Kokoukset
Jäsenet

Klubistrategia on päivitettu 10/2023 (EH)

Missio

Klubi parantaa jäsentensä edellytyksiä elää onnellista elämää mm.

* Muodostamalla avoimuuteen luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvan pienyhteisön.

* Parantamalla jäsentensä edellytyksiä ymmärtää ympäröivän maailman tapahtumien syy- ja seuraussuhteita.

* Tarjoamalla mahdollisuuden olla aktiivisesti mukana vapaaehtoisssa palvelutyössä.

Visio

Lionien vapaaehtoinen osallistuminen erilaisiin yhteisiin tilaisuuksiin pidetään mahdollisimman suurena. Osallistuminen koetaan oikeutena - ei velvollisuutena.

Jäsenyys

* Jäsenistössä laatu on määrää tärkeämpi.

* Uusien jäsenten valinnassa keskitytään niihin ehdokkaisiin, joilla elämäntilanteensa puolesta on luontevasti edellytyksiä sopeutua nykyiseen jäsenistöön.

Kokoukset

Klubikouksissa pidetään esitelmä tai alustus ajankohtaisesta aiheesta. Kokous voidaan tehdä myös vierailukokouksena.

Virallisia kokouksia ovat vuosikokous lokakuussa ja vaalikokous huhtikuussa.

Tapahtumat

Vuosittain järjestetään virkistystapahtumia, joihin myös puolisot osallistuvat.

Vapaaehtoinen palvelu

* Klubin palvelutyö keskittyy paikkakunnan nuoriin, vammaisiin ja vanhuksiin sekä ympäristöön.

* Nuoria kannustetaan kehittämään itseään ja luomaan edellytykset onnelliselle elämälle.  Vanhempia kannustetaan hyvään vanhemmuuteen.

* Vanhusten ja vammaisten elämistä helpotetaan antamalla sekä lahjoituksia että käytännön apua ilmenevän tarpeen ja klubin voimavarojen mukaan.

* Ympäristöasioissa keskitytään elinympäristömme viihtyisyyden parantamiseen.

Brändi

* Paikkakunnan hyväntekijä ja viihtyisyyden edistäjä.

* Mielenkiintoinen ja älyllisiä haasteita antava pienyhteisö.

* Aktiivinen tiedottaminen palveluaktiviteeteistä ja hallinnosta.

* Hyödynnetään sähköisen viestinnän välineitä.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter