Kokoukset

"TURVAKUNTA 2000"-KLUBIAKTIVITEETTI   

Turvakunta 2000 tavoitteet
Turvakunta 2000-aktiviteetin tavoitteet voidaan kiteyttää seuraaviin neljään kohtaan.
1) Aktiviteetin toteutuksen yhteydessä on mahdollisuus kohottaa klubin ja koko lionstoiminnan julkista tunnettavuutta.
2) Aktiviteetin avulla voidaan lisätä kaikkien kansalaisryhmien turvallisuutta.
3) Aktiviteetti mahdollistaa yhteistoiminnan lisäämisen leijonien ja muiden järjestöjen sekä nuorisoryhmien välillä. Kunta, viranomaiset ja yritykset osallistuvat myös aktiviteetin toteutukseen.
4) Aktiviteetti avulla on mahdollista saada uutta potkua klubin toimintaan, jos suurin toimintatarmo on päässyt vuosien varrella hiipumaan (ei liene harvinaista)

Turvakunta 2000 aikataulu
Aktiviteetti on tarkoitettu toteutettavaksi useamman toimintavuoden aikana.

Turvakunta 2000 toimenpiteet
Aktiviteetti tähtää kansalaisten turvallisuuden lisäämiseen kuudella eri sektorilla: liikenneturvallisuus, paloturvallisuus, vesiturvallisuus, huume- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisy, turvaseksi ja erikoisryhmien turvallisuus.

Liikenneturvallisuuden lisääminen:

 
* Aurausviittojen tekeminen ja varustaminen heijastusnauhoin (tuplanauha sulkuviivan kohdalle)
* Leijonaheijastimien (kansainvälisen hallituksen lupa) jakaminen kaikille kuntalaisille
* Turvamurskepussin toimittaminen kaikille vanhuksille liukastumisten ehkäisemiseksi
Paloturvallisuuden lisääminen:

 
* Palovaroittimien hankkiminen ja asentaminen kaikkien sitä tarvitsevien vanhusten asuntoihin
* Turvaoppaan jakaminen kaikkiin kunnan talouksiin
Vesiturvallisuuden lisääminen:

 
* Pelastusvälineistön määrän, kunnon ja laadun varmistaminen satamassa ja uimapaikoilla
* Ensiapuvälineistön ja kaukohakulaitteiden hankkiminen Järvipelastusseuran pelastusveneeseen
Huume- ja päihdeongelman ennaltaehkäisy:


* Valistustempauksen järjestäminen aiheesta paikkakunnalla käyttäen parhaita käytettävissä olevia luennoitsijoita
* Opettajien kouluttaminen aiheeseen yhdessä kunnan sivistystoimen kanssa
Turvaseksi:


* Luentojen järjestäminen ja turvamateriaalin jako peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisille
Erikoisryhmien turvallisuus:

 
* Paikallislehden lukeminen (sisältäen lääkäri- ym. päivystykset) äänikasetille ja toimittaminen näkövammaisille viikottain
* Sydämentahdistimen hankkiminen ambulanssiin
* Kolesteroli- ja verenpainemittaustapahtumat riskiryhmille (ladyt)
* Urheilupaikkojen ensiapuvälineistön määrästä ja laadusta huolehtiminen
* Suojakypärien hankkiminen peruskoululaisten luistelutunneille

Yleinen turvallisuus:
* Turvaoppaan hankinta ja jako kunnan joka talouteen (= toimintaohjeet yleisimpien tapaturmien varalta)

Turvamessut:

  

* TURVAKUNTA PIELAVESI 2000-tapahtuma, jonka kohderyhmänä koko kunnan väestö lapsista vanhuksiin. Tapahtumaan kaikilla vapaa pääsy. Tapahtumassa kaikkia turvakunta teemoja. Tapahtuman lopuksi hyväntekeväisyys tilaisuus, jonka tuotto palokuntanuorille.

Turvakunta 2000 toteutus
Aktiviteetin toteutuksesta tehdään yksilöidyt toimenpidesuunnitelmat ja talousarviot vuosittain.

"Turvakunta 2000" on liiton valtakunnallinen teema nimellä:
'TURVALLINEN TULEVAISUUS'.

"Turvakunta 2000" on esitelty klubin toimesta Lions Europa Forumissa Brysselissä 7.9.2002 nimellä  :'SPREADING SAFETY THINKING'.

Aktiviteetista on veljien toimesta valmistettu noin 5 min pituinen Turvakunta 2000 esittelyvideo. Videosta on myös englanninkielinen versio 'Safe County 2000'.

 

Kuusamon vuosikokouksessa 1998 (40 henk.). . .Europa Forum Brysseli 7.9.2002 (12 henk.).

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter