Kokoukset
Jäsenet

Avustushakemukset ja muut klubiasiat

Mahdolliset avustushakemukset tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen, joka muodostuu klubin nimestä helsinki.toolo ja ätin jälkeen järjestön tunnuksesta lions.fi

Viesti ohjautuu tämän osoitteen kautta kyseisen kauden presidentille, sihteerille ja rahastonhoitajalle.

helsinki.toolo@lions.fi

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter