Meetings
Members

List of Club Members as of July 2020

(in alphabetical order)  

SN Name of Member Member No.
1.  Anita Baryal 4068006 
2.  Bhabani Devkota 3025438 
3.  Bima Syangtan 3025442 
4.  Bishnu Kumar Shrestha 4039489 
5.  Chhatra Bahadur Syangtan 3025441 
6.  Dwarika Nath Suryabanshi 4039491 
7.  Gita Shrestha 3025466 
8.  Hari Shanker Shrestha 3025463 
9.  Hari Bahadur Rai 5170859 
10.  Indra Bahadur Bhujel 5172259 
11.  Kumari Gyanu Bhujel 3025432 
12.  Laxmi Shrestha 4868101 
13.  Mahalaxmi Pradhan 3025461 
14.  Nanibabu Bhujel 3025434 
15.  Prakash Budhathoki 4423066 
16.  Prakash Pradhan 3025459 
17.  Prashanta Dhakal 5184718 
18.  Ramchandra Rajbanshi 4177420 
19.  Ramesh Nath Baryal 4040677 
20.  Saroj Koirala 3951383 
21.  Sudip KC 5184717 
22.  Surendra Shrestha 4423067 
23.  Sushil Kumar Devkota 3025437 

 

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter