Möten
Medlemmar

Det här är Lions!

Lions är en av världens största hjälporganisationer. Ca 1,42 miljoner medlemmar i över 200 länder arbetar frivilligt utan ersättning för att på olika sätt hjälpa och uppmuntra andra människor.

I Sverige finns ca 12 000 medlemmar i 270 klubbar, som samlar in och delar ut ca 50 miljoner kr om året.

Lions Club Österåker bildades 1960 och har 31 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 200 000 kr varje år.

Det finns inga gränser för Lions!

Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt och vi gör det för att vi - med Din hjälp - vill hjälpa våra medmänniskor att få ett bättre liv. Lions är politiskt och religiöst neutralt.

Lions världsomspännande nät av närmare 50 000 lionsklubbar garanterar att all hjälp kommer fram utan onödiga administrativa kostnader. Allt Du ger till Lions går direkt till vår hjälpverksamhet!

Vårt bankgiro är 238-2679 och Swish 1232741999

Om du vill veta mer, kan du kontakta:

Sekreterare:    Karin Powell Lundmark, 070-946 64 37

 

* * * * * * * * * * * * * * *

Klubbens hittills största hjälpprojekt – en satsning på 150 000 kronor -  startades i september 2012 . Nu har över 850 personer i en by i MWINGI-distriktet i Kenya daglig tillgång till rent dricksvatten tack vare Solvatten!

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter