Möten
Medlemmar

 

Lions Club Sollentuna
Stipendium  

 

I syfte att stimulera ökade kontakter över gränserna och utveckla kunskaper och intressen utdelar Lions Club Sollentuna, vid vårterminens slut, resestipendier.
 

Stipendierna kan sökas av ungdomar från Sollentuna som studerar vid någon av

gymnasieskolorna, genomgår eller utbildar sig inom hantverks- eller

yrkesmässig-, kulturell-, social-, ungdoms-, idrottslig- eller liknande verksamhet.


Ansökan, innehållande uppgifter om namn, ålder, adress och utbildningslinje

eller motsvarande skall skickas till styrelsen för Lions Club Sollentuna

 

Till ansökan bifogas en kort redogörelse med motivering,

kostnadsberäkning och planering av resan.

 

Förfrågningar kan göras hos
Kjell Henriksson tel 0739-69 59 14
eller e-post kjell_henriksson@hotmail.com

 

Ansökan insändes till
Lions Club Sollentuna, c/o Kjell Henriksson,
Lingonvägen 16, 192 48 Sollentuna

                                                                       

                   

  

Lions glasögoninsamling

I nästan varje hem i landet ligger fullt brukbara glasögon som ägaren "vuxit ur".

Dessa kan emellertid komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.

Därför togs initiativet till glasögoninsamlingen av Lions i Sverige för ca 25 år sedan.

Begagnade glasögon samlas in från hela landet av Lionsklubbar.

Lions samarbetar med den ideella föreningen Vision For All.

Genom den mäts glasens styrka upp och klassificeras.

Glasögonen skickas sedan ut till behövande människor världen över.

Dessa människor har aldrig möjlighet att betala för en synundersökning

eller skaffa sig glasögon.

Det är aldrig fråga om att konkurrera med de inhemska optikerna.

 I Sollentuna samlar vi in via Synsam (Sollentuna Centrum och Stinsen)

och Ögonkontakten (Sollentuna Centrum).

Antalet vi har samlat in all årets lopp skrivs i tusental.

.

Så här användades pengarna under 2015/2016, vårt 57:e verksamhetsår.

Stort tack till alla som har bidragit med att samla ihop dessa

genom vår månadliga bokförsäljning, våra konserter eller gåvor!!

Lokalt i Sollentuna

 

 

Stipendier

8 500

 

Bussresor för Sollentunas äldreboende

24 500

 

Individuell hjälp via Sollentuna Hjälpförening

5 000

 

Övrigt

1 000

 

 

 

39 000

Nationellt

 

 

Fond för funktionshandikappade

2 500

 

Lions Quest –värdegrundsprogram för skolor

500

 

Diabetesmammorna

15 000

 

Övrigt

1 500

 

 

 

19 500

Internationellt

 

 

Camp Viking – internationellt ungdomsläger

4 000

 

Katastrofberedskap*

5 500

 

 

 

9 500

Totalt

 

68 000

 

 

 

 

 

 

 

* Här ingår Lions projekt Bring Quality to Life, ett samarbete med Svenska Räddningsverket och går ut på att Lions samlar in och köper tält som lagras i Räddningsverkets depå i Landvetter och används vid kris- och nödsituationer i världen där Räddningsverket hjälper till. Lions köper in tält och ambitionen är att det skall finnas cirka 500 donerade tält i lager hos MSB för att användas vid katastrofinsats. Under förre verksamhetsåret köpte Lions Club Sollentuna i 3 sådana tält.

Julklappsäcken i Stinsen (1 - 23 december)

          Lions  Club Sollentuna sätter varje år upp en Julklappsäck i Stinsen Köpcenter. 

Vi välkomnar och tar tacksamt emot klappar i säcken  från snälla barn och familjer!

 Lions Clubs julklappsäck i Stinsen transporteras via
 Malmö till Ukraina och Tjernobyl i god tid före den ortodoxa julhelgen i Ukraina.

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter