Kokoukset

LC Hollolan toiminta

(Lions Club Hollola ry:n lippu)

LC Hollolan, kuten kaikkien lionsklubien tärkein kiinnostuksen kohde on oma lähialue ja asuinyhteisö, joissa on myös heikompiosaisia lähimmäisiämme. Lionsklubien aktiviteetteja ovat mm. paikallisten lasten ja vanhusten auttaminen, stipendien jako kouluissa (mm. Hollolan ala- ja yläasteet), sotaveteraanien auttaminen (mm. Hollolan Sotaveteraanit ry), vanhusten kotien kunnostaminen. Jossain määrin Hollolan lionit ovat myös avustaneet mm. oman terveyskeskuksen vuodeosastoja sekä P-H keskussairaalan lastenosastoa laitehankinnoissa.

Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotiemme veteraaneihin sekä muihin avun tarpeessa oleviin. Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät hoitamatta julkisin varoin. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää. Kaikki lionstoiminta tapahtuu "Me palvelemme" -hengessä.

 

Lions Quest -ohjelma opettajilleLions Quest on turvallisuutta ja terveyttä edistävä toiminnallinen ohjelma, joka on kehitetty ajankohtaisten suomalaisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Ohjelma tukee 5 - 25 -vuotiaille suunnattujen valtakunnallisten opetussuunnitelmien toteuttamista. Keskeisenä teemana on ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä kasvaminen. Ohjelma sopii opetusmenetelmien monipuolistamiseen, arvo-, terveys- ja yrittäjyyskasvatuksen, eri kulttuuristen ryhmien yhteenhiomiseen ja ennen kaikkea antamaan ELÄMISEN TAITOJA.

Varsin suuri joukko Hollolan koulujen opettajista on saanut tämän erityiskoulutuksen. Sen ovat kustantaneet joko Lions Club Hollola yksinään tai kaikki Hollolassa toimivat lionsklubit yhdessä. Koulutuksen saaneet opettajat myös käyttävät näitä tietoja työssään.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter