Möten

                                       

Lions Club Sofiero bildades 23 mars 1972 med Lions Club Helsingborg som fadder club.
Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Ödåkra, Kattarp, Hasslarp, Fleninge, Allerum, Hjämnhult, Laröd, Hittarp och Domsten.
För några år sedan erhöll vi ett arv från en Ödåkrabo att användas för gamla, sjuka och övriga behövande i vårt verksamhetsområde.
Exempel på hur pengarna används idag: aktiviteter på äldreboende tex mårtensfest, tårtkalas, julfest, påskfest, blomsterutdelning m.m
På våra aktiviteter samlar vi in medel via bössinsamlingar, lotterier, parkeringsvärdar till besökare på Höstljus på Sofiero,
guide/vägvisare för deltagare i Springtime, säljer granar till jul m.m.  

För att nå goda resultat i våra insamlingssträvanden så är ett gott kamratskap A och O.

Vi försöker göra våra månadsmöten så trevliga vi kan.
Medlemmarna lagar mat hemma och bjuder på sina skapelser.
Vi sjunger och har andra trivselhöjande aktiviteter.
Vi är en blandad klubb med både män och kvinnor.
För närvarande är vi 13 medlemmar och har plats till fler.
Vill du delta på ett av våra möten så är du hjärtligt välkommen till Bovieran på Gustavslund första torsdagen i månaden kl.18.30.


Anmäl ditt intresse till medlemsansvarig:

Anders Löfgren   lofgrensemester@hotmail.com   0705-760650                                          

LIONS – Vi tjänar – Vi hjälper

Genom oavlönat, ideellt arbete, försöker vi få in pengar, som vi kan använda till dem som behöver vår hjälp. Det känns speciellt skönt att kunna berätta att de insamlade medlen till 100 % kommer de behövande till godo.

De administrativa kostnader, som trots allt finns, betalar vi Lionsmedlemmar via våra medlemsavgifter.

Lionsrörelsen grundades 1917 av Melvin Jones i Chicago, som inbjöd ett antal affärsklubbar att gå samman, för att göra positiva insatser för samhället och medmänniskorna.

Rörelsen spreds sedan över världen och har idag 1,4 miljoner medlemmar fördelat på 48 000 klubbar i 200 länder.

Den första klubben i Europa blev Lionsklubben i Stockholm, som bildades 1948. Idag finns 513 klubbar i Sverige med totalt 13 500 medlemmar.

Vi arbetar med bidrag internationellt, nationellt, distriktsvis (Sverige har 10 distrikt), zonvis (Vårt distrikt är indelat i 7 zoner och vår zon består av 7 klubbar) och till sist klubbvis.

Vi har via Lions internationella katastroffond kunnat hjälpa offren för 11-september med 3,2 milj dollar, tsunamikatastrofens offer i Asien med 1,2 milj dollar, tält till jordbävningsområden i Pakistan, Burma och Kina, orkanoffer i USA med mera. Vi har tillsammans samlat in 130 milj dollar för kampanj mot ögonsjukdomar samt bidragit till borrande av brunnar för rent vatten i 3:e världen.

I Sverige har flera röda fjädern insamlingar gjorts. De har använts för

1965 - Bostäder för rörelsehindrade (13 milj)

1969 - Cancerforskning (33 milj)

1989 - Astma/allergiforskning (64 milj)

1999 - Åldersrelaterade sjukdomar (11,4 milj)

2009 – Beroendesjukdomar (mål 30 milj)

Vi stödjer servicehunds- och narkotikahunds- utbildningar samt forskning kring barndiabetes, överviktiga barn, barnsjukdomar, barn med funktionshinder samt ungdomsdroger.

Vår klubb hjälper också till i vårt närområde, när vi blir uppmärksammade på behov, där samhällets resurser inte räcker till.

Namnet LIONS syftar inte bara till djurens konung, lejonet, som representerar alla de egenskaper vi beundrar, - karaktärsstyrkan, samarbetet och djärvheten – de fem bokstäverna har också en innebörd för framtid och tillväxt i vårt land :

L - Liberty (Frihet),              I  - Intelligence (Klokhet)

O – Our (Vårt),                    N – Nations (Lands),            S – Safety (Trygghet)

Nu över till vår klubb –

LIONS CLUB SOFIERO

Klubben bildades 23 mars 1972, med Lions club Helsingborg som fadderklubb.

Vårt verksamhetsområde blev i huvudsak gamla Ödåkra kommun. (Kattarp, Hasslarp, Fleninge, Ödåkra, Allerum, Hjälmshult, Laröd, Hittarp och Domsten)

Kung Gustav VI Adolf, som då var LIONS i Sveriges högste beskyddare, inbjöds till klubbstarten, men meddelade att han personligen inte kunde närvara. Han önskade klubben lycka och välgång i sitt arbete. Idag är kung Carl XVI Gustav LIONS i Sveriges högste beskyddare.

När gamle kungen dog 1973, testamenterade han Sofiero till Helsingborgs kommun. Vi deltog i diskussionerna kring användandet av Sofiero slott och förslog att en fredsskola tillsammans med LIONS International skulle inrättas. Kommunen bestämde sig för nuvarande verksamhet, efter flera års funderingar.

3 år gammal fick klubben uppdraget att arrangera ett ungdomsläger under 3 veckor. Inkvarteringen av 54 ungdomar från 16 länder löstes via Larödbadens restaurang samt  värdfamiljer. Många Lionsklubbar inom distriktet och även Lions club i Hornbaek, ställde upp med mycket uppskattade arrangemang. Ett exempel på detta var idrottstävlingar på Heden samt simborgar-märkestagning på Råå under Curt Rahmbergs ledning. Ett annat exempel var scoutläger med övernattning i naturen, under Anders och Gunnel Artmans ledning.

För några år sedan erhöll vi ett arv från en Ödåkrabo, att användas för gamla och sjuka och övriga behövande inom vår församling. De kan också användas för olika pensionärsaktiviteter. Exempel på hur pengarna använts fram till idag: Ny elorgel, trädgårdsmöbler, Mårtensfest och andra aktiviteter på Tuvehagen. Vi ger bidrag till församlingen, att användas för bl.a. Kattarps och Laröds äldreboende. Vi har även gett bidrag till Skapelsens hus för autistiska barn i Ödåkra. Under några år har vi haft träff med underhållning och mat för våra äldre på Parapeten.

Till våra aktiviteter samlar vi in medel via lotterier, bössinsamlingar, kulturellt värdskap på Sofieros slott, där Sofiero avstår en del av biljettintäkterna till oss. Ett av våra kulturaktiviteter har varit en konsert i Allerums kyrka, där riksspelmannen Karin Wallin, tillsammans med gruppen Klirrpa underhöll.

För att nå goda resultat i våra insamlingssträvanden, så är ett gott kamratskap inom klubben A och O. Vi försöker göra våra månadsmöten så trevliga vi kan. Medlemmarna lagar mat hemma och bjuder på sina skapelser. Vi sjunger och har andra trivselhöjande aktiviteter.

Vi har nu 44% kvinnliga medlemmar och plats för fler, både kvinnor och män. Vill du deltaga på ett möte, så är du välkommen till Havsbris i Domsten eller Bovieran i Helsingborg, första torsdagen i månaden med start kl 18.30. Anmäl ditt intresse till Åse Engström, ase.engstrom@outlook.com, 0761-611 264.

 

Lars-Olle Pettersson        Siv Andersson

                                   

                                                 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter