ALLA DE KLUBBAR SOM VALT ATT STÖDJA LCIF
–LIONS FLAGGSKEPP NÄR DET
GÄLLER INTERNATIONELL HJÄLPVERKSAMHET.

Det här året har varit betydelsefullt för LCIF’s hjälpverksamhet.
Tack vare gemensamma insatser från världens Lions och samarbetet med Bill & Melinda Bates Foundation har över 15 miljoner barn kunnat vaccineras mot mässlingen. Tanken är att kampen mot mässlingen ska fortsätta tills sjukdomen är utrotad!!

Under året har vi kunnat fira 10-årsjubileum för aktiviteten ’Syn för barn’ som drivs i partnerskap med Johnsson & Johnsson Vision Care vilket nu gett förutsättningar att utföra
synundersökningar  på mer än 16 miljoner barn.

I 81 länder har ungdomar möjlighet att lära sig positiva livskunskaper genom Lions Quest.
Lions Quest fortsätter att expandera ute i världen.

Samhällen som drabbas av katastrofer runt om på vårt klot har fått akut hjälp via Lions
insatser och även stöd i det tunga återbyggnadsarbetet.

Detta är bara några exempel på vad världens gemensamt Lions uträttar. Fler exempel på finner man bland de hundratals projekt som stöds genom anslag från LCIF.
LCIF’s projekt är främst möjliga genom den generositet Lionsklubbarna visar genom sitt stöd!

Lions stöd-och hjälpinsatser har gett ökad livskvalitet och framtidshopp för många människor.

Mer om LCIF’s verksamhet finner Du på LCIF’s hemsida som man enklast når via länk
på distriktets hemsida.

Inför verksamhetsåret hade distriktsmötet satt upp som mål att vi gemensamt skulle nå upp
till en summa motsvarande 60:-/medlem till LCIF. Detta har vi uppnått och överträffat och
preliminärt ser slutsumman ut att hamna på cirka 125.000:-.

 
Än en gång ett stort hjärtligt TACK för Era bidrag till LCIF!!!


Till sist vill jag önska Er alla en härlig fortsättning på sommaren med möjlighet till rekreation inför höstens Lionsarbete.


Larsolof Wallinder
LCIF-kordinator 101 VG
2010-2013
 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter