Kokoukset
Jäsenet

Hallitus 2021-2022

Presidentti: Ari Haapaniemi 

I-varapresidentti: Tauno Siik

II-varapresidentti: 

Past.presidentti: 

Sihteeri: ​Antti Ukura

Rahastonhoitaja: Ilkka Paulamäki

Jäsenjohtaja GMT: Esko Luttinen

Muut klubivirkailijat: 

Muut klubivirkailijat ja toimikunnat löytyvät jäsen kotisivuilta

Hallituksen kokouspaikka 2021-2022

Hallituksen kokouspaikka 2021-2022 on pääsääntöisesti Kumppanuuskeskus Kansankatu 53 Oulu. Hallituksen kokoukset joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 18.00. Kokouspaikan voi varmistaa kysymällä sihteeriltämme Antti Ukuralta 0405467290

Jäsenet 2020-2021

Klubimme jäsenmäärä on tällä hetkellä 21. Jäsennimiluettelo löytyy kotisivujen jäsenhakemistosta, jossa myös jäsentä koskevia muita tietoja. 

Kauden 2021-2022 toimikunnat

Tavoite ja perusteet

Toimintasäännön mukaisesti presidentti voi perustaa pysyviä ja väliaikaisia toimikuntia harkintansa mukaisesti. Hän voi virkansa puolesta osallistua kaikkien toimikuntien työskentelyyn.

Toimikuntien tulee valmistella alaansa kuuluvat asiat ja esitellä ne hallitukselle.

Klubin toimintasäännön mukaisesti toimikuntia ovat: 1) taloustoimikunta , 2) aktiviteetti- ja avustustoimikunta, 3) jäsentoimikunta, 4) liikuntatoimikunta ja 5) ohjelmatoimikunta 

Varapresidenttien tehtävänä on valvoa niitä toimikuntia, jotka presidentti on määrännyt heidän valvontaansa.

1. varapresidentti valvoo: aktiviteetti- ja avustus- sekä jäsentoimikuntia.

2. varapresidentti valvoo: talous- ja liikuntatoimikuntia

Toimikuntien avulla pyritään aktivoimaan klubimme toimintaa. Koska toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen tavoitteena on, että ehdotetut listalla olevat ovat tietoisia ja vapaaehtoisia toimimaan nimetyssä toimikunnassa. Vapaaehtoisuuteen viitaten tehtävä työ ei rajaudu pelkästään toimikuntien työhön, vaan jokainen jäsen voi ja osallistuu klubin eri toimintoihin ja aktiviteetteihin.

Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat jäsenineen löytyvät jäsensivuilta. 

 

   

 

 

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter