Kokoukset
Taloustoimikunta pj
Kallas Liias
 
Joulukuusitoimikunta pj
Matti Riitamaa
 
Kalamarkkinatoimikunta pj
Jari Kantelus
 
Jäsentoimikunta pj
Matti Jakonen
 
Rompetoritoimikunta pj
Timo Tuominen
 
Ohjelmatoimikunta pj
Vesa Hiukkanen
 
Tiedotus-ja suhdetoimikunta pj
Jari Kantelus
Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter