Möten
Medlemmar

 

                                           

Välkommen till Lions Skövde/Ryd

Lions Clubs International är en sammanslutning av klubbar runt om i världen som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor. Lions tar inte ställning i politiska eller religiösa frågor, men främjar freden i världen.

Lions ansluter sig till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Ett medlemskap i Lions innebär personligt engagemang samt gott kamratskap. Insamlade medel går oavkortat till att hjälpa. Administration betalas av medlemmarna genom medlemsavgifter.

Lions består idag av 1,5 miljoner män och kvinnor i 205 länder (varav c:a 14 000 i Sverige), som arbetar tillsammans för att tillgodose de behov som samhällen runtom i världen har.

Lions Club Skövde/Ryd verkar främst inom Södra Ryd och de norra delarna av Skövde kommun, där vi bland annat en gång om året delar ut ”gosedjur” till barn på barnavdelningen på KSS.  Vi delar också ut stipendier till förtjänta elever vid Rydskolan och Stöpenskolan. LC Skövde/Ryd deltar även i de nationella insamlingar som Lions Club arrangerar, som tex Världens Barn. LC Skövde/Ryd har även ett stort åtagande i Lions Cancerfond Väst. Behållningen av vår verksamhet används alltså lokalt, nationellt och internationellt.

Vi söker ständigt nya medlemmar, alla - män, kvinmor och ungdomar är välkomna. Vill du vara med kontakta oss!

Om du funderar på att söka bidrag från Lions Club Skövde/Ryd så kontakta ordföranden i hjälpkommittén Bert Söderberg, mobil 070 647 28 55. E-post: bert.sderberg@telia.com

Vill du komma i kontakt med oss i övrigt så ring eller maila till sekreteraren Bengt Anderson på tel 0500-437928 eller mobil 0701-597973. E-post: duckwood@tele2.se

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter