Möten
Medlemmar

Styrelse verksamhetsåret 2019-2020 

President                 Leif Sjöholm

Past president         Per Ramberg

Vice president         Sten Lindgren

Sekreterare             Tapani Granroth

Kassör                     Maj-Lis Nilsson

Klubbmästare         Jan Jensen

Tailtwister               Sonja Andersson

Director                   Assar Håkansson

Director                   Inger Rudqvist

LCIF-koordinator    Percy Brislow

Revisorer                Henrik Nihlén, Gösta Boberg 

                                Suppleanter Lars Norrman, Per-Erik Hedlund

 

Valberedning          Leif Sjöholm, Per Ramberg, Sten Lindgren

 

Funktionärer

Fastighets- och säkerhetsansvariga         Jan Jensen, Aage Madsen

Fordonsansvariga                                        Kjell Nilsson, Stig Nilsson

Kontaktpersoner Handelsplats Höganäs    Assar Håkansson, Tapani Granroth

Hemsida/Facebook                                        Bo Drackner                                                                        

PR/Info                                                              Sten Lindgren

Kommittéansvariga

Loppis:                      Bo Drackner

Mint:                         Assar Håkansson

Seniorboende:         Kristina Ramberg

Påskris:                     Maj-Lis Nilsson

Medlemsfrågor:         Ulf Carlson

Gåvor och Hjälp:      Per Ramberg

Stipendier:                Rosa Johansson

Program och nöje:   Jan Jensen

Ungdomsansvarig:   Tapani Granroth

Jumborun:                Jan Jensen

Världens barn:          Vilande, då Lions f.n. inte deltar i Världens barn

Årets höganäsare:     Per Ramberg

Festkommitte:           Jan Jensen

City-gross                  Inger Rudqvist

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter