Möten

Lions Club Öregrund bildades 1985. Varje år via olika evenemang och aktiviteter samlar vi in pengar som oavkortat går till välgörenhet, både lokalt och runtom i världen. 

Lions Club Öregrund ingår i ett globalt servicenätverk, Lions Clubs International som är världens största serviceklubborganisation. Vi har 1,35 miljoner medlemmar i mer än 45 000 klubbar i mer än 206 länder och geografiska områden.

Lions har en dynamisk historia. Organisationen bildades 1917 och vi gör frivilliginsatser för många olika typer av hjälpprojekt, till exempel miljöprojekt, mat till hemlösa samt hjälp till äldre och handikappade.

Lions stödjer ungdom. Våra lokala projekt ger ofta stöd till lokala barn och skolor genom stipendier, rekreation och mentorskap. Internationellt erbjuder vi många program, till exempel fredsaffischtävlingen, ungdomsläger och ungdomsutbyte. 

Lions beviljar anslag. Sedan 1968 har Lions bidragit med USD 700 miljoner till Lions humanitära projekt runtom i världen. 2007 blev Lions rankad som den främsta frivilligorganisationen i en studie gjord av The Financial Times.

Lions hjälper till efter katastrofer. Vår stiftelse och Lions medlemmar hjälper tillsammans till med hjälpinsatser efter det att katastrofer har inträffat, bland annat omedelbar hjälp i form av mat, vatten, kläder och mediciner samt i långsiktiga återuppbyggnadsinsatser.

För mer information om Lions besöker du webbplats www.lionsclubs.org

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter