Möten

Nu är det åter dags att söka Lions Barn- och ungdomsbidrag.

Vilka kan söka? Alla föreningar som är hemmahörande i och bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Sölvesborgs kommun.

All information kring hur ansökan går till hittar ni i följande blankett som sedan senast den 30 april skickas till;

Lions club Sölvesborg
Ryssbergsvägen
294 38 SÖLVESBORG

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter