Möten
Medlemmar

Vår klubb har idag 19 medlemmar fördelat på 7 kvinnor och 12 män. Vi har inga begränsningar på antalet medlemmar varför vi gärna hälsar dig välkommen. Ju flera vi är ju mera kan vi hjälpa behövande.

Så här blir du medlem

Lions Clubs International är en ideell sammanslutning av kvinnor och män, som vill arbeta enligt Lions syften och etik; vilka är bland andra att befrämja god samhällsanda, att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art, att upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

 

Medlemmarna verkar genom lokala klubbar som finns på din hemort eller dess närhet. Klubbarna får inte ha som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

 

Det är till någon av de 471 lionklubbarna du ska vända dig om du är intresserad i Lions värderingar och vill bli medlem.  På denna länk hittar du de flesta klubbar. Om du inte hittar den klubb du söker, ring Sveriges Lions kontor, 08-744 59 00.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter