Möten

Till Dig som är medlem i Lions Club Åtvidaberg!

Uppdateras varje verksamhetsår, LS 2017 - 2018

Klubben tillhör världens största frivilligorganisation
- Lions Clubs Internationals - och tjänar människor, ibland en person i taget!
    Som medlem kan du ge tillbaka något till vårt samhälle genom konkreta insatser. Medlemskap i Lions kan bli en av ditt livs bästa erfarenheter med möjligheter till personlig utveckling och ledarskapsutveckling. Klubben värdesätter din tid, uppskattar ditt ideella engagemang och välkomnar hela familjens deltagande.

Vår struktur

Tekniskt sett är du inte medlem av International Assosiation of Lions Clubs även om du är en ny lionmedlem. Du är medlem i din lokala klubb och klubben är medlem  i organisationen.
LC Åtvidaberg tillhör Zon 7 (av 8 zoner) som ingår i distrikt A (det finns 10 distrikt) och tillhör Multipeldistrikt 101 Sverige.  
Så här är det!
    Lionklubben är Lionandans hörnsten. Den är strukturen som allt annat grundar sig på. I klubbarna görs arbetet. Det är klubbarna som gör skillnad på sina hemorter. Organisationen finns till för att tjäna och stödja vår klubb och cirka 45 000 andra över hela världen.

Vår klubb

Verksamhetsåret börjar den 1 juli och slutar 30 juni. Syrelse och övriga funktionärer väljs på marsmötet och tillträder 1 juli.
    Vi har klubbmöten första tisdagen i månaderna september till och med juni, utom i februari då klubben har Bowlingmästerskap en onsdag.
    Vår klubblokal finns på Adelsnäsvägen 2, men klubbmöten kan hållas på olika platser. Vi har ett förråd för vårt materiel i Ålundamagasinet.
    Klubben leds av en styrelse med president, närmast föregående president, vice president, sekreterare, vice sekreterare, kassör och en övrig medlem.
    Merparten av arbetet i klubben görs i kommittéer som har ansvar för sina områden men rapporterar på klubbmöten. Ekonomiska frågor tas upp i styrelsen.
    I september får  medlemmarna en fickfolder med uppgifter om klubbmedlemmarna, datum för klubbmöten och styrelsemöten samt i vilka kommittéer respektive lions finns med.

Klubbmöten

Kallelse med dagordning sänds ut till alla medlemmar via e-post - finns inte e-post blir det vanlig post med frimärke. Även protokollet efter mötet sänds ut via samma kanaler.
    Förutom e-post från klubbens sekreterare får du till din egen e-postadress information direkt från internationella presidenten samt från distriktsguvernören i distrikt A som sänder ut DG-brev med information från Lions verksamhet i Sverige. Dessutom kan det komma e-post från Lionkontoret i Stockholm
    Det är mycket viktigt att medlemmarna deltar i alla möten så ofta som möjligt. Regelbunden närvaro stärker gemenskapen och garanterar att gemensamma mål kan fastställas och uppnås. Närvarolista står som punkt 2 på dagordningen.
    Klubbmästaren beställer förtäring till mötet samt sköter den bruna lådan med diverse drycker. Avanmälan ska göras inom avtalad tid annars måste du betala klubbens utgifter för den förtäring som beställts till dig.
    Klubbens programkommitté ordnar intressanta studiebesök. Ett klubbmöte i samband med sommaruppehållet brukar hållas vid Golfbanan med puttningstävlan.
    För att visa att vi är Lions bär vi gula jackor eller tröjor då vi representerar Lions. Kubben har gula jackor och ett antal blå västar med Lionsemblemet som lånas ut. Om du lämnar klubben ska jackan och västen återlämnas.
    Den gula Lionströjan köps in av klubben men du betalar den själv.
    Vid marschen till Hembygdsgården deltar vi i fanborgen med en svensk fana och en lionsfana.
Det finns olika tillbehör som klubben kan köpa in från Lionskontoret, till exempel bildekal, standar, extra Lionpins. Klubben överlämnar årsmärken, så kallade chevron till Lions som varit medlem i tio år och framåt. Sekreteraren har hand om märken, dekaler och standar. Från Internationella presidenten kommer pins som uppmuntran till dem som är fadder till nya lions.

Ekonomi

Medlemsavgiften är för närvarande 350 kronor per halvår och betalas i september och januari.
Pengar som samlats in från allmänheten får aldrig användas för att täcka administrativa kostnader. Varje krona som samlats in av Lions går oavkortat tillbaka till samhället.
    Lions ekonomi är uppdelad i en administrativ- och en aktivitetskassa. Därutöver ansvarar klubben  för ett speciellt konto - Musik- och Teatersällskapsfonden - och ur det kontot delar klubben ut ett stipendium på 3000 kronor varje år i samband med nationaldagen.

Administration

All vår administration betalar klubben ur den administrativa kassan, det vill säga de avgifter som betalas av medlemmar.
    Ur administrativa kassan betalar klubben internationella och nationella medlemsavgifter som inkluderar tidningen The Lion. Kassören redovisar den ekonomiska ställningen vid varje klubbmöte.
Deltagande i riks- och distriktsmöten för delegater betalar klubben liksom utgifter för klubbnålar, chevronmärken med mera.

Aktiviteter

Ur  Aktivitetskassan betalas avgifter och aktiviteter som beslutats av Lions International och av riks- och distriktsmöten i Sverige, till exempel plantera Lionträd, vaccination mot mässling, Världens Barn med mera.
    Klubben anordnar vårlotteri, julmarknad med lucia - och en del andra aktiviteter som kan variera år från år.
    Klubben delar ut ett gymnasiestipendium på 2000 kr vid skolavslutningen och vissa år ett Idrottsstipendium.
    Deltagande i Nationaldagen med två fanor i fanborgen och medlemmar iförda lionströjor i tåget samt utdelande av musikteaterstipendiet.
    I den mån klubben anser att det behövs och att det finns pengar kan hjälpinsatser göras lokalt.
Klubben har beslutat att uppvakta sina medlemmar då de fyller 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85 och 90 år.
Gästande föredragshållare får som gåva ett nytryck av Folke Gullbys konstverk som föreställer innertaket i Åtvids Gamla kyrka, ett stjärnvalv där de bibliska motiven är ersatta med lokala platser och personer ur Åtvidabergs historia fram till 60-talet. Konstnären Folke Gullby var chartermedlem och medlem i klubben under många år.

Du får ett uppdrag inom klubben

För att förbereda och genomföra klubbens aktiviteter behövs olika kommittéer. Alla medlemmar blir inplacerade i en kommitté med en medlem som ansvarar för just den kommittén. De sammankallande väljs på klubbens marsmöte samtidigt som övriga funktionärer.

Du kan ta ett uppdrag utanför klubben

För att bli ordförande i zon eller distrikt ska man ha varit president i klubben. Det finns olika kurser och utbildningar för dem som vill gå vidare inom Lions. Utbildning anordnas av distriktet. Varje år kommer inbjudan till nya funktionärer.
    I Sverige finns ett Lionkontor med anställd personal. Tidningen the Lion ges ut i svensk upplaga till alla Lion. Det finns en hemsida www.lion.se och en svensk Handbok med alla uppgifter man kan behöva.
    Lions internationella hjälpverksamhet går genom LCIF (Lions Clubs International Foundation).
Lions verksamhet innehåller Katastrofberedskap, Ungsdomsverksamhet, Kampen mot droger genom Lions Quest, Orkester Norden, Medlemsutveckling-ledarskap, Medlemsutveckling. Läs mer på hemsidan!

www.lionsclubs.org

Åtvidabergsklubben har en egen hemsida som ligger under Lions e-clubhouse och sekreteraren är webbmaster.
    I den folder som  medföljer Medlemscertifikatet finns mer uppgifter om Lions och hur man hittar information på nätet, på Lions Clubs internationella  blogg, på Facebook, MySpace, Linkedin, Flickr, YouTube och Twitter.

Nedanstående text finns på framsidan av den folder medlemmarna får vid verksamhetsårets början.

Multipeldistrikt 101, Sverige

Internationellt nummer 18447

Distrikt A, Zon 7, Charter datum 12 mars 1954

Möte första tisdagen i månaden kl 19.00
Klubblokal Adelsnäsvägen 2, 597 41 Åtvidaberg
Bankgiro 132-1330

 

Kort historik över Lions Club Åtvidaberg
under åren 1954 till och med 2014

♦    Sandelius konditori var platsen där några Åtvidabergare samlades, den 21 januari 1953, för ett eventurellt  bildande av en Lions Club i Åtvidaberg. Linköpingsklubben skulle bli fadder.
♦    Vid ett organisationssammanträde den 25 januari 1954 utsågs den första styrelsen, med rektor Gösta Hedman som president. Klubben räknade 13 stiftelsemedlemmar.
♦    Klubben chartrades vid en stiftelseceremoni i Samrealskolans (Kammarboskolans) aula av DG (DistriktsGuvernör) Curt Marcus, Stockholm. De 13 stiftsmedlemmarma invaldes som medlemmar i Lions Club Åtvidaberg, den 69:e svenska Lionsklubben. Efteråt följde en festlig supé på Hembygdsgården.
♦    Lions första aktivitet var att söndagen den 30 maj 1954 anordna en fotbollsmatch  mellan Scalarevyn och Åtvidabergs "slocknade" fotbollsstjärnor.
♦    Aktivitet nummer 2 utgjordes av vindsröjning med åtföljande auktion. Den 19 juni var det auktionsdags.
♦    En hobbyutställning anordnades i november 1954 med 1500 besökande. Den arrangerades till förmån för Röda Korsets insamling för att köpa en ambulansbil till Åtvidaberg. Full fart från början alltså….
♦    Även i fortsättningen har de egna sammankomsterna, ofta kombinerade med informativa programinslag och studiebesök, samkväm och utflykter för gamla, teaterresor för synskadade med mera varvats med en lång rad inkomstaktiviteter, med åtföljande hjälpinsatser av skilda slag. Redan under de första tio åren delades 70 000 kronor ut till olika ändamål och det var mycket pengar i den tidens penningvärde.
♦    Exempel på aktiviteter: 1955 placerades en 329,7 kg tung sten på Stortorget och 1 000 åtvidabergare var med och gissade hur tung den var.
♦    Samma år ordnade Lions, genom en framställning till SJ, att tågen stannade vid Österbo i Bersbo, som var ett populärt utflyktsmål.
♦    Mässor med roande inslag och utställningar - bland annat en populär leksaksutställning, varumässor, Lejongalejor, julmarknader, loppmarknader, hembygdsdagar, kräfttombolor, pimpeltävlingar på Bysjön, livräddningsövningar och mycket annat har anordnats.
♦    Lions anordnade första informationsträffen, när sällskapet Länkarna i Åtvidaberg bildades.
♦    Ett betydelsefullt och uppmärksammat inslag var Lions initiativ till en kostnadsfri cytologisk undersökning 1965, av alla kvinnor födda 1919 -1931 i Åtvidaberg och Björsäter.
♦    Alhagsstugan, i den fina miljön vid Kyrkogatan, räddades genom en Lionaktion. På kvällar och lördagar ställde medlemmarna upp som byggnadssnickare och rustade upp huset.
♦    Under åren 1966-1982 delade klubben ut 16 kulturstipendier.
♦    Klubben har viss år delat ut ett idrottsstipendium.
♦    Åtskilliga ungdomar har som stipendiater, fått del av internationellt ungdomsutbyte.
♦    Den glasögoninsamling, som blivit en hela landets angelägenhet och som berett 10 000-tals glasögonbehövande i u-land sådan glädje, startades av Åtvidabergsklubben.
♦    När Barnhemsföreningen och Blomsterfonden i Åtvidaberg upphörde den 31 december 1974, överlämnades dess tillgångar, 55 000 kronor till Lions Club att förvaltas i linje med föreningens syften.
♦    Att Åtvidabergs Lions i fint samarbete kunde agera snabbt och framgångsrikt, bevisades vid den klädinsamling till tjeckiska flyktingar, som anordnades i december 1982 och där gåvorna nådde flyktingarna i Österrike lagom till jul.
♦ I december 1990 invaldes de första kvinnorna.
♦    När Åtvidabergs Musikteatersällskap lades ner överlämnades innestående medel till Lions Club för att delas ut som stipendier. Sedan 2002 har Åtvidabergs Musikteatersällskaps stipendium till Marcus Larssons minne delats ut varje år i samband med nationaldagen.
♦    Korandet av Lucia i Åtvidaberg, på senare år ett samarrangemang med Åtvids Församling och Kultur- och Fritid har inbringat många tusen, som skänkts till olika ändamål. På senare år har behållningen skänkts till Barndiabetesfonden. Från och med 2012 fick inte Stora kyrkan användas längre varför både Luciakröning och Luciakonsert fick hållas i Gamla kyrkan.
♦    Klubbens lokala årliga aktiviteter är vårlotteri, försäljning av trädgårdsgödsel och julmarknad med luciaarrangemang. Dessutom deltar klubben i Lions nationella och internationella aktiviteter.
♦    Klubben deltar sedan ett tiotal år i fanborgen och marschen till Hembygdsgården på nationaldagen.
♦    Lördagen före Mors Dag 2012 bjöd klubben Mor på gratis tårta och kaffe men pappor och barn fick betala 20 kronor per person. Aktiviteten sponsrades av tolv företag, bland annat genom information på ljusskylten vid R35 under en vecka.
♦ Sedan ett antal år deltar klubben med chokladhjulet på Påsk- och Höstmarknaden på Stortorget.
♦    Den 10/8 2013 och 23/8 2014 anordnades Liondagen med Ankrace i kanalen och loppis med mera på Ålundaplan.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter