Möten

Styrelse verksamhetsåret 2023-2024

President                Jan Jensen

Past president         Tapani Granroth

Vice president         Bertil Küttim

Sekreterare             Anita Karlsson

Kassör                     Maj-Lis Nilsson

Klubbmästare         Aage Madsen

Tailtwister               Sonja Andersson

 Director                   Inger Rudqvist

LCIF-koordinator    Percy Brislow

Revisorer                Assar Håkansson

                                  Per-Erik Hedlund

Suppleanter            Lars Norrman, Gösta Boberg 

 

Valberedning          Tapani Granroth, Bertil Küttim, Jan Jensen

 

Funktionärer

Fastighets- och säkerhetsansvariga         Jan Jensen, Aage Madsen

Fordonsansvariga                                        Kjell Nilsson, Stig Nilsson

Kontaktpersoner Handelsplats Höganäs    Assar Håkansson, Tapani Granroth

Hemsida/Facebook                                        Bo Drackner                                                                        

PR/Info                                                              Bo Drackner

Kommittéansvariga

Loppis:                      Bo Drackner

Seniorboende:         Kristina Ramberg

Medlemsfrågor:       Tapani Granroth

Gåvor och Hjälp:      Per Ramberg

Stipendier:                Rosa Johansson

Program och nöje:   Jan Jensen

Ungdomsansvarig:   Tapani Granroth

Jumborun:                Jan Jensen

Världens barn:          Vilande, då Lions f.n. inte deltar i Världens barn

Årets höganäsare:     Per Ramberg

Festkommitte:           Jan Jensen

City-gross                  Kjell Nilsson

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter