Möten

Styrelse verksamhetsåret 2022-2023

President                 Tapani Granroth

Past president         Bo Drackner

Vice president         Jan Jensen

Sekreterare             Leif Sjöholm

Kassör                     Maj-Lis Nilsson

Klubbmästare         Aage Madsen

Tailtwister               Sonja Andersson

Director                   Anita Karlsson

Director                   Inger Rudqvist

LCIF-koordinator    Percy Brislow

Revisorer                Assar Håkansson

                                  Per-Erik Hedlund

Suppleanter            Lars Norrman, Gösta Boberg 

 

Valberedning          Tapani Granroth, Bo Drackner, Jan Jensen

 

Funktionärer

Fastighets- och säkerhetsansvariga         Jan Jensen, Aage Madsen

Fordonsansvariga                                        Kjell Nilsson, Stig Nilsson

Kontaktpersoner Handelsplats Höganäs    Assar Håkansson, Tapani Granroth

Hemsida/Facebook                                        Bo Drackner                                                                        

PR/Info                                                              Sten Lindgren

Kommittéansvariga

Loppis:                      Bo Drackner

Seniorboende:         Kristina Ramberg

Medlemsfrågor:       Tapani Granroth

Gåvor och Hjälp:      Per Ramberg

Stipendier:                Rosa Johansson

Program och nöje:   Jan Jensen

Ungdomsansvarig:   Tapani Granroth

Jumborun:                Jan Jensen

Världens barn:          Vilande, då Lions f.n. inte deltar i Världens barn

Årets höganäsare:     Per Ramberg

Festkommitte:           Jan Jensen

City-gross                  Inger Rudqvist

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter