Kokoukset

LC-Vesanto toimii yhteisönsä hyväksi

 

Lions Club Vesanto on yli 50-vuotta palvellut vesantolaisia aatteensa ja ihanteittensa mukaisesti. LC-Vesannon perustamiskokous pidettiin 10.4.1963. Lions-toiminta ei ole herra- tai rouvaporukan patsastelua julkisuuden loisteessa, vaan arkista ja useimmiten myös fyysistä työtä lähimmäistemme hyväksi. Jokainen euro on aina ansaittava veljien ja ladyjen työllä. Lions-toiminta on lähimmäisen palvelua, olemme maailman suurin palvelujärjestö, joka on toiminut jo 100 vuotta. Me Vesannon Leijonat olemme osa maailmanlaajuista järjestöä. Kansainvälisyydestä huolimatta toimintamme pääkohde on oman kunnan asukkaat. Palvelutyöstä kertyneet varat ilman lyhennyksiä tai kulukirjauksia lahjoitetaan johonkin hyödylliseen tarkoitukseen, pääasiassa vesantolaisten nuorten tai vanhusten tarpeisiin yleishyödyllisesti. Ajatuksella, että yhteistä tulevaisuutta tehdään tänään. Huomisen vahvuudet ja mahdollisuudet tehdään tämän päivän teoilla ja päätöksillä.

Yhteisöllisyys on kansakunnan tärkeimpiä voimavaroja ja sen kasvua edistävät elementit ovat toisista ihmisistä huolehtiminen, vastuuntunto omasta ympäristöstään ja pyyteetön lähimmäisen apu. Ja tätä on Lions-toiminta Vesannolla.  Mutta leijonilta itseltään se edellyttää myös luopumista omasta vapaa-ajastamme tekemään työtä toisten hyväksi.

 

KERTYNEET VARAT LAHJOITETAAN LYHENTYMÄTTÖMÄNTÄ

Kertyneet rahat kerätään monista pienistä puroista, myymällä veljien työtä ja osaamista. Paljon on hikeä vuodatettu vuosikymmenten aikana yhteiseksi hyväksi, sillä työhön kaikki rahankeruu on perustunut ja perustuu edelleenkin. Risusavotat, metsän istutukset ja alueiden siistimistalkoot tuottavat varoja, joita jaettiin erityisesti nuorisotyön tukemiseksi.

Lasten ja nuorten tukeminen apurahoin ja stipendein on alusta asti kuulunut LC-Vesannon ohjelmaan. Nykyleijonien harrastama vanhusten kirkkokyytien järjestäminen on Vesannolla erittäin merkittävä ja merkityksellinen palvelutoimi. Nuorisovaihto on kuulunut jo vuosikymmeniä Vesannon leijonien tukemaan toimintaan. Monissa kymmenissä ovat luettavissa ne vesantolaiset nuoret, jotka ovat viettäneet joitakin viikkoja ulkomailla kieliä ja kulttuuria oppimassa. 

Leijonat ovat usean vuosikymmenen aikana osallistuneet myös vesantolaisten luokkaretkien rahoittamiseen. Voidaankin sanoa, että sadoissa ovat ne nuoret, joiden luokkaretkiä Vesannon leijonat ovat mahdollistaneet rahalahjoituksin. Kansanvälisissä aktiviteeteissä oltiin ilman muuta mukana. Näistä mainittakoon esimerkiksi lahjoitukset katastrofirahastoon ja silmälasien välitys Intiaan. 

VESANNON PALVELUHAKEMISTO

Vesannon kunnan palveluhakemisto on iso ja työläs aktiviteetti. Kuntalaisille ja kesäasukkaille palveluhakemisto tietoineen on verrattomana apuna, niin arjessa kuin myös juhlassa, sieltä löytyvät tarvittavat palveluiden tuottajat, yrittäjät sekä muut tärkeät tiedot kunnastamme. Viime vuosina palveluhakemiston kokoamisesta Esko Huttunen on kantanut päävastuun. Ison työmääränsä vuoksi se julkaistaan joka toinen vuosi. Sen tuotto perustuu vapaaehtoiseen lunastusmaksuun ja yrittäjien ilmoitusmaksuihin. Tuotto käytetään kokonaisuudessaan avustustoimintaan oman kuntamme alueella.

Leijonat antavat ”Leijonalupauksessa”, jossa luvataan ottaa vastaan tarjotut tehtävät ja osallistua aktiivisesti klubin toimintaan. Me lionit pyrimme muuttamaan paremmaksi toisten ihmisten elämää; palvelemalla lähimmäisiämme vastuullisesti ja yhteisöllisesti. Aidolla leijonalla on pyyteettömästi palveleva sydän. Kansainvälisen liittomme varapresidentti Helen Keller sanoi: ”Kun teemme parhaamme, ei sitä koskaan tiedä, millainen ihme tapahtuu omassa elämässämme tai jonkun toisen elämässä.”

              

Markku J. Forss

emeritus kunnanjohtaja 

 

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö, jossa on yli 1,4 miljoonaa jäsentä noin 46 000 klubissa yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter