Möten

Lions uppgift

Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.  

Beträffande ansökan om bidrag se under sidorna:

KONTAKTA OSS och HJÄLPVERKSAMHET

 

Är du intresserad att bli medlem se sidan

ATT BLI MEDLEM

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter