Kokoukset
Taloustoimikunta pj
Kallas Liias
 
Joulukuusitoimikunta pj
Matti Riitamaa
 
Kalamarkkinatoimikunta pj
Jari Kantelus
 
Jäsentoimikunta pj
Keijo Leppänen
 
Rompetoritoimikunta pj
Keijo Leppänen
 
Ohjelmatoimikunta pj
Vesa Hiukkanen
 
Tiedotus-ja suhdetoimikunta pj
Pasi Mastomaki
Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter