Möten
Medlemmar

Det var så det började…….

 

På initiativ av Thord Larsson samlades ett antal Mellerudsbor på Bergs Herrgård vintern 1954 för att få information om den till Sverige (1948) från USA härstammande Lionsrörelsen. Vid sammanträdet deltog Hadar Waherenby som representant för distrikt Sverige samt Bernt Berntsson från den nybildade Lionsklubben i Vänersborg.

Flertalet av oss blev mäkta imponerade av Lions etik och syfte och beslöt att försöka bilda en klubb i Mellerud. En interimsstyrelse tillsattes med mig som ordf. (President) och Thord Larsson som sekr. samt Carl-Erik Lundgren som kassör. Denna styrelse var sedan verksam under två och ett halvt år. Våra månatliga sammanträden hölls under flera år på Bergs Herrgård, där vi serverades en god supé för 3.50 kr. Under protest höjdes sedan priset till hela 5 kr..

Den 29 oktober 1955 var det dags för högtidlig invigning på Bergs Herrgård i närvaro av Lions Guvernör i Västra Sverige samt presidenterna för en rad Lionsklubbar och representant från kommunen och Rotary Club.

I Lions uppgifter ingår att bl.a. hjälpa den sämre lottade och behövande. Vår första uppgift blev att hjälpa en sjukpensionär med gräsklippning. Med hjälp av pengar från den nedlagda Barnens Dags verksamheten beslutade vi en förbättring vid Vita Sannar genom att gjuta trappsteg ut till en badklippa. (Rester av trappan finns kvar än).

December 1955 var det dags för vår första Julmarknad för att få in pengar till verksamheten, men även för att sprida ljus i decembermörkret för kommuninnevånarna. Lucia med tärnor var elever på dåvarande Realskolan och jag minns att de fick klä om i Petterssons Snickeriverkstad på Linnegatan i värmen från en vedkamin. Pälsar var ordnade för färden i hästkälke och scouter med facklor som belysning och uppvaktning.

Försäljningen av lotter och helstekt gris, samt gissningstävling gav några hundra i överskott. Senare användes pengarna till julgåvor för ensamstående efter uppgift från distriktssköterskorna. Vi delade också ut matvaror, som kom från Manne Tössbergs kolonial varu- firma. Det tillbringades många sena timmar för att paketera och väga om varorna i papperspåsar. Alla deltog i arbete på det ouppvärmda lagret. Sådant skapar kamratskap.

Det var 1954 som Lions Julpost gavs ut för första gången, efter ett omfattande arbete av Sven-Göran Hällström och Rolf Olsson.(Rolf tog senare över själv och detta fram till sin död)

Inkomsterna från Julmarknaden och Julposten har blivit våra största inkomstkällor och har finansierat alla våra aktiviteter inom och utom landet och kommunen. I kommunen kan nämnas en klockstapel och belysning av kyrkan.

Andra internationella projekt som fått pengar kan nämnas Indien med pengar till brunnar och ögonsjukdomar. Vi har under många år haft fadderfamiljer i Bolivia. Amazonassjukhuset i Peru har fått tandläkarutrustning. Hjälp till barnsjukhus och utvecklingsstörda i Estland och Rumänien.

För mig och min familj som nyinflyttad betydde klubben särskilt mycket då vi tidigt lärde känna en massa trevliga människor både inom och utom Dalsland. Fortfarande efter 55 år tror jag på Lions idéer. Skrivet av Arne Blomberg omkring 1995.

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter