Möten
Medlemmar

Vår klubb bildades 1959 och är idag en mixad klubb med 20 medlemmar.Vi hoppas kunna hjälpa många människor som hamnat i en svår situation  och som behöver extra stöd. De pengar vi samlar in genom våra aktiviteter går oavkortat till hjälpverksamhet. Alla kostnader för sammankomster och resor m.m. betalas alltid av medlemmarna själva.

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden. Lions är en av världens största hjälporganisa- tioner med 1,4 miljoner medlemmar, varav 10 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

Månadsmöten i Scandic Star Hotel.

Styrelsen möts "hemma hos"...

Besök gärna vår facebooksida:

https://www.facebook.com/LionsClubSollentuna/               

LIONS mötesdagar för 2018.

Månadsmöten VT 2018.

Planerade datum för månadsmöten våren 2018.

 

  1. Tionde månadsmöte (”Göken”)  onsdag 30 maj (m.h.t. nationaldagen 6/6.). Lokal: Oxstallet, Edsberg

 Vi uppmanar Lions att förutom sina partners,

även inbjuda grannar, släktingar, vänner,

presumtiva Lions till klubbens  aktiviteter!

Allt för att bredda vår medlemsbas!

Om inget annat meddelas hålls månadsmöten 

i Star Hotel varje första onsdag i månaden..

 

 

 

    

Jag skickar den här bilden från ett tacksamt barn. Hade ramlat på skolgården och gjort illa axeln. Blev omhändertagen av ambulans 334-9070 från Sollentuna. Lyckligtvis var det inte någon allvarlig skada och kunde åka hem efter några timmar på Akutmottagningen.
Vänliga hälsningar Mats Lindquist

Pensionärsutflykter.

7 och 8 december 2017

Lions Club i Sollentuna har gjort två av sina utflykter med äldreboende till Steninge slott och julmarknaden 7 och 8 december 2017

Vårens utflykter planeras till början av juni-18

 

  

Lions glasögoninsamling

I nästan varje hem i landet ligger fullt brukbara glasögon som ägaren "vuxit ur".

Dessa kan emellertid komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.

Därför togs initiativet till glasögoninsamlingen av Lions i Sverige för ca 25 år sedan.

Begagnade glasögon samlas in från hela landet av Lionsklubbar.

Lions samarbetar med den ideella föreningen Vision For All.

Genom den mäts glasens styrka upp och klassificeras.

Glasögonen skickas sedan ut till behövande människor världen över.

Dessa människor har aldrig möjlighet att betala för en synundersökning

eller skaffa sig glasögon.

Det är aldrig fråga om att konkurrera med de inhemska optikerna.

 I Sollentuna samlar vi in via Synsam (Sollentuna Centrum och Stinsen)

och Ögonkontakten (Sollentuna Centrum).

Antalet vi har samlat in all årets lopp skrivs i tusental.

 

Riksmöte 2018

i Ronneby.

 

 

 

 
 

 

Lions Club Sollentuna
Stipendium  

 

I syfte att stimulera ökade kontakter över gränserna och utveckla kunskaper och intressen utdelar Lions Club Sollentuna, vid vårterminens slut, resestipendier.
 

Stipendierna kan sökas av ungdomar från Sollentuna som studerar vid någon av

gymnasieskolorna, genomgår eller utbildar sig inom hantverks- eller

yrkesmässig-, kulturell-, social-, ungdoms-, idrottslig- eller liknande verksamhet.


Ansökan, innehållande uppgifter om namn, ålder, adress och utbildningslinje

eller motsvarande skall skickas till styrelsen för Lions Club Sollentuna

före maj 2018.

Till ansökan bifogas en kort redogörelse med motivering,

kostnadsberäkning och planering av resan.

 

Förfrågningar kan göras hos
Kjell Henriksson tel 0739-69 59 14
eller e-post kjell_henriksson@hotmail.com

 

Ansökan insändes till
Lions Club Sollentuna, c/o Kjell Henriksson,
Lingonvägen 16, 192 48 Sollentuna

Lions Clubs online internet radio is free streaming music for your listening pleasure, as well as news and announcements for and about Lions. Click a play button to enjoy a station of your choice, or below a player click an icon to listen to a station in the media player of your choice.

http://www.lionsclubs.org/EN/news-and-events/radio.php

Webredaktör och LP 2017 - 2018 i LC Sollentuna

Sven-Olov Hagel

08-7543774 eller 070-7577937.

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter