Kokoukset

Toimintakausi 1.7.2017-30.6.2018

Hallitus

Jäsenillemme myönnettyjä huomionosoituksia.

 Presidentti Jukka Saastamoinen
 Past presidentti Tuomas Oinonen
 1. varapresidentti Jorma Jauhiainen
 2. varapresidentti Kari Erkilä
 Sihteeri  Risto Siikanen
 Tiedotus-/varasihteeri Esa Utriainen
 Tail Twister  Lauri Huittinen
 Rahastonhoitaja Osmo Tirkkonen
 Klubimestari  Jouni Miettinen
 Jäsentoimikunnan pj  Ilkka Hiltunen

 

Melvin Jones

Eero Korhonen
Ilkka Juhani Hiltunen
Erik Ongelin
Matti LambergArne Ritari-kilta, LC Kuopion Lions-ritarit:

Paavo Kankkunen
Erkki Lampainen
Matti Martikainen
Eero Wezell

Toiminnantarkastajat

Matti Nissinen
Juhani Himberg

Varatoiminnantarkastajat

Seppo Korhonen
Jouko Lauhava

 

 

Toimikunnat

Aktiviteettitoimikunta pj. Juha Loikkanen

Ohjelma-/virkistystoimikunta pj. Antti Kiviranta

Palkitsemistoimikunta, jäsenet:

presidentti, sihteeri ja jäsentoimikunnan pj.

Toimikuntien puheenjohtajat valitsevat itse jäsenet toimikuntiin.

Quest-lion Eero Wetzell
ARS-lion Eero Korhonen
Webmaster Esa Utriainen

 

 

 

Jäsenet

Johan Eriksson
Kari Erkilä
Ilkka Hiltunen
Juhani Himberg
Lauri Huittinen
Jorma Jauhiainen
Markku Jauhiainen
Kari Jääskeläinen
Paavo Kankkunen
Antti Kiviranta
Jouko Kohvakka
Eero Korhonen
%Seppo Korhonen
Matti Lamberg
&Erkki Lampainen
Jouko Lauhava
% Lasse Linkoneva
Juha Loikkanen
Matti Martikainen
Jouni Miettinen
Matti Nissinen
Tuomas Oinonen
Erik Ongelin
Kari Pyykönen
Pertti Pääkkönen
Jyrki Riekkinen
Jukka Saastamoinen
Leif Salenius
Risto Siikanen
Osmo Tirkkonen
Seppo Tolonen
Esa Utriainen
Kalevi Venehsalo
Eero Wetzell
 

 % = etuoikeutettu

& = kunniajäsen

 

 

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter