Möten
Medlemmar

Låt dina överblivna glasögon hjälpa någon annan

Glasögon som du varken använder eller behöver kan någon annan ha användning av. Lämna dem till oss så ser vi till att de kommer till nytta!

Alla glasögon rengörs och mäts upp innan de skickas till behövande i utvecklingsländer.

Insamlingslåda

Insamlingslådan för glasögon finns i Älta bibliotek. Du kan lämna dina överblivna glasögon där när biblioteket har öppet.

Älta bibliotek

Det är lätt att hjälpa genom Lions Club i Älta!

De senaste åren har vi vidarebefordrat mer än 2000 glasögon med hjälp av er Ältabor, Älta bibliotek och organisationen Vision for all.

Alla pengar och andra gåvor som kommer in genom våra aktiviteter går oavkortat till insatser lokalt i Älta och till nationella eller internationella insatser.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter