Möten
Medlemmar

Välkommen till Lions Club Vinslöv

Lions Club är en ideell hjälporganisation som är till för att hjälpa behövande överallt där hjälp behövs både här hemma och internationellt. Lions finns över hela världen så vårt viktigaste budskap till dig är att

Vår hjälp når fram!

Dessutom går hela insamlingsnettot från våra aktiviteter till hjälpverksamheten eftersom medlemmarna själva betalar alla administrationskostnader.

Vår klubb består f.n. av 38 medlemmar, såväl yngre som äldre. Vi vill gärna bli fler så vi kan fortsätta att utveckla verksamheten. Träffas, trivas och tjäna är Lions tre nyckelord.

Historik. 

Lions Club, Vinslöv bildades den 4 december 1979 och firar 35 års jubileum 2014. Klubben har genom åren genomfört flera insamlingsaktiviteter. De årligen återkommande aktiviteterna är jultombolan i Tallparken, julgransinsamlingen i januari, påskrisförsäljning veckan innan påsk. Årligen delar vi också ut stipendier till elever från Vinslöv som går utbildning på Hässlehols Kulturskola. Ett ledarstipendium delas ut till duktiga ledare i Vinslövs olika ungdomsföreningar.

Lions internationellt.

Lions tillgodoser behov både lokalt och runtom i världen varje dag, för medlemmarna delar en grundläggande tro – att hjälpa till i samhället.

 Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Vi har 1,35 miljoner medlemmar i mer än 45 000 klubbar i mer än 206 länder och geografiska områden.

Lions har en dynamisk historia. Organisationen bildades 1917, vi är mest kända för att bekämpa blindhet, men vi gör frivilliginsatser för många andra typer av hjälpprojekt, till exempel miljöprojekt, mat till hemlösa samt hjälp till äldre och handikappade.

Lions ger synen tillbaka. Genom att utföra synundersökningar, donera utrustning till sjukhus och kliniker, distribuera medicin och sprida information om ögonsjukdomar arbetar Lions för sitt mål att ge syn till alla. Vi har utökat vårt engagemang att bevara synen genom otaliga lokala insatser och genom vårt internationella SightFirst-program, vilket arbetar för att utrota blindhet i världen.

Lions stödjer ungdom. Våra lokala projekt ger ofta stöd till lokala barn och skolor genom stipendier, rekreation och mentorskap. Internationellt erbjuder vi många program, till exempel fredsaffischtävlingen, ungdomsläger, ungdomsutbyte och Lions Quest.

Lions beviljar anslag. Sedan 1968 har Lions Clubs International Foundation (LCIF) beviljat mer än USD 700 miljoner i anslag som stöd till Lions humanitära projekt runtom i världen. LCIF blev år 2007 rankad som den främsta frivilligorganisationen i en studie gjord av The Financial Times.

Lions hjälper till efter katastrofer. Vår stiftelse och Lions medlemmar hjälper tillsammans till med hjälpinsatser efter det att katastrofer har inträffat, bland annat omedelbar hjälp i form av mat, vatten, kläder och mediciner samt i långsiktiga återuppbyggnadsinsatser.

Lionmedlemmarna är aktiva. Vårt motto är "Vi tjäna". Lions ingår i ett globalt servicenätverk och vi gör det som behövs för att hjälpa våra lokala samhällen.

För mer information om Lions besöker du vår webbplats www.lionsclubs.org

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter