Möten

Styrelse 2020-07-01 - 2021-06-30

En stor del av styrelsen är omvald sedan föregående år och syns här på bild: Från vänster: Göran Sjunnesson, Göran Johnsson, Carola Örnhed (avgående klubbmästare), Siv Heander, Dan Persson, Lars-Erik Jelcander, Eddy Sundberg och Christer Andersson. Vår nye klubbmästare Lena Johansson saknas på bilden.

Uppdrag Namn Telefon Mobil            
President (omvald) Göran Sjunnesson 0411-74993 072-3234993  
1:e v President Lars-Erik Jelcander   070-60 22 169  
Sekreterare  Eddy Sundberg   070-22 64 643  
Kassör Dan Persson   070- 58 20 864  
Klubbmästare (ny) Lena Johansson 0411-53 36 22 070-83 90 151  
PR-ansvarig Göran Johnsson 0411-786 43 0733-60 88 96  
Aktivitetsansvarig (GST) Christer Andersson 0411-126 33 0708-81 26 33  
Medlemsdirektor (GMT) Siv Heander 0411-173 90 0769-45 17 39  
Övriga uppdrag        
2:e v. President Eva Kamskard      
Revisor Lars Wikström    
Revisor  Britta Ferguson      
Revisorssuppleant Agnar Andersson Håkan Lundh    
Registeransvarig Lars Åhsberg      
WEB-administratör Göran Johnsson      
Tail Twister Beng-Göran Wollin      

Kommittéer

Vi har ett antal kommittéer som förbereder ärenden till månadsmötet och har ansvar för olika områden. De kommittéer vi har är:

Kommitténamn Ordförande
Aktivitetskommittén Christer Andersson
Lokala hjälpkommittén Håkan Lundh
PR/Info-kommittén Göran Johnsson
Medlemskommittén Siv Heander
Program- och trivselkommittén John McClintock
Lionshjälpen Dan Persson
Ungdomskommittén  Eva Kampskard

             

Vi är 44medlemmar varav 11 är kvinnor. Varje medlem ingår i minst en kommitté.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter