Möten

KONTAKTMÖJLIGHETER

Postadress: Lions Club Eslöv

                      Västerlånggatan 28, 241 31 Eslöv

e-mail: lionseslov@gmail.com

eller direkt till någon av medlemmarna.

Telefon: Se under rubriken Att bli medlem

 

Ansökan om bidrag

Bidragsansökningar ska göras via brev eller e-mail. Adresser se ovan.

Ansökan ska vara så fullständig som möjligt och fakta om ansökan anges under avsittet  ​HJÄLPVERKSAMHET.

Bidragsansökningar inom det sociala området behandlas med mycket hög diskretion!

 

Stipendierna kan ej sökas!

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter