Kokoukset

LC Lappeenranta/Weera

Hallituksen kokoukset
Pääsääntöisesti kuukauden 1. tiistai klo 18.00 ellei ole yhdistetty pidettäväksi ennen klubi-iltaa.

Klubikokoukset
Pääsääntöisesti kuukauden 2. tiistai klo 18.00

 

Toiminta-ajatus

Haluamme omalla toiminnallamme olla auttamassa ja tukemassa paikkakuntamme lasten ja nuorten tasapainoisen elämän kehitystä.

Järjestämme varainhankintatapahtumia ja osallistumme erilaisiin tapahtumiin, joista saatavilla tuotoilla tuemme myös rahallisesti paikkakuntamme lapsi- ja nuorisotyötä mahdollisimman laajasti. Autamme vanhuksia, pitkäaikaissairaita ja muita apua tarvitsevia lähimmäisiä.

Toimintamme tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden osallistua aktiiviseen ja positiiviseen palvelutyöhön sekä mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin.

 

Perusarvot

 

Auttaminen ja pyyteettömyys

Välitän aidosti kanssaihmisestä ja huolehdin lähimmäisestä. Auttaminen, lähimmäisen palveleminen ja anteliaisuus on inhimillisen perustehtäväni hoitamista, sillä tiedän, että parhailla asioilla ei ole hintaa. Siksi teen vapaaehtoisesti työtä toisen ihmisen hyväksi. Autan avun tarpeessa olevia omalla paikkakunnalla, kotimaassa ja ulkomailla.

Suvaitsevaisuus

Hyväksyn ihmisten erilaisuuden.  Kunnioitan toisen mielipidettä, vaikka se poikkeaisi omastani.  Olen ennakkoluuloton ja yhteistyöhaluinen. Maailmassa ei ole rajoja, ellei minulla ole! Tiedän, että yhdessä olemme enemmän.

Positiivisuus

Myönteisyys on kaiken kehityksen perusta. Uskon iloiseen ilmeeseen ja pääni pystyssä pitämiseen, sillä itsekunnioitus tuo mukanaan myös toisten arvostamisen.  Näen asioiden valoisat puolet, olen ystävällinen, avulias ja myötätuntoinen.

Toiminta-alue

Toimimme Lappeenrannassa ja toimintamme tarkoitus on ensisijaisesti tukea paikkakunnan lapsi- ja nuorisotyötä. Osallistumme myös vanhustyöhön.

Varainhankinta tapahtuu järjestämällä erilaisia tapahtumia (iltamat-tanssit-kirppari yms.) ja osallistumalla  mm. markkinatapahtumiin.

 

Palvelu tapahtuu tukemalla eri tarvoin lapsi- ja nuorisotyötä (lastenkoti, harrastustoiminnat, koulu/hymypatsaat), Quest-koulutukseen osallistuminen. Vanhustyö toteutuu mm. kuljettamalla yksinasuvia ja/tai palvelukodeissa asuvia vanhuksia joulun alla joululaulutapahtumiin.

Osa kansainvälistä toimintaamme on klubimme Etiopialaisen kummitytön taloudellinen avustaminen ja sitä kautta hänen koulunkäyntinsä mahdollistaminen

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter