Kokoukset
Jäsenet

Kirkkonummen perinteiset Leijonamarkkinat järjestettiin Torilla Sunnuntaina 26.11.2023 

Tarjolla oli perinteiseen tapaan elintarvikkeita, käsitöitä, kuumaa kahvia ja monenlaista pikkupurtavaa. Tällä kertaa toriväkeä viihdytti Joulupukin lisäksi Jokirinteen musiikkiluokkien tiernapojat.   

Seuraavat markkinat torilla järjestetään Sunnuntaina 19.5.2024.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Palkinnon luovutus

Kirkkonummen ympäris­tö­pal­kinto 2017 myönnettiin tänä vuonna luonto­va­lo­ku­vaaja Sami Karjalaiselle ja Lions Club Kirkkonummi–Kyrkslätt ry:lle.

Kirkko­num­me­lainen luonto­va­lo­ku­vaaja ja hyönteis­har­rastaja Sami Karjalainen on julkaissut useita hyöntei­sai­heisia tietokirjoja. Karjalaisen kirjat on laajasti tunnettuja ja palkittuja ja hänen kuviaan on julkaistu useissa lehdissä. Karjalainen on myös saanut lukuisia palkintoja työstään, kuten tiedon­jul­kis­ta­misen valti­on­pal­kinnon 2003 (Suomen sudenkorennot), Vuoden huiput -kilpailun Kuva ja kuvitus -sarjan palkinnon 2003 (Suomen sudenkorennot) sekä Vuoden kauneimmat kirjat -palkinnon 2010 (Suomen heinäsirkat ja hepokatit).

Hän on myös Fotofinlandia-finalisti 2011 ja Vuoden luontokirja -finalisti 2015. Lisäksi hän on saanut lukuisia kunni­a­mai­nintoja Vuoden luontokuvat –kilpailuissa.

Karjalaisen työn kautta avautuu usein näkymätön luontomaailma. Kuvissa hyönteiset näyttäytyvät yksityis­koh­tineen kauniina ja visuaalisina luonto­tai­de­te­oksina. Kuvat muistuttavat meitä luonnon monimuo­toi­suu­desta,

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lionsille kiitosta asuin­viih­ty­vyyden parantamisesta

Lions Club Kirkkonummi–Kyrkslätt ry on tehnyt pitkäaikaista ja monipuolista työtä Kirkkonummen kunnan asukkaiden asuin­viih­tyi­syyden ja –ympäristön parantamiseksi. Esimerkkejä yhdistyksen hankkeista ovat vieraslajien, erityisesti jättiputken, torjunta sekä puiden istutusp­ro­jekti vuonna 2011 osana kansainvälistä istutus­kam­panjaa. Lisäksi Lionsit ovat tehneet Kirkkonummen keskustassa erilaisia lähiympäristön kunnostustöitä ja järjestäneet roskan­ke­räys­päiviä 2-3 kertaa vuodessa.

Kirkkonummen ympäris­tö­pal­kinto jaettiin nyt kolmatta kertaa. Palkintoraati koostui Kirkkonummen kunnan luotta­mus­hen­ki­löistä ja virkamiehistä.

Ympäris­tö­pal­kinnon saaja voi olla Kirkkonummella toimiva yritys tai yhteisö tai kirkko­num­me­lainen yksityis­henkilö. Palkinto on tunnustus Kirkkonummen ympäristön hyväksi tehdystä esimer­kil­li­sestä työstä joko viimeisen vuoden aikana tai pidemmällä ajanjaksolla. Palkinto myönnetään ympäris­tön­suo­jelua edistävistä toimista, jotka liittyvät esim. luonnon tai kulttuu­riym­pä­ristön hoitoon, vesien­suo­jeluun, ympäris­tö­va­lis­tukseen, energian säästöön, uusiokäyttöön, kierrätykseen sekä roskaamisen ja jätteiden synnyn vähentämiseen.

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter