Kokoukset
Jäsenet

Missio

Klubi parantaa jäseniensä edellytyksiä elää onnellista elämää

* muodostamalla avoimuuteen luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvan pienyhteisön

* parantamalla jäsenten edellytyksiä ymmärtää ympäröivän maailman tapahtumien syy-seuraussuhteita

* tarjoamalla mahdollisuuden olla aktiivisesti mukana vapaaehtoisssa palvelutyössä

Visio

Lionien vapaaehtoinen osallistuminen klubin järjestämiin kaikille lioneille tarkoitettuihin tilaisuuksiin on lionkohtaisesti vähintään 50%:sta ja jäsenten keskiarvolla laskettuna vähintään 75%:sta.

Jäsenyys

* Jäsenistössä laatu on määrää tärkeämpi

* Uusien jäsenten valinnassa keskitytään ehdokkaisiin, joillaa elämäntilanteensa puolesta on edellytyksen sopeutua nykyiseen jäsenistöön luontevasti

Kokoukset

Jokaisessa kokouksessa pidetään esitelmä tai alustus ajankohtaisesta aiheesta tai kokous tehdään vierailukokouksena. Muistetaan, että meillä on vain kaksi virallista kokousta, vuosikokous lokakuussa ja vaalikokous huhtikuussa.

Tapahtumat

Vuosittain järjestetään vähintään neljä virkistystapahtumaa, joihin myös puolisot osallistuvat.

Vapaaehtoinen palvelu

* Klubin palvelutyö keskittyy paikkakunnan nuoriin, paikkakunnan veteraaneihin, vammaisiin ja vanhuksiin sekä paikkakunnan ympäristöön.

* Nuoria kannustetaan kehittämään itseään ja luomaan edellytykset onnelliselle elämälle sekä vanhempia hyvään vanhemmuuteen

* Veteraanien, vammaisten ja vanhusten elämistä helpotetaan erilasilla palveluaktiviteeteillä

* Ympäristöasioissa keskitymme elinympäristömme viihtyisyyden parantamiseen

Brändi

* Paikkakunnan hyväntekijä ja viihtyisyyden edistäjä

* Toimiva ja avoin

* Mielenkiintoinen ja älyllisiä haasteita antava pienyhteisö

* Aktiivinen tiedottaminen palveluaktiviteeteistä ja hallinnosta

* Web-sivut, tiedotusvastaava, järjestöpalsta

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter