Möten
Medlemmar

Vilka är Lions

Lions är ett internationellt nätverk med 1,4 miljoner män och kvinnor i 200 länder och geografiska områden som arbetar tillsammans för att tillfredsställa de behov som samhällen på många håll i världen har.

Ända sedan 1917 har lionklubbar givit miljoner människor tillfälle att ge något tillbaka till de samhällen där de lever.

Lions syften....

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
Att befrämja god samhällsanda
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling
Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

Lions etik....

Fullgör ditt arbete med omsorg
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig
Gör vänskap till ett mål, inte ett medel
Fullgör lojalt dina samhällsplikter
Hjälp dem som behöver ditt stöd
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm
Bygg upp i stället för att riva ner


Lions valspråk....

We serve - vi hjälper

Svenska Lions motto....

För samhällsansvar och livskvalitet

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter