Möten

Lions verksamhet 

Vårt verksamhetsår löper från 1 juli – 30 juni. 

Genom ett antal olika aktiviteter samlar vi in medel, som oavkortat går till olika hjälpändamål. Vi stödjer och hjälper lokalt i Aneby, nationellt i Sverige och internationellt i hela världen. 

Alla medlemmar tar del av och har ansvar för vår verksamhet. 

I genomsnitt har Aneby Lions Club de senaste 10 åren samlat in ca 125.000 kr per år. Totalt under drygt 50 år blir det ca 6 miljoner kronor. 

Lions motto; We serve – vi tjäna! 

Lions har idag över 1,4 miljoner medlemmar i 45.000 Lions-klubbar i över 200 länder/stater. 

Alla Lions ”gör något idag för sina medmänniskor”.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter