Möten

Lions Club Hällefors bildades 1953 och tar del i en stor organisation Lions Clubs International, som tillgodoser behov både lokalt och runtom i världen varje dag, för medlemmarna delar en grundläggande tro – att hjälpa till i samhället.

Lions stödjer ungdom. Våra lokala projekt ger ofta stöd till lokala barn och skolor genom stipendier, rekreation och mentorskap. Internationellt erbjuder vi många program, till exempel fredsaffischtävlingen och ungdomsläger. 

Våra lokala projekt är t ex Hälleforsmarken som först organiserades 1964, Vårmarknaden med loppis, cykelprojekt för skolutflykter och antirökkampanj för ungdomar. Många lokala föreningar har fått bidrag från Lions Club Hällefors för att kunna följa sina drömmar. Vi hjälper även till om någon har det svårt med att leva sitt dagliga liv, t ex med att ge handikappade en chans att vara med på ett läger.

Och vem känner inte Lionsklockan mitt på torget i Hällefors och den stora termometern på kommunhusets fasad?

Lions hjälper till efter katastrofer. Vår stiftelse och Lions medlemmar hjälper tillsammans till med hjälpinsatser efter det att katastrofer har inträffat, bland annat omedelbar hjälp i form av mat, vatten, kläder och mediciner samt i långsiktiga återuppbyggnadsinsatser.

Lionmedlemmarna är aktiva. Vårt motto är "Vi tjänar". Lions ingår i ett globalt servicenätverk och vi gör det som behövs för att hjälpa våra lokala samhällen. Vi älskar att hjälpa!

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter