Möten
Medlemmar

 

Vår adress: Lions Club Skellefteå, Storgatan 18 B, 931 33 Skellefteå

 

Lokaluthyrning: Lions har ingen egen lokal att hyra ut, då vi håller till i Frimurarnas lokal och själva är hyresgäster. 

 

Vill du stödja oss i vår verksamhet?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag på

Plusgiro 48 03 90-4 eller Bankgiro 676-4815

Swish 1 233 261 617

Märk talongen med gåva

Tack för att du stödjer oss.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter