Möten

Bakgrund: En av hörnstenarna inom Lions Club i Sverige är att värna om vår miljö. Inom Lions Club, LC Osby har vi därför tagit fasta på att samla in Öl burkar och Pet flaskor inom ramen för Pantamera. Detta gäller både inhemska och utländska.

Pantamera Morot till alla ungdomsföreningar: Vi i LC Osby erbjuder därför alla ungdomsföreningar att vara med, de som redan samlar in via Pantamera, och de som ännu inte börjat. Vi vill därför att de föreningar som vill vara med istället för att lämna fulla säckar till Pantamera så kan dessa fulla säckar lämnas till LC Osby. Vi erbjuder 50kr extra per säck mot vad Pantamera betalar ut, vilket då motsvarar 250kr/säck.

Arbetssätt: När ni har fulla säckar som skall lämnas in skickar ni ett SMS till Lions telefon nummer 072-747 56 00 eller Ingemar Kronqvist 070-541 55 51, senast på söndagen och och bestäms tid för lämningen av säckar. Säckarna skall lämnas vid vårt förråd på godsvägen. Där hämtas också tomma säckar och spännen. LC Osby sätter på sin säck etikett på godsvägen. Föreningar som lämnar in fyllda säckar får kvittens på de antal säckar som lämnats in. Utbetalning till konto eller bg/pg sker sedan en gång per vecka.

Tidsplan: Då LC Osby avsätter alla sina insamlade medel till hjälpande varav detta är ett lokalt bidrag så förbehåller vi oss också rätten att avsluta denna aktivitet med 3 månaders varsel, vilket sker skriftligen. Samverkande föreningar kan när som helst avsluta sin medverkan, vilket i så fall skall göras skriftligen eller via e-post.

Vill ni var med skicka mail till Mikael Lindmark, mlindma1@gmail.com eller ring 070 258 8977

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter