Möten
Medlemmar

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation 


Vi har 1,4 miljoner medlemmar i mer än 48 000 klubbar i mer än 206 länder och geografiska områden. Vi betalar själva all administration med våra medlemsavgifter, så att insamlade medel når fram direkt. Lions förbättrar livskvaliteten för mäniskor lokalt, nationellt och internationellt.

 

Lions har en dynamisk historia. Organisationen bildades 1917, vi är mest kända för att bekämpa blindhet, men vi gör frivilliginsatser för många andra typer av hjälpprojekt, till exempel miljöprojekt, mat till hemlösa samt hjälp till äldre och handikappade.

Lions ger synen tillbaka. Genom att utföra synundersökningar, donera utrustning till sjukhus och kliniker, distribuera medicin och sprida information om ögonsjukdomar arbetar Lions för sitt mål att ge syn till alla. Vi har utökat vårt engagemang att bevara synen genom otaliga lokala insatser och genom vårt internationella SightFirst-program, vilket arbetar för att utrota blindhet i världen.

Lions stödjer ungdom. Våra lokala projekt ger ofta stöd till lokala barn och skolor genom stipendier, rekreation och mentorskap. Internationellt erbjuder vi många program, till exempel fredsaffischtävlingen, ungdomsläger, ungdomsutbyte och Lions Quest. 

Vårt Leoklubb-program ger ungdomar i världen möjlighet till personlig utveckling genom att delta i frivilliginsatser. Det finns cirka 144 000 leomedlemmar och 5 700 Leoklubbar i mer än 140 länder runtom i världen.

Lions beviljar anslag. Sedan 1968 har Lions Clubs International Foundation (LCIF) beviljat mer än USD 700 miljoner i anslag som stöd till Lions humanitära projekt runtom i världen. LCIF blev år 2007 rankad som den främsta frivilligorganisationen i en studie gjord av The Financial Times.

Lions hjälper till efter katastrofer. Vår stiftelse och Lions medlemmar hjälper tillsammans till med hjälpinsatser efter det att katastrofer har inträffat, bland annat omedelbar hjälp i form av mat, vatten, kläder och mediciner samt i långsiktiga återuppbyggnadsinsatser. I vårt tältprojekt Bring Quality to Life, samarbetar vi med MSB, som förvarar tälten och tar med dem ut till katastrofområden.

Lionmedlemmarna är aktiva. Vårt motto är "Vi tjäna". Lions ingår i ett globalt servicenätverk och vi gör det som behövs för att hjälpa våra lokala samhällen.

För mer information om Lions besöker du vår webbplats www.lionsclubs.org, eller tar kontakt med en lokal lionsklubb. Du är välkommen till oss!

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter