Kokoukset

Lions Club Kiikka  - historiaa

Toimitettu lyhennelmä lion Keijo Huuhkan kokoamasta LC Kiikka 50-vuotishistoriikista vuodelta 2013.

 

Klubi perustamisesta nykypäivään

 

LC-Kiikka on perustettu 15.2.1963. Tuolloin pidettiin klubin perustamiskokous Kiikan-Keikyän yhteiskoululla. Klubi piti perustamisjuhlansa Hotelli Tyrväässä 28.4.1963, joka on Lions-vuosikirjassa klubimme Charter Night - päivä. Kummiklubina on Vammalan Lions Club. LC Kiikka toimii puolestaan 15.1.2010 perustetun Sastamalan alueen ensimmäisen naisklubin, LC Sastamala/Lindojen, kummiklubina.

 

Lions Club Kiikan perustamisvaiheessa jäseniä oli yhteensä 16. Nyt vuonna 2015 jäsenmäärä tuntuu vakiintuneen n. 35 tasolle. Klubin jäsenten ladypuolisot ovat olleet klubin perustamisesta lähtien taustavoimana klubitoiminnassa. Tänä päivänä lähes kaikissa isommissa tapahtumissa ovat Ladyt mukana.

 

Klubin toiminta-alueena oli sen perustamisvaiheessa silloinen itsenäinen Kiikan kunnan alue. Kuntaliitosten yhteydessä myös Kiikan Lions klubin toiminta-alue on laajentunut: voidaan sanoa toiminta-alueen käsittävän nykyään lähes koko Sastamalan alueen.

 

LC Kiikan perustamisesta asti ovat Kiikan Leijonat ja Ladyt toimineet ahkerasti ja tuloksellisesti oman toimialueensa ja sen väestön hyväksi. Aktiviteettien painopisteet ovat vuosittain vaihtuneet, mutta vanhuksia, lapsia ja nuoria on huomioitu jatkuvasti. Oman kotiseudun tunteminen ja menneiden sukupolvien työn ja uhrausten kunnioittaminen ja kiitollisuus on se perusta, jolla klubin palvelutoiminnan juuret lepäävät. Klubin jäsenten yksittäinen työ ei välttämättä ole suuri asia, mutta vuosikymmenien saatossa tehty työ on kuin lumipallo, joka muokkaa omaa asuinpaikkakuntaamme, omaa maatamme ja leijonien ympäri maapallon levinneen kansainvälisen järjestön kautta koko maailmaa ja sen heikko-osaisimpia.

 

Klubin toiminta

 

Alkuajat

 

Kiikan klubin toiminnan alkuvuosina näyttää keskeiseksi toimintamuodoksi tulleen Kortejärven Harakkamyllyn kunnostaminen ja Myllyjuhlien järjestäminen. Myllyjuhlista muodostuikin klubin pääaktiviteetti lähes 25 toimintavuoden ajaksi. Viimeiset, kahdennetkymmenennet myllyjuhlat olivat v. 1987. Osa juhlien tuotosta käytettiin alueen ja sillä olevan vanhan aitan sekä luhdin kunnostamiseen.

 

Toiminnan alkuaikoina merkittävän hankkeen klubille muodosti myös tievalaistuksen toteuttaminen Kiikan keskustaan n. 3,5 km:n matkalla. Pylväitä tuli yhteensä 170 kpl. Merkittävät aktiviteettituotot saatiin useana vuonna Kokemäenjoen tukinvieritystalkoista keväisin. Tukkien uiton loputtua myös tämä aktiviteetti päättyi.

 

Kiikan vanhainkoti

 

Koko toiminta-ajan Kiikan vanhainkoti ja sen asukkaat ovat olleet klubin avustusten kohteena. Vuosittain on järjestetty pikkujoulujuhlia vanhainkodin asukkaille. Lisäksi on hankittu erilaisia viihtyvyyteen vaikuttavia välineitä joko yksin tai yhdessä muiden kanssa, mm. piano ja väritelevisio. Myös ladyjen erityisenä avustuskohteena on mainittava Kiikan Vanhainkoti sekä Vammalan Aluesairaala.

 

Sotaveteraanit

 

Vuosittain klubin jäsenet ovat kunnioittaneet sotiemme sankarivainajia sytyttämällä jouluna kynttilät sankarihaudoille. Sotiemme veteraanien muiston kunnioittamiseksi pystytettiin v. 1991 Kiikan rautatieaseman puistoon Veteraanikivi laattoineen paikalle, josta moni mies ja nainen lähtivät puolustamaan isänmaatamme vuosina 1939 – 1944. Muistomerkkiä täydennettiin kesällä 2002 uusilla muistokivillä ja muistolaatalla. Vuonna 1993 marraskuun 28 päivänä paljastettiin Kiikan Nuorisotalolla kiikkalaisten talvisotaan osallistuneiden muistolaatta. Nuorisotalo oli kiikkalaisten sotaan lähtijöiden kokoontumispaikka. Merkittävänä klubimme aktiviteettina on Lion Erkki Aaltosen v. 2000 aloittama Kiikan pataljoonan taisteluista ja muista vaiheista kertova suuritöinen tutkimustyö, jonka tarkoituksena on julkistaa kirja yksityiskohtaisine karttoineen.

 

Sarkia-näyttämö

 

Kiikkalaissyntyisen runoilijan, Kaarlo Sarkian muistoksi perustetun Sarkia-Seuran hallussa olevan Sarkia-näyttämön on klubi ottanut erityisesti avustusten ja aktiviteettien kohteeksi. Yhdessä Sarkia-Seuran kanssa toteutettiin näyttämön rakentaminen toimintakaudella 1991-1992. Näyttämöalueelle Kiikan Pappilansaareen rakennettiin lion Unto Virtasen suunnitelmien mukaan kesäteatterin katsomo ja perinteiset hirsirakennukset. Näyttämö valmistui Kaarlo Sarkian 90-vuotismuistojuhlan näytelmän, ”Velka elämälle”, ensi-iltaan kesäkuussa 1992. Kahtena perättäisenä kesänä, 2002 ja 2003, suoritettiin Sarkia-Seuran kanssa näyttämön perusparannus. Näyttämön ylläpidosta ja alueen kahvion hoidosta onkin tullut klubille merkittävä aktiviteetti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Paikallinen Romulan Taiteellinen Teatteri on useimmiten esiintynyt näyttämöllä.

 

Keräykset

 

Klubi on luonnollisesti osallistunut Lions-valtakunnallisiin keräyksiin, joista merkittävimmät ovat olleet Punainen Sulka ja Punainen Sydän keräykset, sekä peruskalliosirpaleen -myyntikampanja sotainvalidien olojen parantamiseksi. Erittäin hyviin tuloksiin päästiin myös vuosittaisissa syyskeräyksissä sotainvalidien puolesta 1990-luvun lopulta aina 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkipuoliskolle saakka.

 

Talkoita ja muita aktiviteetteja

 

Talkoista voidaan erikseen mainita jo edellä kerrottujen lisäksi Kaarlo Sarkian lapsuudenkodin kunnostustalkoot 1968, rakennusten siirrot Kiikan seurakunnan leirikeskukseen 1976 ja 1980, pururadan perustamistalkoot 1978, metsänistutusta maanteiden ja kevyen liikenteen varsille 1980-luvulla. Joulukuusien myynti on ollut pysyvä aktiviteetti jo yli 30 vuoden ajan.

 

Merkittävistä aktiviteeteistä voidaan mainita vielä v. 1966 järjestetty taidenäyttely ”Kotien taide”, vuonna 1968 pidetyt ”Jääsuhinat”, kyläaiheiset kotiseutuiltamat Nuorisotalolla v. 1985, yhdessä ladyjen kanssa toteteutetut joulumyyntimarkkinat Hallitalolla v:sta 1987 useana vuotena, Rukkiviikon vietto ja sen yhteydessä järjestetyt Tukkilaiskisat Kokemäenjoella lähes tuhatpäisen yleisön läsnä ollessa v. 1994 jatkuen vaihtelevin ohjelmin vv. 1995-1996, Kiikan Nuorisotalolla pidetyt huutokaupat vv. 1989 – 1992 hyvin tuloksin. Vuonna 1995 julkaistiin kirja ”Ruokaretki Äetsässä”. Erityisen arvokas ja mieliinpainuva oli itsenäisen Suomen 90v. juhlakonsertti Sarkia-näyttämöllä 29.7.2007.

 

Helmikuussa 2013 klubi juhli 50-vuotista taivaltaan Hotelli Ellivuoressa. Näiden vaiheiden kautta klubistamme on kehittynyt aktiivinen ja palvelunhaluinen yhteisö, joka omalla työllään haluaa olla rakentamassa parempaa huomista.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter