Möten
Medlemmar

 

Så här blir du medlem

Lions Clubs International är en ideell sammanslutning av kvinnor och män, som vill arbeta enligt Lions syften och etik; vilka är bland andra att befrämja god samhällsanda, att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art, att upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Medlemmarna verkar genom lokala klubbar som finns på din hemort eller dess närhet. Klubbarna får inte ha som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

 Sveriges Lions kontor  telefon 08-744 59 00 hjälper dig gärna att hitta en lionsklubb närs dig.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter