Möten

För dig som söker bidrag

Du som bor i Danderyd och har behov av hjälp av något slag är välkommen att skicka in din ansökan till klubbens Bidrags-kommitté. Utforma din ansökan fritt med uppgifter om behovet och varför du söker i ett mail till Bidragskommittén eller välj något av formulären.

 

Fyll i och skicka in något av nedanstående formulär:

Ansökansformulär för myndig person.

Ansökansformulär för barn/omyndig person.

 

 


 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter