Möten

 

Att bli medlem

Vi behöver fler medlemmar i klubben!

 

Både män och kvinnor kan bli medlemmar i vår klubb och f.n. är fördelningen c:a hälften kvinnor och hälften män.

Är du Intresserad av att hjälpa och stödja människor, som har det svårt i livet och samtidigt själv ha det trevligt tillsammans med gamla och nya vänner, så är Lions Club i Eslöv en mycket fin gemenskap. Bakgrunden av yrke och status spelar ingen roll bara man är villig att ställa upp och hjälpa.

I Lions finns inga märkliga ceremonier, ingen mystik och inga hemligheter, bortsett från den diskretion klubbarbetet kan fordra vid vissa sociala hjälpinsatser.

 

Lions tror på öppenhet, ett fint kamratskap och ett gott humör

 

Vi har klubbmöte en gång i månaden utom i juli och augusti.

Vid mötet har vi någon form av föredrag eller ett studiebesök, äter en måltid tillsammans och håller vårt månadsmöte

Dessutom har styrelsen möte två veckor före klubbmötet och medlemmarna är uppdelade i olika kommittéer, som förbereder de olika aktiviteterna.

 

Hur blir du medlem?

Är du intresserad och vill veta mer.

Du kan kontakta någon medlem i klubben eller skicka ett mail till lionseslov@gmail.com eller brev till Lions Club Eslöv, Västerlånggatan 28, 241 31 Eslöv, så kontaktar vi dig. Ange vem som söker och vem som avses (personnummer)

Telefonnummer:

Harriet Johnsdotter         073-077 18 79

Kenneth Jönsson             0709-55 81 11           

Bengt Svensson               0708-555322

Johnny Strömberg           0732-74 76 10

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter