Kokoukset

 

 

 

LIONS CLUB NAANTALI

 

1962 – 2012

 

Historiikki 2002 – 2012

 

Hannu  Loukos

 

Lukijalle

 

Juhlavuoden presidenttinä olen saanut kunnian tutustua etukäteen nyt käsissäsi olevaan Lions Club Naantalin viimeisimpään historiikkiin. Se esittelee viimeksi kulunutta kymmenvuotiskautta 2002 – 2012. Veli Hannu Loukos jatkaa klubimme historiikkien kirjoitusperinnettä.

Hannua ennen tehtävä oli uskottu itseoikeutetusti klubimme historian ainoalle piirikuvernööriksi yltäneelle veljelle Rauli Lännemaalle. Hän laati historiikit klubin ensimmäiseltä ja toiselta vuosikymmeneltä sekä seuraavilta viisivuotisjaksoilta. Klubin 30-vuotishistoriikin Rauli yhdisteli näistä aiemmista teoksistaan. Hän jatkoi vielä seuraavatkin kaksi viisivuotiskautta. PDG Raulin poismenon jälkeen veli Hannu astui historioitsijan isoihin saappaisiin.

Hannua meidän on kiittäminen sekä nyt julkaistusta kymmenvuotishistoriikista että siitä suuresta työstä, jonka hän teki täydentäessään klubimme historiaa sähköiseen muotoon veljiemme luettaviksi klubisivustoillemme.  

Veli Hannun laatima historiikki on tarkka ajan kuvaus klubimme toiminnasta. Se noudattaa edeltäjiensä yksityiskohtaista toimintamme analysointia. Teos on jaettu keskeisiin alalukuihin toiminnallisesti. Eri aktiviteettiryhmiä on juoksutettu vuorollaan koko tarkastelujakson läpi.

Me klubimme veljet löydämme sieltä kymmeniä ja kymmeniä mielenkiintoisia tapahtumia ja hauskoja yksityiskohtia kuluneelta vuosikymmeneltä.

Historiikin ulkoasu on selkeä ja johdonmukainen. Kuvitus elävöittää tekstiä (Teknisistä syistä kuvia ei näy nettiversiossa. Webmasterin huom.) Tässä yhteydessä on kiitollisena todettava, että veli Hannu Loukos on tehnyt kolmannenkin mittavan työn tässä historiikin kirjoitusprosessissaan. Hän on koonnut ja julkaissut kymmenvuotiskaudelta 2002 – 2012 kuvakollaasikirjan. Siinä kirjassa, joka on tämän historiikin ehdoton täydennysosa, on toistasataa veljien ottamaa kuvaa värikkäästä klubitoiminnastamme. Kuvat on taidokkaasti ryhmitelty ja saatesanoin esitelty huumoriakaan säästämättä.

Hannu Loukos on historiikkia laatiessaan panostanut selkeästi siihen seikkaan, että vahva ja herkällä kädellä toimiva nykytila ponnistaa vahvoista juurista. Lionismin periaatteet kasvavat hyvässä maaperässä, ja veljeys klubin sisällä ja naapuriklubien välillä on sopuisaa ja vilpitöntä. Leijonahenki tällaisessa kypsään ikään ehtineessä klubissa, jollainen Lions Club Naantali nyt on, ei tarvitse enää pilkuntarkkaa kokouskäytäntöä, vaan huumoria arjen hetkiin. Historiikista henkii hyvän olon tunne, joka pienessä, alle 30 hengen leijonaryhmässämme tänään vallitsee. VELJEYS

 

Juhani Vainio

presidentti

 

 

Vuonna 1917 perustetun lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön nuorison, vanhusväestön, sotien veteraanien ja muiden tarpeessa olevien hyväksi. Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan palveluita ja velvoitteita vaan täydentämään niitä. Lionsklubin tärkein kohde on oma asuinyhteisö ja lähialue. Lionsklubien aktiviteetteja ovat mm. lasten, nuorten, sotaveteraanien ja vanhusten auttaminen ja tukeminen.

Suomeen lionsaatteen toi kanadansuomalainen Arne Ritari, Suomen lionstoiminnan kummi. Ensimmäinen lionsklubi LC Helsinki - Helsingfors perustettiin 14.8.1950. Suomessa toimivia lionsklubeja on noin 950 ja jäseniä niissä on noin 26 000.

 

JÄRJESTÖN TUNNUSLAUSE JA TOIMINTA-AJATUS

 

We serve – Me palvelemme – Vi tjäna

 

Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja apua tarvitsevien tukemiseksi. Toiminta tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä, mahdollisuuden kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ulkomailla.

 

 

LIONS CLUB NAANTALIN PERUSTAMINEN 1962

 

Lions Club Naantali

Kotimainen numero 218

Kansainv. Numero 4019 020362

Perustamispäivä 19.10.1962

Charter Night 08.03.1963

 

Perustamisjuhlaa vietettiin 8.3.1963 Ravintola Arlassa Naantalissa. Juhlassa olivat omien perustajaveljien ja ladyjen lisäksi mukana mm. kummiklubi LC Auran presidentti Pekka Asanti ja Lions Clubs International –Piiri 107-A piirin DG Sakari Repo.

 

Tämä historiikki tarkastelee Lions Club Naantalin toimintaa ajalta 1.7.2002 – 31.12.2012. Tietolähteenä ovat klubin arkistot ja veljien kertomat muistivaraiset tarinat.

 

 

LC NAANTALIN TOIMINTAVUODEN TEEMAT 2002 - 2012

 

Klubin vuoden tunnuslause – teema valitaan vuosittain  presidentin näkemyksen perusteella ohjaamaan klubin ja veljien toimintaa kulloiseenkin ajankohtaan liittyvän teeman opastamaan suuntaan.

 

Turvallinen ympäristö

Veljeys - Palvelu – Mukanaolo

Veljet ja ladyt yhdessä

Yhdessä nuorten kanssa

Palvelulla ihmisiin, alateemana Arkipäivän sankarit

Viihdytään yhdessä

            Minä luotan

 

Naispuolisten jäsenien hyväksyminen lionsklubien jäseniksi toi mukanaan nimitysmuutoksen. Nimitys veli muuttui muotoon lion. Koska LC Naantalissa on perinteestä kiinni pitäen vain miesjäseniä, on LC Naantalin jäsenkunta säilyttänyt keskuudessaan perinteisen nimityksen veli.

 

KOKOUKSET 

 

Klubikokoukset pidettiin ja pidetään kuukauden 3. perjantaina Naantalin Kylpylässä. Klubikokousten perinteeksi muodostui veljien kokoontuminen hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua keskustelutuokioon Naantalin Kylpylän ala-aulan kahvioon, jossa vaihdetaan kuulumiset sekä valmistaudutaan klubikokoukseen. Näin klubikokouksesta eli klubi-illasta on tullut kolmiosainen tapahtuma: keskustelutuokio ala-aulassa, kokousasiat kabinetissa ja illallinen Meriravintolassa. Kokousasioihin sisältyy sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi Leijonamarssi, Leijonavisa ja esitelmä tai vapaa keskustelu.

Klubikokouksen nimitys vaihtui kauden 2011 – 2012 aikana klubi-illaksi. Samalla pyrittiin vähentämään kokousteknisiä muodollisuuksia. Pöytäkirjan pitäminen päätettiin säilyttää historiakirjoituksen tarpeisiin.

Klubikokouksien alkajaisiksi lauletaan perinteisesti Toivo Lyyn sanoittama ”LEIJONA-MARSSI”. Uudeksi leijonalauluksi  tarjottu ”LEIJONAHENKI” ei sytyttänyt veljiä ja kokeilujakson jälkeen palattiin vanhaan ja tuttuun lauluun, joka lauluveljien johdattamana kaikuu kokouskabinetissa jokaisen klubikokouksen alkamisen merkiksi. Asiaa voi kuvata pöytäkirjaotteilla: ”Veli Urtti Virta lauloi Leijonahenki laulun” ja ”Veljet lauloivat LEIJONAMARSSIN veli Urtin johdolla.”

Kokousillan päätteeksi nautimme veljellisen illallisen Naantalin Kylpylän Meriravintolassa.

Klubin hallituksen kokoukset pidettiin historiikkijakson aikana aluksi TOP Naantalin konttorissa ja myöhemmin Naantalin seurakuntakeskuksessa klubikokousta edeltäneellä viikolla.

Perinteiseen tapaan seuraavan vuoden presidentti ja sihteeri osallistuivat klubin virallisina edustajina Lions-liiton kokouksiin, piirikokouksiin ja PNAT kokouksiin.

Merkkipäivinä veljiä on muistettu klubin vakiintuneen tavan mukaa viirillä, ovikolkuttimella tai jalolla leijonajuomalla.

 

 

PALKITSEMISET

 

Ansioituneiden veljien huomioiminen 50 - v juhlakokouksessa 15.3.2013

 

Jukka Viljanen, Melvin Jones jäsenyys

Lupsakka klubin Grand Old Man. Toteuttanut tarmokkaasti yhtä klubin merkittävimmistä aktiviteeteistä: ”Lions Quest, yhdessä kasvamisen ohjelma”. Veli Jukan ansiosta moni naantalilainen opettaja on päässyt osallistumaan  asiaa käsittelevään koulutukseen. Palautteena on useasti kuulunut: ”Yksi parhaista täydennyskoulutuksista, johon olen voinut osallistua”.

 

Hannu Loukos, Lions-ritari

Veli Hannu on toiminut ansiokkaasti kaikissa klubin tehtävissä. Presidenttinä, varapresidenttinä (2 kert.), sihteerinä (2 kert.) ja klubimestarina (2 kert.). Lisäksi hän on toiminut piirisihteerinä. Hannu kirjoittaa parhaillaan klubin 50-vuotis historiaa. Hän on esimerkillinen leijona niin klubin sisällä kuin sen ulkopuolellakin osallistuen aktiivisesti kaikkiin klubin aktiviteetteihin.

 

Risto Lindroos, klubin perustajajäsenen ansiomerkki 50 vuotta

Toiminut klubin aktiivisena perustajajäsenenä yli 50 vuotta.

 

Eero Lindström, klubin perustajajäsenen ansiomerkki 50 vuotta

Toiminut klubin aktiivisena perustajajäsenenä yli 50 vuotta.

Hänen läsnäoloprosenttinsa on 100% yli 50 vuoden ajalta.

 

Jouko Kaskinen, yhden ruusukkeen ansiomerkki

Toiminut klubin aktiivisena rahastonhoitaja yli 10 vuotta. Klubin työmyyrä. Aktiivinen klubin aktiviteetteihin osallistuja. Yksi klubihengen synnyttäjä ja ylläpitäjä

 

Raimo Saarela, piirikuvernöörin ansiotähti

Pitkäaikainen työ ystävänpäiväaktiviteetin ideoimisessa ja toteutuksessa

vanhusten palvelutalossa. Aktiviteetti käynnistyi Raimon ideoimana jo ennen kuin Liiton vastaavaa aktiviteettia.

 

Tuomo Dufva, piirikuvernöörin ansiotähti

Tuomo on klubin rakentava ja aktiivinen jäsen. Pyrkii jatkuvasti kehittämään klubin toimintaa. Toiminut klubin presidenttinä kauden 2004… 2005 ja lohkon puheenjohtajana kauden 2005 … 2006.  Toimii nyt klubin ARS vastaavana (vuodesta 2010). Toiminut tässä tehtävässä tapansa mukaisesti erittäin aktiivisesti.  Pitää asiaa esillä kaikissa klubin kokouksissa. Tekee jatkuvasti adressien aktiivista myyntityötä. Tehokas aktiivinen leijona joka pitää huolta myös etuoikeutettujen jäsentemme kuljetuksesta klubi-iltoihin.

 

 

Lions Club Naantalin jäsenille aiemmin myönnetyt  palkinnot

 

Aarne Ritari – killan jäsenyys

Rauli Lännemaa        20.05.2005

 

Melvin Jones jäsenyys 

Seppo Jaakkola         27.04.1992

Rauli Lännemaa        25.01.1993

Urtti Virta                      15.02.1995

Risto Lindroos            14.11.2007

Eero Lindström           08.10.2008

Erkki Luotonen           08.10.2008

           

Medal of Merit –mitali

Risto Lindroos            05.04.1991

Eero Lindström           29.01.1993

 

 1. Ruusukkeen ansiomitali

Hannu Loukos            2003

 

Kansainvälisen presidentin onnittelut ja kunniataulu pitkäaikaisesta lionstyöstä

Risto Lindroos

Kauko Leivo

Kauko Ahti

 

Kansainvälisen presidentin onnittelukirje veli Kauko Leivolle 40 vuotta kestäneestä leijonatyöstä.

 

100 %:n osallistuminen klubikokouksiin

 

100 %:n osallistumisen merkkejä jaettiin veljille historiikkijakson aikana vuoteen 2003 saakka. Maaliskuussa 2003 katsottiin, että merkki on menettänyt merkityksensä kannustimena 100 %:n osallistumiseen lionstoimintaan. Tällöin päätettiin, ettei 100 %:n ”pinssejä” toistaiseksi jaeta. Vuosittain ”kuvaannollisesti jaettujen” 100 %:n osallistumismerkkien lukumäärä on esillä taulukossa, johon on kerätty klubin toimintaa kuvaavia lukuja.

Erityisen maininnan aktiivisesta osallistumisesta ansaitsee perustajaveli Eero Lindström, joka on ollut koko klubin toiminnan ajan eli tätä laadittaessa yli 50 vuotta 100 prosentin veli.

 

 

PALKITSEMISIA 2002 – 2012

 

Klubipäätöksen nojalla ei toimintakauden aikana jaettu ns. virkailijapalkintoja.

 

02 – 03 Veljille Risto Lindroos ja Timo Luntamo annettiin ”Ansioitunut Leijona” kunniamerkki.

Veli Risto Lindroosille annettiin päämajan myöntämä palkinto jäsenmäärän kasvattamisesta.

Klubijulkaisun toimittajan palkinnon historiikin kirjoittamisesta sai veli Rauli Lännemaa.

Ohjelmatoimikunnan puheenjohtajan palkinnon presidentti antoi veli Kauko Leivolle.

Rahastonhoitajan palkinnon sai veli Jouko Kaskinen

Sihteerin palkinnon sai veli Ari Hakkaranen.

 

03 - 04 Piirikuvernööri Bo Lindberg luovutti vieraillessaan klubikokouksessamme 100 %:n presidentin ansiomerkin edellisen kauden presidentille Heikki Niemelle.

Kauden 03 - 04 päätteeksi presidentti palkitsi kauden ansioista veli Tuomo Dufvan toimikunnan puheenjohtaja palkinnolla ja veli Ari Hakkaraisen sihteerin palkinnolla.

 

04 – 05 Lions Ritari arvo annettiin klubin perustajapresidentille PDG Rauli Lännemaalle.

Klubin toimikunnan puheenjohtajan palkinto annettiin lady Mia Niemelle.

Kansainvälisen presidentin onnittelut ja kunniataulun saivat pitkäaikaisesta lionstyöstä Risto Lindroos, Kauko Leivo ja Kauko Ahti

Keväällä 2006 veli Seppo Nieminen palkittiin presidentin erityispalkinnolla eli Leijona-aiheisella isännänviirillä erinomaisesti toteutetuista Joululevy ja  Leijonarieha aktiviteeteista.

Klubisihteerin palkinto (G-125S) annettiin veli Juhani Kylämäkilälle .

 

05 – 06 Keväällä 2006 veli Seppo Niemiselle luovutettiin Kansainvälisen Presidentin     Kunniakirja.

 

06 – 07 Veli Kauko Ahdille luovutettiin kansainvälisen Lions-liiton rintamerkki 50 vuoden lionstoiminnasta.

Veli Jaakko Ylitalolle luovutettiin Punainen Sulka kunniakirja

Piirikuvernööri luovutti presidentti Veikko Salolle Bostonin konventin ”pinssin”.

 

07 – 08 14.3.08 vietetyssä pienimuotoisessa klubin 45 vuosijuhlassa luovutettiin veli Risto Lindroosille Melvin Jones-jäsenyys laattoineen ja kunniakirjoineen.

 

08 – 09 Juhlakokouksessa 21.11.08 luovutettiin Melvin Jones-jäsenyys ja -kunniakirja veljille Erkki Luotonen ja Eero Lindström.

DG Christer Berlin myönsi lady Tanja Lepistölle Ladyn ansiomerkin merkittävästä toiminnasta LC Naantalin hyväksi.

Veljet Urtti Virta ja Matti Lepistö palkittiin 25 vuoden palvelusta lionsjärjestössä

 

Jäsenyyspalkintoja (Monarch Chevron) palkintoja ei niiden lukuisuuden takia ole erikseen mainittu.

 

Paras palkinto veljille on ollut yhteinen aktiivinen toiminta leijona-aatteen toteuttamisessa.

 

 

AKTIVITEETIT JA LAHJOITUKSET

 

Koko kymmenvuotisjakson ajan jatkuivat klubimme koetellut kestoaktiviteetit:

Joulukirkko eli jouluajan hartaushetki naantalilaisille leijonille ja puolisoille jatkui koko tarkasteltavan 10 v. jakson ajan. Tilaisuuksien järjestäjänä on toiminut veli Risto Lindroos. Vuosittain osallistujien määrä on ollut 40 - 70 osallistujaa. Omien perheiden lisäksi tilaisuuksiin on kutsuttu lioneja LC Rymättylä-Merimaskusta,  LC Naantali/Tawastista ja LC Naantali-Raisiosta.

 

Yläasteen 9. luokan oppilaille vuosittain jaettava stipendi. Stipendien yksikkösumma on ollut koko kauden ajan 70…80 €. ”Farkkuindeksillä” mitattuna stipendin arvo on säilynyt hyvänä. 9. Luokkien ja siten stipendin saajien määrä on kasvanut kauden aikana 10:stä 13:een.

 

Joulukorttien myynti oli koko jakson ajan merkittävin aktiviteettimme. Tanja ja Matti Lepistä hoitivat ansiokkaasti korttien valmistuksen ja jakelun. Lady Tanja on tehnyt myös ystävänpäiväaktiviteettiin liittyvät ystävänpäiväkortit, joiden jakelusta on huolehtinut veli Raimo Saarela. Joulukorttikuvien  tuottamiseen ovat osallistuneet myös kamera-aktivistiveljet Jukka Viljanen ja Olli Rönnemaa sekä lady Pirjo Nieminen.

 

 

Leijonavisan järjestäminen jokaisen klubikokouksen ohjelmassa toi koko kauden aikana merkittävän lisän aktiviteettivaroihin ja keskustelunaiheisiin. Monet asiat selvisivät visailujen yhteydessä mm. se veljiäkin hämmentänyt seikka, että Koskenkorva-viina ei valmisteta perunasta vaan ohrasta. Veli Timo Vienanlinna johtaa epävirallista visavoittajien ranking-listaa. Kakkossijaa pitävät muut veljet hallussaan tasapäisesti.

 

Osallistuimme ja osallistumme edelleen Lions Quest – koulutukseen maksamalla yhden naantalilaisen opettajan osallistuminen vuosittain järjestettävään koulutukseen. Koulutuksesta saatu myönteinen palaute kannustaa jatkamaan tätä huumeiden vastaista aktiviteettia.

 

Nuorille jaettava huumeongelmaa käsittelevä kirjallisuus ja netin käytön vaaroja koskeva opaskirjallisuus ovat tulleet viime vuosina mukaan toimintaamme.

 

Lippuvartiot ovat säilyneet aktiviteettina koko historiikkikauden ajan: Syyskuun 13. on panssarilaiva Ilmarisen muistopäivä, jolloin järjestetään muistotilaisuus Laivaston muistoristillä, Itsenäisyyspäivänä on seppeleenlaskutilaisuus Meriristillä ja sankarihaudoilla, Lions-viikon kunnianosoitus Turun hautausmaalla tammikuussa,  sekä Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku toukokuussa Meriristillä ja sankarihaudoilla.

 

Erityisenä aktiivisuuden osoituksena kerrottakoon, että veli Jouko Kaskinen on toiminut klubin  rahastonhoitajana lähes koko kymmenvuotiskauden ajan osoittaen ansaitsevansa veljien antaman puhuttelunimen ”veli Talousjohtaja”.

IR- ja nuorisotoimintaa ei kauden aikana ollut isäntäperheiden puutteen takia.

Arne Ritari-säätiö adresseja käytettiin vuosittain noin 10 kpl.

 

Edellä mainittujen kestoaktiviteettien lisäksi toteutimme mm. seuraavassa luettelossa mainitut aktiviteetit.

 

02 – 03 Panssarilaiva Ilmarisen muistotilaisuuteen 15.9.02 osallistuvat veli presidentti Heikki Niemi ja PDG Rauli Lännemaa.

Kirkkopyhäaktiviteettina vieraili 20 vanhusta ynnä veljiä ja ladyjä yhteensä 15 Turun Mikaelin kirkossa 20.0.03. Aktiviteetti toteutettiin yhdessä Naantalin kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Tilaisuudessa kuulimme Turun Mikaelin kirkon uusien urkujen sointia sekä kanttori Heikki Seppäsen esittelyn kirkosta.

Syntyi idea kirkon paanukaton uusimisen yhteydessä ottaa talteen ja kunnostaa poistettavia paanuja. Uskottiin, että niille on kysyntää.

Kauden aikana keskusteltiin ideasta hyödyntää Pyhän Birgitan juhlavuotta 2003 aktiviteetin muodossa. Useista ideoista toteutui veli Jukka Viljasen idea Birgitta-nimisestä viinistä. Marli toteutti ajatuksen ja Naantalin Alkon hyllyyn ilmestyi Pyhä Birgitta  – puna- ja valkoviinit.

 

03 – 04 Kirkkopyhäaktiviteettiin osallistui 45 vanhuksen lisäksi 20 veljeä ja ladya.

Käynnistettiin paanu-aktiviteetti. Naantalin kirkon paanukaton uusimisen yhteydessä poistettiin vanhat paanut. Yhteistyössä Naantalin Srk:n kanssa pelastettiin ehjinä säilyneet paanut jatkokäsittelyyn. Erityismaininnan tämän aktiviteetin yhteydessä ansaitsevat veljet Raimo Saarela ja Matti Vehmanen sekä lukuisat puhdistustalkoisiin osallistuneet ja myyntityötä tehneet veljet.

 

04 – 05 Vanhusten kirkkopyhäaktiviteettiin lokakuussa osallistui 45 vanhusta, 14 veljeä ja 6 ladya. Lahjoitettiin Aarne Ritari-säätiölle 850,-

 

05 – 06 Toimintavuoden taloudellisesti merkittävin tuloaktiviteetti oli ”Joulun tähtihetkiä” CD-levyn myynti, josta varoja kertyi noin 3000 €.

Toukokuussa järjestettiin koko perheen Leijonarieha, jossa oli mukana poliisin ja pelastuslaitoksen edustus sekä Muumipeikko ja Texas-Lilly poni.

Veli presidentti Jaakko Ylitalo edusti klubiamme Sotainvalidien veljesliiton Naantalin osaston 35 v. juhlassa 22.2.06 ja muisti osastoa 200 €:n shekillä sekä Aarne Ritari säätiön adressilla.

Annettiin avustus erityisratsastusyhdistykselle vammaisliikunnan tukemiseksi.

Keväällä osallistuttiin Punainen Sulka keräykseen veli Jaakko Ylitalon johdatuksella.

 

07 – 08 Lady Tanja Lepistön ottamaan valokuvaan perustuvia joulukortteja myytiin 1895 kpl. Rahallinen tulos oli 2235,-

”Joulun tähtihetkiä” joulu –CD:n myynti tuotti 300,-.

Askaisten Ritaripuistolle lahjoitettiin 300,-, Naantalin Vanhustentuki ry:lle 250,-.

Tehtiin Sight First lahjoitus 100 dollaria.

 

08 – 09 Kotiseutuaktiviteettina tarjottiin kaikille Naantalin asukkaille mahdollisuus tutustua 18.4.09 Naantaliin veli Jukka Viljasen opastuksella ja 16.5.09 Rymättylään lion Harri Räikän opastuksella.

Ystävänpäivänä toteutui Ystävänpäivä-aktiviteetti. Halukkaille kohderyhmien jäsenille annettiin kolmen kortin ja niihin sisältyviä postimerkin paketti. Korttitempaus ihastutti tavattomasti kaikkia osallistujia. Teemana oli ”Soitellaan – pidetään yhteyttä”.

Naantalin seudun veteraaneille lahjoitettiin 500 €.

 

09 – 10 Aktiviteettien painopiste oli Naantalin sotaveteraanien jaksaminen ja tukeminen sekä naantalilaisten nuorten kannustaminen.

Pääosa aktiviteettituloista saatiin veli Risto Lindroosin Naantalin seurakuntakeskuksessa pidetyn syntymäpäiväkonsertin lahjoituksista, joulukorttien myynnistä ja leijonavisatuotoista. Veli Risto Lindroosin syntymäpäiväkonsertissa esiintyivät mm Rannikon laulumiehet. Merkkipäivämuistamiset veli Risto osoitti LC Naantalin kautta tapahtuvaan nuoriso- ja veteraanityöhön. Konsertin tuotto oli 4020,-. 

Kotiseutuaktiviteettina tutustuminen Merimaskuun 29.8.09 Maarit Linerin opastuksella ja 12.9. Velkuaan Tiina Rinne-Kylänpään opastuksella.

Sotaveteraaniaktiviteetin vetäjänä toimi veli Jaakko Ylitalo.

Syksyn ja kevään aikana järjestetyille neljälle kotiseuturetkelle osallistui yhteensä hieman yli sata naantalilaista. Retkien järjestäjinä toimivat veljet Tuomo Dufva, Jukka Viljanen ja Heikki Viita

Turun NNKY:n Tähdet kertovat kuorolle annettiin stipendi Amerikan kiertuetta varten.

Naantalin Aurinkosäätiölle ja Seurakunnan poteroryhmälle luovutettiin ystävänpäiväkortteja ja postimerkit lähetettäväksi vanhoille kavereille.

Klubimme vastasi naantalilaisille nuorille suunnatun Pudotusuhka-projektin rahoituksesta. Projektin yhdyshenkilönä oli veli Jaakko Ylitalo. Nuorisolle kohdistettu tilaisuus antoi hyvää palautetta.

Teatteri ja keskustelutilaisuus pidettiin vapaa-ajan tullissa 22.4. Nuorisotoimi hoiti järjestelyt ja klubimme maksoi tilaisuuden kulut 1.000 €.

 

10 – 11 Osallistuimme kirpputoriin myymällä veljien ja ladyjen lahjoittamia tavaroita (321,-).

Sotaveteraaneja avustettiin torikahvitreffien järjestämisessä veljien Jaakko Ylitalo, Jouko Mäki ja Seppo Jaakkola toimiessa tilaisuuksien järjestäjinä, joille klubin veljet lausuvat erityisen kiitoksen.

Erityisen kiitoksen ansaitsee veli Jaakko Ylitalon työ Naantalin veteraanien parissa torikahvien ja lauluhetkien lisäksi osallistuimme sotaveteraanien maitokannukeräykseen kerääjinä.

Yhdessä LC Rymättylä/Merimaskun ja LC Naantali/Tawastin kanssa lahjoitimme Naantalin vanhainkodin vuodeosastolle television. Osuus maksoi 200,-.

Tuettiin Naantalilaisia vammaisurheilijoita osallistumalla kisamatkakustannuksiin 400,-.

Lahjoitettiin Sotainvalidien veljesliiton Naantalin osastolle 500,-.

Annettiin Maijamäen ja Suovuoren koulujen 9. luokan 13 oppilaalle 70 €:n stipendi yhteensä 910,-.

Annettiin Aurinkosäätiölle ja Seurakunnan poteroryhmälle ystävänpäiväkortteja lähetettäväksi vanhoille kavereille.

 

11 – 12 Tämän vuoden joulukortit tulevat olemaan lady Pirjo Niemisen, lady Tanja Lepistön ja veli Olli Rönnemaan kuvaamia.

Wanha Naantali aktiviteetti: Veli Jukka Viljanen esitteli vanhoja Naantali-aiheisia postikortteja. Tämän pohjalta presidentti Olli Rönnemaa käynnisti aktiviteetin, jossa Suovuoren koulun oppilaat veli Jukan informoimina tekevät Naantalia kuvaavia postikortteja käsittelevän CD-tallenteen, jonka myynti tuottaneen aktiviteettivaroja.

Sotaveteraanien torikaffeaktiviteetti jatkui veljien Jaakko Ylitalo, Seppo Jaakkola ja Jouko Mäki vetäminä. Osallistuimme sotaveteraanien maitokannukeräykseen kerääjinä.

 

KOKOUSALUSTUKSET 

 

Klubikokousten ohjelmaan sisältyi esitelmiä ja esittelyjä keskustelujen alustukseksi ja veljien tiedonhalun tyydyttämiseksi.

 

02 – 03 Syyskuussa veli Eino Tirronen eversti evp. piti esitelmän aiheesta: Suomen joutuminen jatkosotaan. Veli presidentti kiitti esitelmöitsijää toteamuksella: Esitelmä osoitti meille nuoremmille kuinka kiitollisia saammekaan olla sille sukupolvelle, joka palveli maatamme näinä vaikeina vuosina.

Esitelmään toi lisäväriä veli Kauko Ahtin muistelus siitä, kuinka hänen Blenheim pommikoneensa oli eksynyt taistelun tuoksinassa pilveen ja tullessaan ulos pilvestä lentokone oli Kronstadtin sotilastukikohdan yläpuolella – huolimatta Mannerheimin antamasta kiellosta lentää Leningradin alueelle.

Opiskelija Emmi Loikas piti lyhyen esitelmän viime kesän Saksaan suuntautuneesta opintomatkastaan, johon LC Naantali antoi avustusta.

Suvi Jyväkorpi ja Juha Väyliö pitivät helmikuun klubikokouksessa lyhyen tuote-esittelyn ColActive ternimaitokapselista – aikansa ihmetuotteesta. Veli Seppo Nieminen sai maistaa tuotetta. Ternimaidon vaikutusten arviointi jää myöhempien leijonasukupolvien tehtäväksi.

Helmikuussa PDG Rauli Lännemaa piti klubiesitelmän LC Naantalin 35…40 toimintavuosien historiikista.

Huhtikuun klubikokouksessa veli Jaakko Ylitalo kertoi kokemuksistaan Irakin asetarkastustutkimuksista. Veli Jaakko vei kuulijat keskelle maailmanhistorian polttopistettä.

 

03 – 04 Tammikuussa oli rak.ins. Jouko Sjöbergin esitelmä vanhasta Naantalista. Jouko Sjöberg vanhan rakennuskannan erityistuntijana avasi uusia näkymiä vanhaan Naantaliin.

Helmikuussa oli klubiesitelmänä veli Heikki Niemi: V-S aluepelastuslaitos. Esitelmä valotti muutoksen kourissa olevan pelastuslaitosjärjestelmän uudistumista.

 

04 – 05 Marraskuussa veli Eero Lindström kertoi Naantalin museoyhdistyksen toiminnasta 85 vuoden ajalta.

Lions –nuorisovaihtoon osallistunut australialainen 16-vuotias nuori Bridget Smith esitteli kotimaataan. Bridget sai viemisikseen klubin standaarin.

Helmikuun kokouksen jälkeen pidettiin seminaari Aasian luonnonkatastrofista. Vakavan aiheen käsittely sai veljet vakaviksi.

Tammikuussa Naantalin Kylpylän johtaja esitteli perhekonsernin johtamiseen liittyviä asioita aiheena ”Perheyrityksen ilot ja huolet”. Näin Naantalin Kylpylän taustakin avautui veljille ja ladyille.

 

05 – 06 Veli Risto Lindroos esitelmöi ystävyysklubista ja vierailusta LC Vadstenassa.

Veli Rauli Lännemaa esitelmöi vierailusta leijonaveljien luona LC Muoniossa.

Veli Juhani Vainio esitelmöi Itämeren alueen satamista. Esitelmä avarsi veljien tietämystä ja ymmärrystä Itämeren alueen tavaraliikenteestä.

Veli Olli Rönnemaa esitelmöi Lada-Flakt Ltd. :n perustamisesta ja hallinnoinnista Venäjällä Togliattin kaupungissa.

Juhani Kylämäkilä kertoi Merimaskun kunnan näkymistä.

Lions Quest koulutukseen osallistunut Maria Hvitfelt-Kuusinen kertoi saamistaan myönteisistä kokemuksistaan Lions Quest -koulutuksesta.

 

06 – 07 Veli Jukka Tähtinen esitelmöi aiheenaan jätehuolto, jonka merkitys on voimakkaassa kasvussa.

Veli Tuomo Dufva esitelmöi lions -jäsenhankinnasta.

 

07 – 08 14.3.08 pidetyssä juhlakokouksessa veli Eero Lindström kertoi Lions Club Naantalin perustamisesta ja alkuvaiheista.

Fysiikan opiskelija Lauri Lehtonen kertoi kokemuksiaan Cern tiedeleiriltä. Oli kohottavaa kuulla innostuneen nuoren kokemuksista.

Veli Olli Rönnemaa esitelmä: ”Rajallisessa maailmassa rajaton kasvu ei ole mahdollinen.”

 

08 – 09 Veli Juhani Kylämäkilä piti erittäin mielenkiintoisen esitelmän Naantaliin liittyvien kuntien yhdistymishankkeesta – PARAS -hankkeesta. Kustannusvaikutus veroprosenttiin oli laskettu olevan 0,3 prosenttia.

Kimmo Heinonen: Miten kiropraktikko voi auttaa. Esitelmä antoi toivoa selkäkivuista kärsiville veljille.

Juha Heinonen: Naantalin kaupungin talousnäkymät

Veli Jaakko Ylitalo: Naantalin Sotaveteraanit ry:n toiminta

 

09 – 10 Lion Inkeri Herranen piti mielenkiintoisen esitelmän ajasta, jolloin hän oli kielenkääntäjänä kansainvälisessä lions -toimistossa.

Veli Jouko Mäki esitteli soittimensa hanurin rakenteen purkamalla sen ja onnistuen kokoamaankin sen vielä.

 

10 – 11 Tammikuussa veli Olli Rönnemaa esitti kuvakatsauksen  omista ja perheensä autoista.

Helmikuussa veli Olli Rönnemaa tutustutti veljet kuvin ja sanoin egyptiläisiin häämenoihin.

Maaliskuussa veli Jukka Viljanen esitti kuvakertomuksen Egyptistä päivää ennen levottomuuksien puhkeamista. Esitelmöitsijä ei uskonut aiheuttaneensa Egyptin mellakoita.

Huhtikuussa esitelmöi Pertti Ruotsalainen ydinsäteilyn vaikutuksista. Esitelmä toi esiin ydinvoiman aiheuttamien säteilyriskien hallintamahdollisuuksia ja vähensi tämän tuntemattoman vaaran aiheuttamaa pelkoa.

 

11 – 12 Veli Olli Rönnemaa esitelmöi 21.10.2011 kuvin ja kertomuksin Volgan mutkasta, sen ruokakulttuurista ja venäläisestä vieraanvaraisuudesta sekä paljasti Stalinin salaisen ” pomminkestävän hallintokeskuksen” sisäänkäynnin.

Toukokuun kokouksessa Naantalin Kylpyläkonsernin markkinointijohtaja Riikka Suurkaulio   esitelmöi kylpylän toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä.

 

TEATTERI- JA KULTTUURITILAISUUDET

 

Teatteri- ja kulttuuritilaisuuksiin tutustuminen rikastuttaa ladyjen ja veljien elämää monin tavoin. Kuluneella toimintajaksolla on tarjonta ollut runsasta. Alla olevassa luettelossa mainittujen LC Naantalin järjestämien tilaisuuksien lisäksi veljille on sähköposti tuonut useita kutsuja veljesyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin. Näihin monet ja ladyt ovat osallistuneet.

 

02 – 03 Teatterimatka Tampereelle täydensi 18.1.2003 klubikokouksen. Eli teatterimatkan aikana pidettiin klubikokous. Tilaisuuteen osallistui 21 veljeä ja 21 ladyä. Teatterissa nähtiin 1930 –luvulle sijoitettu komedia, jossa vastentahtoisesti päivälliselle saapunut itseään täynnä oleva kriitikko loukkaantuu ja joutuu jäämään koko jouluksi vierailulle ja saa koko perheen asiat sekaisin. Komedia oli nimeltään ”Mies, joka tuli päivälliselle”. Menomatkalla nautittiin lady Birgitta Dufvan ja Marja Leivon järjestämät matkaeväät. Veljet Markku Leivo ja Tuomo Dufva pystyttivät hyvin varustellun matkabaarin. Näytelmän jälkeen ruokailimme ravintola Tiiliholvissa.

Toukokuussa ladyt vierailivat Kultarannassa 8.5.03 veli Jukka Viljasen opastuksella.

 

03 – 04 Joulukuussa Cristoffer-salissa Opintie 2 Naantalin teatteri esitti Charles Dickensin klassikkonäytelmän Saiturin joulun. Runsas veljien ja ladyjen joukko nautti joulun tunnelmaan sopivasta näytelmästä.

 

04 – 05 Marraskuussa vierailimme Tallinnan Estonia-teatterissa katsomassa Carl Maria von Weberin kolminäytöksistä oopperaa Taika-ampuja.

Helmikuussa tutustuimme veli Jukka Viljasen opastuksella Naantalin kirkkoon.

Maaliskuussa osallistuimme ladyjen järjestämälle teatterimatkalle Tampereelle ja näimme Tampereen Työväen Teatterissa musikaalin Marilyn Monroen elämästä.

 

05 – 06 Kauden päätapahtuma oli marraskuinen 19.-20.11. matka Pärnuun. Matka oli antoisa ja opastettu kierros vanhan linnan alueelle ikimuistoinen. 

Maaliskuussa tutustuimme merkittävään naantalilaiseen nähtävyyteen Axel Hartmanin taiteilijakotiin Marita Laakson ja Christina Leppäsen opastuksella. Asiantunteva opastus kruunasi tilaisuuden.

 

07 – 08 Toukokuussa vierailimme ladyjen kanssa Naantalin teatterissa.

 

 1. – 09 Teatterimatka Tampereelle 31.1.2009 Heli Laaksosen Lukkosulaa ja lumpeenkukkia. Menomatkalla kävimme ruokailemassa Lempäälän Ideaparkissa. Samalla saimme tutustua Ideaparkiin.
 • Helmikuussa vierailu Turun palomuseossa oli antoisa kokemus. Esittelijänä oli paloalan ”grand old man” veli Pentti Turjas LC Turku/City.

 

09 – 10 Marraskuussa vierailimme Piikkiössä Tuorlan observatoriossa. Planetaario ja luolan esittely saivat innostuneen vastaanoton.

Teimme teatterivierailun Raumalle 12.2. katsomaan näytelmää nimeltä ”Lainahöyhenissä”. Pakkanen oli ankara, mutta tunnelma teatterissa lämmin.

Maaliskuussa vierailimme Metsä-Jukolassa Luonnonmaalla. Saunoimme ja pidimme klubikokouksen visailuineen.6

Toukokuussa vierailimme Ruissalossa kasvitieteellisessä puutarhassa yhdessä ladyjen kanssa. Tutustuimme puutarhan kevääseen, kasvihuoneisiin ja nautimme sämpyläkahvit.

 

10 – 11 Elokuussa veli Rauli Lännemaa esitteli Haijaisissa Alitalon kotimuseonsa, jonne hän on sijoittanut Alitalon mittavan historiallisen tarpeiston. Mieleen jäi erityisesti Raulin avaussanat: ”Katsokaa kansallismaisemaa”.

Toukokuussa vierailimme Riitta ja Kauko Isotuvan ainutlaatuisessa kotimuseossa Pyhämaan Kukaisissa ja ruokailimme Pyhämaan ”RUORISSA”. Riitan ja Kaukon museo oli veljille ja ladyille vertaansa vailla oleva keväinen kokemus.

 

11 – 12 Marraskuussa (25.11.) teimme teatterimatkan Uuteenkaupunkiin. Katsoimme ”Kesäyön uni” –nimisen näytelmän. Mukaelman Shakespearin näytelmästä ”Kesäyön unelma – se kuuluisa näytelmä, jossa aasi astuu lavalle tunnetun häämarssi sävelin. Veljet ja ladyt nauttivat näkemästään ja illallisesta ravintola Aqvariuksessa.

 

Keväinen retki Tallinnaan 20.-21.4.12 oli kauden ykköstapahtuma. Retken suunnitteli veli Markku Leivo yhdessä lady Marjan kanssa. Liikkeelle lähdimme perjantaina 20.4 klo 7.00 Naantalin linja-autoasemalta. Ajoreitti ”kulkumutkaili” perinteisiä tieviittoja noudatelle Taimon ja Nuhjalan kautta Turun Teräsrautelaan, josta otimme mukaan ystäväseuralaisiamme. Bussissa oli 38 veljeä ja ladyä. Matkalla pysähdyimme Suomusjärven TB:llä.

 

M/s Viking XPRS irtosi Katajanokan laiturista klo 11.30 ja ryhmämme siirtyi laivan buffet Bistroon, jossa nautimme maittavan lounaan ruokajuomineen. Tallinnassa olimme klo 14 ja nousimme tuttuun Mikko Rindellin bussiin, joka vei meidät tuttuun Viru hotelliin.

 

Viru hotellin Duetto kabinetissa pidettiin klo 16 huhtikuun klubikokous, joka samalla oli vaalikokous. Kokousmenojen aluksi sytytettiin muistokynttilä edesmenneen perustajajäsenemme Erkki Luotosen muistoksi presidentti Olli Rönnemaa lausui muistosanat. Muistelimme veli Erkkiä sydäntä lämmittävin puheenvuoroin.

Muistosanojen jälkeen nautimme vastikään 70 vuotta täyttäneiden veljien Veikko Salon ja Jaakko Ylitalon kunniaksi Cavaa eli kuohuviilasillisen asianmukaisten onnittelupuheiden saattamana sekä cavaa eli kohvikia, jota me kahviksi kutsumme. Vaalikokouksen asiat on luettavissa kokouksen pöytäkirjasta ja toimintakertomuksesta perinteiseen tapaan.

 

Kokouksen jälkeen valmistauduimme operettiesitykseen Mustalaisruhtinatar Estonia –salissa. Virkistävän kävelyhetken jälkeen antauduimme operetin lumoon. Mustalaisruhtinattaren Silva:n roolin lauloi ihastuttava Helen Lokuta. Esitys kesti kahdella väliajalla yhteensä 3 tuntia.

 

Hotelliin palattuamme nautimme iltapalaa yhdessäolon merkeissä.

Aamulla tutustuimme Virun kuuluisaan KGB museoon ihastuttavan oppaan johdolla. Saimme nähdä ja kokea palan 70- ja 80- luvun ”vakoiluhistoriaa”, jossa suomalaiset rakentajat näyttelivät oman osansa. KGB-kierroksen jälkeen veljillä ja ladyilla oli hetki aikaa kierrellä Viru-keskuksessa ostoksilla. Ihailimme kauppakeskuksen korkeaa laatutasoa ja suomalaiselle kohtuullista hintatasoa.

Puolelta päivin luovutimme huoneet ja astuimme bussiin. Nautimme rantatien maisemista, Piritan nähtävyyksistä ja Birgittalaisluostarin paikasta meren äärellä. Seuraavaksi vierailimme KUMU (kunstimuuseum) taidemuseossa. Näimme talon ja alueen arkkitehtuurin lisäksi katsauksen virolaisen taiteen historiaa. Tunnin kestänyt poikkeamisemme antoi monelle yllykkeen tulla ”paremmalla” ajalla tutustumaa suurenmoiseen museoon.

 

Ennen laivan lähtöä ”saimme hetken vapaata”  ja pistäydyimme vanhassa kaupungissa ruokailemassa paikallisissa korkealuokkaisissa ravintoloissa esim. Kuluaarissa maittava pihvi, ranskanperunat ja olut 11,- €.

 

Viking XPRS irtosi Tallinnan laiturista klo 18 ja matkaohjelman mukaisesti olimme Naantalissa puolilta öin – autokellon näyttäessä 0.01.

 

 

TEOLLISUUS- JA YRITYSVIERAILUT

 

Teollisuus ja yritysvierailuilla on tavoitteena tehdä veljille kotiseudun teollisuus- ja yrityselämä tutuksi.

 

02 – 03 Marraskuussa olimme Turun Toimistoapu Oy:n vieraina ja kokous pidettiin Ravintola FRANCK:ssa. Veli Seppo Nieminen järjesti vierailun,  kuntoilutapahtuman ja kuntotestin veljille Garden Gym-kuntosalilla. Tapahtumaan osallistui 17 veljeä. Huhtikuulle suunniteltu vierailu ExxonMobiliin peruutettiin Irakin sodan vuoksi – emoyhtiön määräämä vierailukielto.

 

03 – 04 Joulukuussa vierailimme  vakuutusyhtiö Fenniassa kuulemassa ajankohtaista vakuutusalalta ja huhtikuussa vierailimme Mauste Sallisella tutustumassa maustekauppaan.

 

04 – 05  Syyskuun kokous pidettiin Lääkärikeskus Mehiläisen vieraina Turussa. Vierailu ExxonMobilin Naantalin jalostamolle, joka on merkittävä työllistäjä ja veronmaksaja Naantalin alueella. Keväällä toteutettiin koko perheen Leijonarieha.

 

07 – 08 Marraskuussa olimme vieraina Finnlink laivayhtiössä Naantalin satamassa.     Tilaisuus pidettiin m/s Finnclipper aluksella. Tilaisuudessa kuulimme yhtiön edustajien katsauksen Naantalin ja Kapellskärin välisestä rahtiliikenteestä.

 

10 – 11 Marraskuussa vierailimme Neste-Oilin Naantalin jalostamolla. Timo Tunturi esitteli yrityksen ja hiilivetyjen maailman. Netistä veljet löytävät tietoa Nesteen tuotannosta hakusanalla ”Petrolien suku”.

 

 

MUITA TAPAHTUMIA

 

02 – 03 8.3.03 pidettiin Lions Club Naantalin 40 v. juhla kaupungintalolla. Tilaisuuteen osallistui  lähes 90 juhlijaa. Mukana oli edustajia ystävyysklubista LC Vadstenasta.

 

03 – 04 Syyskuussa lippuvartio panssarilaiva Ilmarisen muistotilaisuudessa.

Toukokuussa järjestettiin huutokauppa Naantalin torilla. Veljien ja ladyjen lahjoittamat tavarat myytiin veli Risto Lindroosin tunnetulla huutokauppiastaidolla. Haitari soi, veli Pekka Savola lämmittämä makkara ja ladypannun kahvi maistui.

 

04 – 05 Veli Antti Pajunen järjesti 21.10.04 ulkoilutapahtuman veljille ja ladyille. Komeassa syyssäässä veljet ja ladyt tutustuivat kahteen jäähalliin, Meriristiin ja vanhaan kaupunkiin.

 

Klubin senioriveljet kokoontuivat 14.9. 04 veli Hannu Loukoksen luona ja käsittelivät kokemuksella aiheita, jotka liittyivät lippuihin, viireihin, kummiklubeihin ja perustajajäseniin sekä veli Eskon muisteluksiin kuinka Ukko-Pekan sillan vihkimisen jälkeen Pyölin isäntä ylitti sillan ensimmäisenä ajoneuvolla – Pyölin hevosvetoisilla sontakärryillä. Muisteluksissa kärryjen takalauta oli kiinni.

 

Lions-nuorisovaihto-ohjelmassa oleva Bridget Smith esitteli lyhyesti kotimaataan Australiaa ja luovutti veli presidentille muistoesineen kotimaastaan.

 

Tammikuussa oli yhteinen klubikokous LC Naantali/Raision kanssa.

 

Helmikuussa veli Jukka Viljanen esitteli Naantalin kirkon veljille ja ladyille.

 

Kauden päätapahtuma oli toukokuussa pidetty kevätjuhla, jossa PDG Marja Leena Knuutila vihki klubin charterpresidentti Rauli Lännemaan  Lions-ritariksi no 637.

 

Veli Risto Lindroos vei LC Naantalin onnitteluadressin ja kirkkomme kattopaanun LC Vadstenan 50 v. juhlaan 13.6.2005.

 

 

05– 06 Syyskuussa ulkoiltiin koko perheen kanssa ”Naantali kävellen” teemalla; Kuparivuori - Kultaranta reitillä. Kultarantaa esitteli asiantuntevasti veli Jukka Viljanen.

Lokakuussa Liikuntapäivän teemana oli kaupunkisuunnistus.

6.5.06 järjestettiin Leijonarieha, johon sisältyi osaprojekteina arpajaisprojekti, sauvakävelyprojekti, kahvi- ja makkaraprojekti, pelastuslaitoksen ja poliisin edustajien esittäytyminen. Tilaisuuteen osallistui noin 200 henkilöä. Tuotto oli 400 €.

 

07 – 08 Klubin 45-vuotisjuhlaa vietettiin 14.3.08 pienimuotoisena, lämminhenkisenä tilaisuutena yhdessä ladyjen kanssa. Naantalin Kylpylässä pidettyyn juhlaan osallistui 50 henkeä. Tilaisuudessa Risto Lindroosille luovutettiin Melvin Jones –jäsenyys laattoineen ja kunniakirjoineen.

Veli Tuomo Dufvan ideoima ”Kotiseutuprojekti” toteutettiin kesän aikana. Tutustuimme yhdessä naantalilaisten kanssa tulevaan ”Suur-Naantaliin” eli Naantaliin, Merimaskuun, Rymättylään ja Velkuaan. Saatu palaute,  kokemus ja runsas noin 100 hengen osallistuminen tilaisuuksiin olivat kannustavia.

 

 

09 – 10 Klubin aikojen saatossa vaurioitunut vitriini, joka oli pitkään Naantalin kylpylän tiloissa siirrettiin talkoovoimin veli Rauli Lännemaan kotimuseoon Haijaisten Alitaloon, jossa se sai säilytyspaikan ja esineistö tuli museossa vierailevien nähtäväksi.

Veljien Jaakko Ylitalo ja Seppo Jaakkola johdolla osallistuttiin sotaveteraanien liikuntapäivään 3.10.

Yhteensä 48 tapahtumaa oli klubin tapahtumakalenterissa.

 

11 – 12 Maaliskuussa veli Raimo Saarela järjesti klubin veljille ja ladyille tilaisuuden tutustua Naantalin kirkon restaurointiin. Kirkossa toimivat oppaina suunnittelijan ja rakentajan edustajat. Osallistujat ilmaisivat kiitollisuutensa ja arvostuksensa restaurointityöstä.

 

 

NESTORITAPAAMISET

 

Vuosien 2004 - 06 projektina oli ”Nestorit”-kokoukset, jossa klubin seniori-ikäiset veljet muistelivat klubin alkuaikojen tapahtumia. Nestorit kokoontuivat yhteensä kolme kertaa. 20.7. Kesärannan leirikeskuksessa ja 2.9. Torikatu 4:ssä. Seuraavassa muistiinpanoja toiminnasta.

 

 20.7. 2004 ohjelma:

 

 1. Lions nuorisoleirin koordinaattori Tenho Henriksson kertoi Lions -nuorisoleirin järjestelyistä.
 2. Juotiin veli Tuomon keittämät kahvit ja syötiin lady Birgitan leipomat lämpimäiset.
 3. Päätettiin ottaa toimikunnan nimeksi ”Nestorit” kuvaamaan ryhmän henkeä.
 4. Osallistujat kertoivat elämästään klubin perustamisvuonna 1962.
 5. LC Naantalin perustamisesta:
 6. Kummiklubimme oli LC Turku/Aura
 7. kummina  : veli Pekka Asanti
 8. piirikuvernöörinä oli veli Sakari Repo
 9. kokouspaikka: Ravintola Arla (myöh. Naantalin Hovi)
 10. 19.10.1962 ensimmäinen klubikokous
 11. 08.03.1963 Charter Night Arlassa
 12. Keskusteltiin vuoden 1962/1963 nimiluettelon pohjalta perustamisajan jäsenistä.
 13. Todettiin, että seuraava kertoja, joka kutsutaan mukaan on veli Pekka Savola.
 14. Seuraava tapaaminen Laivaston muistomerkillä 12.9.2004 ja sen jälkeen kahvitilaisuus ravintola Nukkumatissa ( entinen Moshulu).
 15. Vieraaksi kutsutaan Esko Aarnio
 16.  Seuraavan tapaamisen aiheena lipun ja pöytäviirin synty.

 

Keskusteluista veli Tuomo tekee videonauhan pohjalta kirjallisen yhteenvedon, joka tullee tämän muistion liitteeksi. (Videonauha arkistoitu)

 

 

Tapaaminen 2.9.2004

 

Vapaamuotoisen keskustelun aikana kirjattiin muistiin seuraavia asioita:

 Lippu

-LC Naantalin lippuun saatiin Naantalin kaupunginhallitukselta lupa käyttää kaupungin vaakunaa. Heraldiikan asiantuntijana Esko Aarnio huomautti vaakunassa olevasta epäjohdonmukaisuudesta. Miksi vaakunassa on kreivillinen kruunu sinettikirjainten VG päällä? Herttuakunnan kaupungilla tulisi olla herttuallinen kruunu.

-Lippuun saatiin Lions päämajasta LC –merkki ja sen käyttöoikeus muodollisella hinnalla. Lipun väreiksi tulivat kulta ja purppura, jotka ovat  Lions –järjestön viralliset värit.

-Lipun neuloi Sveitsiläisestä lippusilkistä Esko Aarnion miniä.

-Lipun naulaus tapahtui silloisessa kokouspaikassamme 18.3.78 hotelli Moshulun alakerrassa.

-Myöhemmin lippuun tuli päämajasta perustajaklubin merkki LC Rymättylän perustamista ja toinen merkki LC Rymättylän toimittua yhden vuoden ajan.

 

Viiri

Klubin omaa suunnittelua oleva viiri vuodelta 1978 oli aluksi valkopohjainen. Veli Eero Lindström muisti saaneensa valkopohjaisen viirin vuonna 1981. Viiri uusittiin keltapohjaiseksi veli Esko Aarnion presidenttikaudella, jolloin siitä tuli väriasultaan klubilipun kaltainen.

 

Presidentin nuija

Veli presidentin työkalu – puheenjohtajan nuija on veli Rauli Lännemaan Haijaisissa syksyllä 1964 kaatama koivu, jonka pahkan veli Juuse Jyväkorpi ylensi klubin presidentin nuijaksi ja veli Eero Lindström veisti käyttöönsä sopivaksi. Nuijaa juhlistamaan veli Eero hankki hopealaatan, johon veli Olli Rautamaa kaiverrutti vuosiluvun 1964. Näin leijonaveljeys toimii ryhmätyönä.

 

Posetiivi

Unikeonpäivänä 1966 klubin posetiivi oli ensimmäisen kerran käytössä. Posetiivin mallina oli veli Eskon Aarnion Hollannissa ottama valokuva.

Posetiivariksi puetut veljet myivät unikeonkesteillä onnenlehtiä posetiivimusiikin tahdittamina. Musiikista huolehti veli Veikko Laaksosen nauhuri. Kauppa tuotti alussa hyvin.   

 

Ystävyysklubit

Ajatus ystävyysklubitoiminnasta syntyi Vadstenassa mieskuorovierailun yhteydessä.  LC Vadstena oli valmis ystävyysklubitoimintaan, joka on sittemmin jatkunut molemminpuolisin vierailuin.

LC Bogensen kanssa ystävyysklubiyhteys ei ole koskaan toiminut. Syynä on ollut tanskalaisten veljien välinpitämättömyys.

Svelvigissä ei Lions Club –toimintaa ole, joten mahdollista ystävyysklubitoimintaakaan ei ole voinut syntyä.

 

 

KLUBIN STANDAARIN SAAJAT 02 - 12

 

-Lääkärikeskus Mehiläinen

-DG Bo Lindberg

-EXXON Mobile

-PCC Marja-Leena Knuutinen

-Australialainen vaihto-oppilas Bridget Smith

-Naantalin Kylpylä

-Mauste Sallinen Oy

-DG Heikki Mäki

-Veli Seppo Jalovaara

-DG Björn Taxell

 

VIERAILIJAT KLUBIKOKOUKSISSA 2002 - 2012

 

-15.11.02 DG Björn Hoffrén, LC Turku/Åbo

-20.12.02 ZG Risto Nikkonen, LC Raisio

-40 –v. juhlaan osallistui 5 LC Vadstenan veljeä ladyineen

-16.05.03 Lion Antero Wahlberg Club de Leones Torrevieja Suomi.

-15.11.03 DG Matti Simula ja veli Jyrki Winter, LC Turku/City

-16.01.04 Lion Lasse Tiirikainen Aarne Ritari säätiön edustajana

-17.09.04 DG Bo Lindberg ja lady Gun Britt, LC Parainen-Pargas

-Lionit Satu Tamminen, Kirsimarja Kannisto-Härmälä, Pirkko Kantola Birgitta Dufva, Satu Hemminki, Kaija Honka, Tuula Lehtinen, Maija Saarni-Tuuna, Pirkko Paatelo, Päivi Kleemola ja Katri Mikkola, LC Naantali-Raisio

-15.04.05 Lohkon puheenjohtaja Lion Pentti Pietilä, LC Rymättylä/Merimasku

-20.01.06 DG Heikki Mäki ja lady Hilkka sekä lionit Kimmo Virtanen, Jouko Färd ja Veikko Nordlund LC Pori/Koivisto klubista.

-17.02.06 Lion Seppo Jaakkola, LC Seinäjoki klubista tuli tutustumaan klubiimme ja toi LC Seinäjoen viirin klubille ja PDG Rauli Lännemaalle, entiselle esimiehelleen.

-15.09.06 DG Erkki Ääritalo, LC Turku Archipelago

-19.09.08 Varapiirikuvernööri Pekka Kontturi, LC Kaarina

-18.12.09 PDG Jukka O. Sainio, LC Lieto

-18.10.09 DG Björn Taxell, LC Parainen-Pargas

-19.02.10 Lion Inkeri Herranen, LC Turku/Aurora

-15.10.10 VDG Mikko Torkkeli, lion Martti Kurri, LC Suikkila

-21.10.11 Lion Kaija Honka, LC Naantali-Raisio, lohkon puheenjohtaja sekä lion Jarmo Lehtisalo, LC Naantali/Tawast

 

 

Taulukko 1.  Lions Club Naantalin jäsenet koko toiminta-ajalta.

 

 

SUKUNIMI

ETUNIMI

LADY

LIITTYI

EROSI

HUOM.

MUUTA

1

Aaltonen

Seppo

Liisa

1983

  1985

 

 

2

Aarnio

Esko

Irja

1963

2001

 

 

3

Ahti

Kauko

Kirsti

1989

2010

1957 -

Kunnialeijona 2010

4

Arosalmi

Unto

Iida

1962

1963

*

 

5

Brandt

Lars

 

2002

2004

 

 

6

Dufva

Tuomo

Birgitta

1999

 

 §  1981…

 

7

Forssén

Olli

Tuula

1965

1968

 

 

8

Haapasalo

Kimmo

Tuuli

   2008

   2010

 

 

9

Hacklin

Jaakko

Anni

1978

2003

1958…

10

Hakkarainen

Ari

Kristiina

1999

   2008

 

Edelleen Web-Master

11

Helelä

Antti

Elvi

1970

1988

 

 

12

Holma

Mauno

Eila

1962

1969

*

 

13

Hotinen

Pentti

Raija

1966

1979

 

14

Isotupa

Kauko

Riitta

1970

2001

 

 

15

Jaakkola

Seppo

Merja

2006

 

 § 1968…

Pres. 82-83 ja 84-85

16

Jakobsson

Olof

Sirkka-Liisa

1962

1997

*

17

Jalovaara

Seppo

Aila

2004

   2012

 

† 14.6.2012

18

Jokela

Aimo

Raili

1999

2003

 

 

19

Jokela

Olavi

Eeva

2010

 

 § 1982…

 

20

Junttila

Martti

Hellä

1964

1986

 

 

21

Juslenius

Teuvo

Marjatta

1968

1970

 

 

22

Jyväkorpi

Juuse

Toini

1962

1970

*

 

23

Kaskinen

Jouko

Riitta

1996

 

§  1966…

 

24

Kavasto

Sulo

Helmi

1962

1964

*

 

25

Kerppo

Eero

Marjo

2002

2002

 

 

26

Ketola

Pentti

Sirkka

1993

1997

 

 

27

Kiippa

Tapani

Sirkka

1980

1985

 

 

28

Kirjavainen

William

Tekla

1964

1968

1957…

 

29

Kivinen

Markku

Tarja

1989

2001

 

 

30

Knaapila

Pauli

Alise

1982

1991

 

 

31

Koivula

Jorma

 

2002

2003

 

 

32

Korventausta

Paavo

Sirkka

1972

1991

 

 

33

Kylämäkilä

Juhani

Marja

1997

 

 §

 

34

Kähärä

Heikki

Inkeri

1972

1997

 

 

35

Laaksonen

Veikko

Anna-Liisa

1962

1968

*

 

36

Lahtinen

Jaakko

Anna-Greta

1962

1975

*

 

37

Lahtonen

Jukka

Anja

1962

1982

*

 

38

Laurila

Reino

Sirkka

1965

1967

1961…

 

39

Lehtinen

Valto

Ulla

1962

1988

*

 

40

Lehtinen

Juha

 

1966

1971

 

 

41

Lehtonen

Alpo

Leena-Maija

1990

 

 §

 

42

Leivo

Markku

Marja

1993

 

 §

 

43

Leivo

Kauko

Ritva

1997

 

 § 1964…

 

44

Lepistö

Matti

Tanja

1983

 

 

 

45

Leppänen

Tapani

Kristiina

1979

1997

 

 

46

Lindroos

Risto

Tuulikki

1962

 

* - §

 

47

Lindström

Eero

Sinikka

1962

 

* - §

 

48

Lintervo

Olavi

Aila

1986

1996

 

 

49

Loukos

Hannu

Tellervo

1980

 

 §

 

50

Luntamo

Timo

Sari

1999

   2005

 

 

51

Luotonen

Erkki

Sirkka

1962

2008

* -

Kunnialeijona 2009

52

Lännemaa

Rauli

Aulikki

1962

2010

* : -  PDG

 † 7.10.10

53

Länsimies

Esko

Hillevi

1969

1977

 

 

54

MacDonald

Alan

 

2002

2011

 

 

55

Miettinen

Kari

Tuija

1983

1989

1981…

 

56

Miettinen

Veikka

Anna-Riitta

1996

1997

 

 

57

Mustranta

Leo

Maila

1970

1982

 

 

58

Muukka

Unto

Sonja

1968

1970

 

 

59

Mäki

Jouko

Päivikki

1992

 

 §

 

60

Mömmö

Reino

Laila

1963

1967

 

 

61

Nevari

Jaakko

Ulla

1976

 

 §

 

62

Niemelä

Pentti

 

1965

1974

 

 

63

Niemi

Heikki

Mia

1995

 

 §

 

64

Nieminen

Uuno

Lyyli

1962

1972

*

 

65

Nieminen

Antti

Pirkko

1974

1982

 

 

66

Nieminen

Seppo

Pirjo

1989

 

 §

 

67

Pajunen

Antti

Tarja

1983

 

 §

 

68

Palin

Heikki

Jaana

1994

1997

 

 

69

Pitkänen

Juhani

Riitta

2002

 

§ 1972…

 

70

Poutanen

Tapio

Kirsti

1969

1993

1967…

 

71

Ranta

Petri

Anna-Liisa

1963

1982

 

 

72

Rautamaa

Olavi

Aura

1981

2007

 

†  18.10.07

73

Rintanen

Jaakko

Seija

1992

2005

 

 

74

Rönnemaa

Olli

Leila

1982

 

 § 1972…

 

75

Saarela

Raimo

Taru

1975

 

 

 

76

Saarela

Pertti

Liisa

1982

1991

 

 

77

Salo

Pentti

Tuula

1988

1998

 

 

78

Salo

Veikko

Leena

1989

 

 §

 

79

Santalahti

Pekka

Tuula

1977

1988

 

 

80

Saranto

Uolevi

Kyllikki

1972

1976

 

 

81

Savola

Pekka

Marjo

1965

 

 §

 

82

Schuler

Eike

Sirpa

1989

1996

1971…

 

83

Sipola

Paavo

Sirkka-Liisa

1972

1997

 

 

84

Soini

Martti

Riitta

1978

1991

1972…

 

85

Sutinen

Eero

Anneli

1968

1982

 

 

86

Suvanto

Eero

Irene

1965

1981

 

 

87

Teijula

Ilkka

Anne-Maj

1997

  2004

 

 

88

Tikkala

Harri

Tuire

1978

1983

1975…

 

89

Tirronen

Eino

Marja

1977

 

 §  %

Kunnialeijona 2011

90

Torniainen

Kalevi

Marjatta

1983

1990

2001-2003

 

91

Tähtinen

Jukka

Outi

 

2011

 

 

91

Urponen

Heikki

Aila

1965

1968

 

 

92

Uusitalo

Mikko

Maijo

1969

1974

1962…

 

94

Vainio

Erkki

Helmi

1968

1991

 

 

95

Vainio

Juhani

Pirjo

1985

 

 § 1983…

 

96

Valo

Olli

Sinikka

1973

1978

1969…

 

97

Valtanen

Pekka

Kyllikki

2000

 

 §

 

98

Varkko

Jarkko

Helmi

1965

1998

 

 

99

Vehmanen

Matti

Hilkka

1978

   2008

 

 

100

Vienanlinna

Timo

Maritta

1992

 

 §

 

101

Viitanen

Matti

Pirjo

1962

1965

*

 

102

Viljanen

Jukka

Merimaija

1976

 

 §

 

103

Viita

Heikki

Tuulikki

2006

 

 §  1973…

Pres. 84-85

104

Virta

Urtti

Sirpa

1983

 

 § -

 

105

Virtanen

Ismo

Marjatta

1974

??

 

 

106

Vuoriola

Tapani

Mailis

1987

  2001

     1971…

 

107

Ylitalo

Jaakko

Marita

1985

 

 §

 

108

Äijö

Pertti

Angelita

   1980

  1997

 

 

 

 

 • PERUSTAJAJÄSEN                      

:  LIONS RITARI

 1. MELVIN JONES –JÄSEN             

§  JÄSEN 31.12.2011

%  ETUOIKEUTETTU JÄSEN                           

† Saatettu LC Naantalin jäsenenä haudan lepoon.

 

Kunnialeijona -nimitys on LC Naantalin veljien antama arvonosoitus ansiokkaalle ja pitkäaikaiselle klubiveljelle.

 

           

LC NAANTALIN VELJET LIONS –JÄRJESTÖN TEHTÄVISSÄ

 

Tuomo Dufva, pres. 04-05, ZC 05-06

Seppo Jaakkola, pres. 82-83,84-85, ZC 85-86, CS&CT 87-88, CS 02-03

Olof Jakobsson, pres. 68 – 68, ZC

Hannu Loukos, pres. 88-89, CS&CT 85-86

Rauli Lännemaa, pres. 62 -63, ZC 65 – 66. DG 85-86

Risto Lindroos, pres.71-72, ZC 76-77, RC 83-84

Pekka Savola, pres. 74-75, ZC 81-82

Urtti Virta, pres. 90-91, ZC 91-92, DC 92-93, 93-94 RC 94-95, DC 95-96,96-97,97-98

 

 

DG – piirikuvernööri             

VDG – varapiirikuvernööri

PDG – palvellut piirikuvernööri      

DC – piirihallituksen jäsen

CS – piirisihteeri                               

CT – piirin rahastonhoitaja

RC – alueen puheenjohtaja                       

LeoC – piirin leojohtaja

ZC – lohkon puheenjohtaja             

 

 

Taulukko 2. Lions Club Naantalin presidentit ja sihteerit

 

 

                        PRESIDENTIT                        SIHTEERIT

1962 – 1963       Rauli Lännemaa                            Matti Viitanen

1963 – 1964       Rauli Lännemaa                   Matti Viitanen (2. kerta)

1964 – 1965       Juuse Jyväkorpi                  Eero Lindström

1965 – 1966       Jaakko Lahtinen                  William Kirjavainen

1966 – 1967       Veikko Laaksonen               Pekka Savola

1967 – 1968       Eero Lindström                    Risto Lindroos

1968 – 1969       Olof Jakobsson (lpj)            ?

1969 – 1970       Eero Suvanto                       Mikko Uusitalo

1970 – 1971       Erkki Luotonen                     Tapio Poutanen

1971 – 1972       Risto Lindroos                      Esko Länsimies

1972 – 1973       Valto Lehtinen                      Kauko Isotupa

1973 – 1974       Jukka Lahtonen                   Heikki Kähärä

1974 – 1975       Pekka Savola                       Antti Helelä

1975 – 1976       Jarkko Varkko                     Paavo Sipola

1976 – 1977       Esko Aarnio             Antti Nieminen

1977 – 1978       Pentti Hotinen                       Tapio Poutanen

1978 – 1979       Erkki Vaino                           Raimo Saarela

1979 – 1980       Eero Sutinen            Eino Tirronen

1980 – 1981       Kauko Isotupa                      Jarkko Varkko

1981 – 1982       Heikki Kähärä                      Tapani Leppänen

1982 – 1983       Paavo Sippola                      Olavi Lintervo

1983 – 1984       Raimo Saarela                     Tapani Kiippa

1984 – 1985       Jukka Viljanen                      Hannu Loukos

1985 – 1986      Jaakko Nevari                      Olavi Rautamaa

1986 – 1987       Olli Rönnemaa                     Matti Lepistö

1987 – 1988       Olavi Lintervo                       Urtti Virta

1988 – 1989       Hannu Loukos                     Antti Pajunen

1989 – 1990       Olavi Rautamaa                   Juhani Vainio

1990 – 1991       Urtti Virta                              Jaakko Ylitalo

1991 – 1992       Antti Pajunen                        Pentti Salo

1992 – 1993       Juhani Vainio                        Alpo Lehtonen

1993 – 1994       Matti Lepistö             Seppo Nieminen

1994 – 1995       Pentti Salo                            Jaakko Rintanen

1995 – 1996       Alpo Lehtonen                      Jouko Mäki

1996 – 1997       Seppo Nieminen                   Jouko Mäki (2. kerta)

1997 – 1998       Jaakko Rintanen                  Timo Vienanlinna

1998 – 1999       Jouko Mäki                                   Markku Leivo

1999 – 2000       Juhani Kylämäkilä                Heikki Niemi

2000 – 2001       Timo Vienanlinna                  Ilkka Teijula

2001 – 2002       Markku Leivo                       Tuomo Dufva

2002 – 2003       Heikki Niemi             Ari Hakkarainen

2003 – 2004      Ilkka Teijula                                          Ari Hakkarainen (2. kerta)

2004 – 2005       Tuomo Dufva                                       Juhani Kylämäkilä

2005 – 2006       Jaakko Ylitalo                                       Olli Rönnemaa

2006 – 2007       Veikko Salo                                          Seppo Jalovaara

2007 – 2008       Jouko Kaskinen                                    Matti Lepistö (2. kerta)

2008 – 2009       Raimo Saarela (2. kerta)                          Juhani Pitkänen            

2009 – 2010       Heikki Viita   (Pr. 84-85)                 Tuomo Dufva (2.kerta)

2010 – 2011       Jukka Viljanen (2. kerta)                  Hannu Loukos (2. kerta)

2011 – 2012       Olli Rönnemaa (2. kerta)                          Matti Lepistö (3. kerta)

2012 – 2013    Juhani Vainio  (2.kerta)                        Alpo Lehtonen (2. kerta)

 

 

Taulukko 3.

Jäsenmäärä, 100 %:n osallistuminen klubikokouksiin ja kokouksiin osallistumisien summa.     

 

vuosi

jäsenmäärä

vuoden lopussa

läsnäolo-prosentti

 100% -osallistuneiden    lukumäärä

veljien osallistumiset

klubin kokouksiin

2001 - 2002

 

 

32

 

2002 – 2003

41

84

26

 307

2003 – 2004

38

81

24

 275

2004 - 2005

36

100

36

 254

2005 – 2006

36

91,1

17

 294

2006 – 2007

36

77,4

15

n. 250

2007 – 2008

37

77,1

14

 n. 250

2008 – 2009

35

75,8

13

 205

2009 – 2010

35

80,5

20

263

2010 – 2011

33

81

11

 281

2011 – 2012

30

 

14

 263

 

 

Taulukko 4. Jäsenmaksu, ateriamaksu, aktiviteettilahjoitukset ja joulukorttituotot.

 

vuosi

jäsenmaksu

ateriamaksu

aktiviteettilahjoitukset

joulukorttituotot

2001 - 2002

70,-

13,46

 

 

2002 – 2003

95,-

14,-

2390,-

1050,-

2003 – 2004

95,-

15,-

2542,87

 

2004 - 2005

95,-

15,-

1550,-

1626,-

2005 – 2006

95,-

16,-

1550,-

845,-

2006 – 2007

95,-

17,-

2666,15

 

2007 – 2008

95,-

19,-

2196,17

2235,-

2008 – 2009

95,-

20,-

2831,46

2223,-

2009 – 2010

95,-

21,-

3810,-

2011,-

2010 – 2011

95,-

24,-

2452,08

3357,-

2011 - 2012

95,-

24,-

2189,21

2160,-

 

 

 

KIITOKSET

 

Erityisen kiitoksen leijonahengestä ansaitsee Ari Hakkarainen, joka on osoittanut palveluauliutta ylläpitämällä klubimme Web-sivuja senkin jälkeenkin kun hän joutui eroamaan jäsenyydestä työkiireiden takia.

 

 

SOTAVETERAANIT

 

Sotaveteraanit ovat olleet lähellä leijonaveljien sydämiä. Tämä historiikin osa on kunnioituksemme sotaveteraaneillemme ja leijonaveljille, jotka ovat tehneet arvokasta työtä heidän hyväkseen.

 

Tämän vuoden (2012) tunnus Kansalliselle Veteraanipäivälle oli ”Jälleenrakentamisen sankarit”. Tällä osoitettiin kunnioitusta veteraanien sukupolvelle tämän maan pitämisestä itsenäisenä, maamme uudelleenrakentamisesta sotien jälkeen ja maamme nostamisesta hyvinvointivaltioiden kärkisijoille. Kaikki se on vaatinut suunnattoman paljon ponnistuksia ja uhrauksia kultakin sodasta palanneelta mieheltä ja naiselta, kotiseudulla ahertavilta perheiltä ja koko yhteiskunnalta.

Naantalissa on rintamalla olleita sotaveteraaneja vielä 120. Heidän joukkonsa on harventunut vääjäämättömästi yli kuudensadan joukosta. Veteraanien keski-ikä on tällä hetkellä 88 vuotta.

LC Naantalilla on aina ollut läheinen suhde veteraaneihin. Leijonat ovat auttaneet veteraaneja erilaisilla talkoilla, rahallisella tuella, autokuljetuksin ja muuta apua tarjoten, kun tarvetta on ollut.

Veli Jaakko Ylitalo toimii veteraaniyhdistyksen puheenjohtajana ja veli Seppo Jaakkola sihteerinä.

LC Naantali lahjoitti mm. Naantalin seudun Sotaveteraanit ry:lle lipun vuonna 1974.

 

Tällä hetkellä näkyvin toimintamuoto veteraanien ”treffikaffe” tilaisuuksien järjestämisessä. Veli Jouko Mäki ja Aimo Lintula soittavat ja laulattavat veteraaneja kahden viikon välein. Talvella tavataan  Palvelutalolla ja kesäisin Naantalin torilla. Treffikaffetilaisuus tarjoaa mukavan yhdessäolohetken rupattelun, pullakahvin ja yhteislaulun merkeissä. Vaikka ikä jo alkaa painaakin, niin siitä huolimatta treffikaffeille tulee keskimäärin viisikymmentä veteraania ja puolisoa.                   

 

LC Naantali on ollut mukana myös veteraanien ”Kannukeräyksessä”. Joulun alla muutamana päivänä on veljet auttaneet veteraaneja toimimalla kannun vartioina ja rahankerääjinä liikelaitosten eteisessä.

Veteraanien rivit harvenevat ja leijonien tukea tarvitaan tulevaisuudessa kunniavartiossa siunaustilaisuuksissa, kun veteraanit eivät enää itse jaksa.

Veteraaniperinteen säilyttäminen ja vaaliminen tarjoaa leijonille työsarkaa. Eri muistomerkkien luettelointi, valokuvaaminen ja taltiointi on käynnissä. Muistomerkkien hoitaminen ja kunnossapito voisi toimia ”kummiperiaatteella”.

 

TARINOITA VUOSIEN VARRELTA

 

Tähän osaan on kerätty veljien muistisopukoista tapauksia, jotka liittyvät LC Naantalin toimintaan tai muuten kuvaavat lionismia.

 

Veli Olli Rautamaa on jättänyt muistiini kuvan todellisesta leijonahengestä pienillä teoillaan. Esimerkkinä tapaus Punainen Sulka keräyksen ajalta. Veli presidentille Sulkatoimisto lähetti Punainen Sulka kellon ja 25 € laskun. Presidentin ihmetellessä mitä tällekin kellolle pitäisi tehdä. Olli pyysi lunastaa kyseisen kellon.   Ei Olli ollut kellon tarpeessa. Hän vain pelasti veli presidentin pulmallisesta tilanteesta. Vähäeleinen veljellinen teko.

- Hannu -

 

Puutarhaneuvos Paavo Korventausta oli klubimme hyvin persoonallinen jäsen. Hän toimi pitkään Kultarannan ylipuutarhurina. Kun kokouksessamme vieraili piirikuvernööri tai joku muu tärkeä henkilö, pyysi veli Paavo puheenvuoron. Tällöin hän aloitti puheensa sanomalla herra presidentti. Hyvän tavan mukaan presidenttiä ei tule kutsua herraksi.

Puheenvuoron jälkeen aina joku veljistä kertoi vieraalle, että veli Paavolla oli yksinoikeus kutsua veli presidenttiä herraksi, sillä käyttämällä puhuttelua veli presidentti, voisi Paavolle tulla työtapaturma Kultarannassa.

 

Rl – Risto -

 

Maamme ensimmäinen punainen Sulka-operaatio oli varsin mittava keräys. Sen tuotto ylitti siihen asti suurimman yhteisvastuukeräyksen tuoton. Kaikille klubeille oli asetettu toimialueen väkilukuun suhteutettu keräystavoite.

Keräyksessä nopeus oli valttia, että ehdittiin tavoittaa ostajia ensimmäiseksi. Heti avajaispäivänä menimme Naantalin Viking-terminaaliin myymään sulkia. Erityisesti on jäänyt mieleen veli Esko Länsimiehen aktiivisuus. Haalaripukuisena hän muiden avustamana huolehti siitä, että laivaan ei noussut käytännöllisesti katsoen ketään ilman sulkaa rintapielessä.

Samoin oli tarkoitus myydä laivasta ulos tuleville sulkia. Pettymyksemme oli suuri, sillä turkulaiset leijonat olivat ottaneet varaslähdön edellisenä iltana ja olivat myyneet Punaisia sulkia laivassa. Joku matkustajista valitti, ettei laivasta saanut ostaa edes grogia, ellei ollut sulkaa rinnassa.

 

Rl – Risto -

 

Lions Club Naantalin toimintaan ja historiaan voi tutustua Web-kotisivujen kautta. Ari Hakkarainen on todellista lionshenkeä osoittaen jatkanut sivujen ylläpitoa vaikka joutui työesteiden takia luopumaan klubin jäsenyydestä. Sivut sisältävät historiaa, tietoja ja kuvamateriaalia klubistamme.

 

 

LEIJONAHENKEÄ

 

Lions-liiton järjestämässä valokuvauskilpailussa veli Olli Rönnemaa  sai alla olevalla kuvalla  Suomen Lions-liiton myöntämän kunniakirjan voitettuaan 107-A piirin osakilpailun Lions Clubs Internationalin ympäristöaiheisessa valokuvauskilpailussa. Alla Kuva 7. Varis aamu-usvassa.

 

Saaristomeren alueella on yksi Euroopan laajimmista saaristoista, jossa luonnon monimuotoisuus näkyy monella tavalla. Sen saastuttaminen on saatava loppumaan, jotta varikset ja muut luontokappaleet voisivat nauttia sen ainoalaatuisuudesta.

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter