Möten
Medlemmar

 

 

Insamlingsstiftelsen

Lions cancerforskningsfond

i västra Sverige

eller Lions Cancerfond Väst, som är vårt kortnamn, är en stiftelse bildad av Lions distrikt 101VG, som omfattar Västra Götalands och Hallands län.

Fondens syfte är att samla in medel till patientnära forskning vid sjukvårdsinrättningar i västra Sverige.

Läs mer om Lions Cancerfond Väst under fliken Om oss på hemsidan http://www.lionscancerfond.se.

Lions Cancerfond Väst står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll,

vilket borgar för att de bidrag som kommer till Lions Cancerfond Väst används på det sätt som anges i våra stadgar.

Kontaktperson för Cancerfond Väst i Lions Club Skövde/Ryd är Björn Persson, tel 0500-430595.

Vill du veta mer om Cancerfond Väst så har du hemsidan här:  www.lionscancerfond.se

..........................................................................................................

                             

                         Info nr 1/ Verksamhetsår 2014-2015

Ekonomi

Förra årets  verksamhet i sammandrag

Summa inbetalningar och räntor

kr 1 049 732:78 

Beviljade forskningsanslag

kr 1 105 000: -

 

Information och påverkan

kr    2 923 :75 

0,28 %

Ändamålskostnad

kr    8 173:50 

0,78 %

Administration

kr 24 507:20

2,34 %

Insamlingskostnad

Kr  9 168: --

0,87 %

Total kostnad

kr 44 772 :45 

4,27 %

Vi lyckades alltså, att överstiga 1 000 000:- i insamlade medel, även detta verksamhetsår. Stort tack till alla givare!

Tyvärr minskade bidragen från Lionsklubbarna, men ökade bidrag direkt från allmänheten vägde upp, så att målsättningen kunde uppnås.

Här nedan är en sammanställning av verksamheten från start (2010) t.o.m. verksamhetsåret 2013-2014:

                      Bidrag och gåvor                               4 581 615:49                 

                      Avsatt till forskning                           3 950 000: -

                      varav beviljade anslag                      3 861 600: -

                      Totala kostnader                                267 661:73 = 5,84 % (dryga startskostn)

                       varav information                              113 749:88

                       varav ändamål                                   44 727:50

                       varav insamling                                 33 050: - 

                       varav administration                         76 134:35 = 1,66 %

Även för detta verksamhetsår 2014-2015, har vi Målsättningen att insamlade medel skall  överstiga 1 000 000:-.

Vi hoppas, att vi får ett stort stöd från Distriktets klubbar, men även direkt från allmänheten!

NYHET

Vi har nu startat en GÅVOTELEFON - Servicetelefon, där givare kan få personlig hjälp med att ge gåvor. Den här servicen är tillgänglig från den 29 september 2014 och telefonnumret är:

                             020 – 33 44 44

Information till allmänheten

Den efterfrågade gemensamma dagen, för att sprida information om Lions och i synnerhet om Lions Cancerfond Väst planeras bli  ”Alla Helgons Dag” den 1 – 2 november 2014.

--------------------------------------------------------------

Bästa Lion-hälsningar

Lars Ersmarker

Ordförande LCV
 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter