Möten

President                Tom Lindeberg Telefon 0706-003631                                             E-post: tom-lindeberg@telia.com

Medlemsansvarig  Åse Engström Telefon 0761-611264                                                        E-post: ase.engstrom@outlook.com

Pr/Info                         Iréne Schutsander Telefon 0703-806746                                            E-post: irene@dilkonsult.se

Klubbadministratör     Lars-Åke  Truedsson Telefon 0703-396937                                        E-post: larsake.truedsson@gmail.com

                      

 

                                          

                                          

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter